راهنمای کامل گرفتن تمامی تروفی‌های بازی Marvel's Spider-Man (مرد عنکبوتی) عنوان : Marvel's Spider-Man میزان سختی نسبی برای کسب تروفی‌ها: 5/2 از 10 (بسیار آسان). زمان تقریبی لازم برای کسب تروفی پلاتینیوم: 25 الی 30 ساعت (8 تا 10 ساعت برای تمام کردن داستان، 15 ساعت برای کالکتیبل‌ها و ماموریت‌های جانبی). تر ...
راهنمای کامل گرفتن تمامی تروفی‌های بازی Shadow of The Tomb Raider (شادو اف تومب رایدر) عنوان: Shadow of The Tomb Raider میزان سختی نسبی برای کسب تروفی‌ها: پنج از ده. به شرطی که بازی را ابتدا بر روی درجه‌ی سختی آسان انجام دهید و همه چیز را بر روی حالت آسان جمع‌آوری نمایید.   زمان تقریبی لازم برای کسب ...
راهنمای کامل گرفتن تمامی تروفی‌های بازی خدای جنگ 2018 (God of War 4 | God of War) عنوان : خدای جنگ | God of War میزان سختی نسبی برای کسب تروفی‌ها: چهار از ده (آسان) زمان تقریبی لازم برای کسب تروفی پلاتینیوم: سی تا چهل ساعت (در صورت استفاده از راهنمای کالکتیبل‌ها) تروفی‌های آفلاین: 37 تروفی (یک پلاتینیوم ...
راهنمای کامل گرفتن تمامی تروفی‌های بازی Vampyr (ومپایر) عنوان : Vampyr میزان سختی نسبی برای کسب تروفی‌ها: پنج از ده (متوسط) زمان تقریبی لازم برای کسب تروفی پلاتینیوم: 25 ساعت تروفی‌های آفلاین: 29 تروفی (یک پلاتینیوم، پنج گلد، هفده سیلور، شش برنز) تروفی‌های آنلاین: صفر تعداد تروفی‌های از دست‌دادنی: 15 ...
راهنمای کامل گرفتن تمامی تروفی‌های بازی Detroit: Become Human عنوان : Detroit: Become Human میزان سختی نسبی برای کسب تروفی‌ها: دو از ده (بسیار آسان) زمان تقریبی لازم برای کسب تروفی پلاتینیوم: بیست ساعت تعداد کل تروفی‌ها: 49 تروفی تروفی‌های آفلاین: 49 تروفی (یک پلاتینیوم، سه گلد، پنج سیلور، چهل برنز) ...