ایکس باکس 360

Game of Thrones

thumb_Game_of_Thrones_RPG
2012.05.14
RPG
Free
Cyanide
Atlus
World +16
Iran +18
ایکس باکس 360

Game Party in Motion

thumb_Kinect__Game_Party_In_Motion
2010.11.28
Sports
PAL
FarSight Studios
Warner Bros
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360

Gears of war 1

thumb_256px-Gears_of_War
2006.11.07
Action
Free
Epic Games
Microsoft
World +18
Iran +18
ایکس باکس 360

Gears of War 2

thumb_boxartlg
2008.11.07
3rd Person Shooter
Free
Epic Games
Microsoft
World +18
Iran +18
ایکس باکس 360

Gears of War 3

thumb_cover
2011.09.22
Action
Free
Epic Games
Microsoft
World +18
Iran +25
ایکس باکس وان

Gears of War 4

thumb_Gears-of-War-4-Xbox-One-Cover-340-460
2016.10.21
3rd Person Shooter
Free
The Coalition
Microsoft Studios
World +18
Iran +25
ایکس باکس وان

Gears of War Ultimate

thumb_Gears-of-war-ultimate-edition-cover
2015.09.04
3rd Person Shooter
Free
The Coalition
Microsoft
World +18
Iran +18
ایکس باکس 360

Gears of War: Judgment

thumb_Gears_of_War-_Judgment_cover
2013.03.19
3rd Person Shooter
Free
Epic Games
Microsoft
World +18
Iran +18
پلی استیشن 4

Get Even

thumb_Get-Even-PS4-Cover-340-460
2017.07.07
FPS
PAL
The Farm 51
Bandai Namco
World +18
Iran +18

iNFO@BaziMag.com

09155229694

051-37657648

051-37650323

عضویت در خبرنامه بازی مگ
برای دریافت جدیدترین اخبار دنیای سرگرمی به خبرنامه روزانه ما بپیوندید