وی یو

Obscure Aftermath .

2008-03-25
Horror
Free
Hydravision Entertainment
Ignition Entertainment
Iran +18
World +18
پلی استیشن 3

Obut Pétanque 2 .

2012-11-30
Sports
Free
Obut Pétanque 2
Obut Pétanque 2
Iran +18
World +16
پلی استیشن 3

Oddworld: New \'n\' Tasty! .

2015-04-23
Platformer
Free
Just Add Water
Oddworld Inh
Iran +7
World +7
ایکس باکس 360

Of Orcs & Men .

2012-10-24
Action Adventure
Free
Cyanide, Spiders
Focus Home Interactive
Iran +18
World +12
پلی استیشن 3
ایکس باکس 360

Omerta – City of Gangsters .

2013-02-01
Simulation
Free
Haemimont Games
Kalypso Media
Iran +25
World +12
پلی استیشن 3

One Piece P.W 3 .

2015-08-25
Hack & Slash
PAL
Omega Force
Namco
Iran +18
World +16
وی یو

ONE PIECE UNLIMITED ADVENTURE .

2008-01-22
Action Adventure
Free
Ganbarion
Namco Bandai
Iran +12
World +7
پلی استیشن 3

One Piece: Unlimited World Red .

2014-07-14
Action Adventure
NTSC/UC
Ganbarion
Namco
Iran +15
World +12
ایکس باکس 360

Operation Flashpoint Dragon rising .

2009-10-08
Open World
Free
Codemasters
Codemasters
Iran +18
World +18

iNFO@BaziMag.com

09155229694

051-37657648

051-37650323

عضویت در خبرنامه بازی مگ
برای دریافت جدیدترین اخبار دنیای سرگرمی به خبرنامه روزانه ما بپیوندید