وی

A Boy and His Blob .

2009-10-23
Puzzle
Free
WayForward
Majesco Entertainment
Iran +7
World +7
ایکس باکس 360

A Kingdom for Keflings .

2008-11-19
Puzzle
Free
NinjaBee
Microsoft
Iran +15
World +12
پلی استیشن 3
ایکس باکس 360

Abyss Odyssey .

2014-07-15
Action Adventure
Free
ACE Team
Atlus
Iran +15
World +12
پلی استیشن 3
ایکس باکس 360

Abyss Odyssey .

2014-07-16
Action Adventure
Free
ACE Team
Atlus
Iran +18
World +16
ایکس باکس 360

Ace Combat 6 .

2007-11-23
Flight simulator
NTSC-J/UC
Project Aces
Nmaco
Iran +15
World +12
پلی استیشن 3
ایکس باکس 360

Ace Combat: Assault Horizon .

2011-10-14
Action
Free
Project Aces
Namco
Iran +18
World +16
پلی استیشن 3
ایکس باکس 360

Adidas miCoach .

2012-07-24
Fitness
PAL
Lightning Fish
505 Games
Iran +18
World +16
ایکس باکس 360

AFL Live .

2011-04-21
Sports
PAL
Big Ant
Tru Blu
Iran +15
World +12
ایکس باکس 360

Afro Samurai .

2009-03-26
Hack & Slash
Pal-UC-J
Namco Bandai
Surge
Iran +18
World +18

iNFO@BaziMag.com

09155229694

051-37657648

051-37650323

عضویت در خبرنامه بازی مگ
برای دریافت جدیدترین اخبار دنیای سرگرمی به خبرنامه روزانه ما بپیوندید