ایکس باکس 360

Namco Museum Virtual Arcade .

2009-05-14
Action
PAL
Namco Bandai
Namco Bandai
Iran +7
World +7
ایکس باکس 360

Narco Terror .

2013-07-29
Action
Free
Koch Media
Deep Silver
Iran +15
World +12
پلی استیشن 4

Naruto Shippuden: UNS 4 .

2016-08-28
Fighting
PAL
CyberConnect2
Bandai Namco Entertainment
Iran +7
World +7
پلی استیشن 3
ایکس باکس 360

Naruto Shippuden:UNS 3 .

2013-02-09
Fighting
PAL
CyberConnect2
Namco
Iran +12
World +12
پلی استیشن 3
ایکس باکس 360

NARUTO STORM R .

2014-09-16
Fighting
Pal-NTSC/UC
CyberConnect2
Namco
Iran +12
World +12
پلی استیشن 3
ایکس باکس 360

NARUTO STORM R .

2014-09-16
Fighting
NTSC/UC
CyberConnect2
Namco
Iran +15
World +12
ایکس باکس 360

Naruto: Rise of a Ninja .

2007-11-01
Action RPG
Free
Ubisoft Montreal
Ubisoft
Iran +12
World +12
ایکس باکس 360

Naruto: The Broken Bond .

2008-11-20
Fighting
Free
Ubisoft Montreal
Ubisoft
Iran +12
World +12
پلی استیشن 3

Natural Doctrine .

2014-10-01
RPG
NTSC/UC
Kadokawa Games
NIS
Iran +18
World +18

iNFO@BaziMag.com

09155229694

051-37657648

051-37650323

عضویت در خبرنامه بازی مگ
برای دریافت جدیدترین اخبار دنیای سرگرمی به خبرنامه روزانه ما بپیوندید