ایکس باکس 360

Game of Thrones .

2012-05-14
RPG
Free
Cyanide
Atlus
Iran +18
World +16
ایکس باکس 360

Game Party in Motion .

2010-11-28
Sports
PAL
FarSight Studios
Warner Bros
Iran +7
World +7
ایکس باکس 360

Gears of war 1 .

2006-11-07
Action
Free
Epic Games
Microsoft
Iran +18
World +18
ایکس باکس 360

Gears of War 2 .

2008-11-07
3rd Person Shooter
Free
Epic Games
Microsoft
Iran +18
World +18
ایکس باکس 360

Gears of War 3 .

2011-09-22
Action
Free
Epic Games
Microsoft
Iran +25
World +18
ایکس باکس وان

Gears of War 4 .

2016-10-21
3rd Person Shooter
Free
The Coalition
Microsoft Studios
Iran +25
World +18
ایکس باکس وان

Gears of War Ultimate .

2015-09-04
3rd Person Shooter
Free
The Coalition
Microsoft
Iran +18
World +18
ایکس باکس 360

Gears of War: Judgment .

2013-03-19
3rd Person Shooter
Free
Epic Games
Microsoft
Iran +18
World +18
ایکس باکس 360

Get fit with Mel B .

2010-10-20
Fitness
PAL
Lightning Fish
Deep Silver
Iran +15
World +12

iNFO@BaziMag.com

09155229694

051-37657648

051-37650323

عضویت در خبرنامه بازی مگ
برای دریافت جدیدترین اخبار دنیای سرگرمی به خبرنامه روزانه ما بپیوندید