آخرین ویدئوهای دنیای بازی

تریلر زمان عرضه بازی New Super Mario Bros. U Deluxe

4:34
تریلر زمان عرضه بازی New Super Mario Bros. U Deluxe
تاریخ ارسال: 5 ساعت قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

تریلر زمان عرضه بازی Resident Evil 2 Remake

3:09
تریلر زمان عرضه بازی Resident Evil 2 Remake
تاریخ ارسال: 3 هفته قبل
محبوبیت: 4 0
جزئیات

راهکار موفقیت در بخش Oni Spirits بازی Onimusha Warlords

9:24
راهکار موفقیت در بخش Oni Spirits بازی Onimusha Warlords
تاریخ ارسال: 4 هفته قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

نامزدهای بهترین بازی سال بازی مگ

6:02
نامزدهای بهترین بازی سال بازی مگ
تاریخ ارسال: 4 هفته قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

گیم‌پلی رسمی از بازی Mortal Kombat 11

2:12
گیم‌پلی رسمی از بازی Mortal Kombat 11
تاریخ ارسال: 4 هفته قبل
محبوبیت: 3 1
جزئیات

تریلر نسخه‌ی PS4 بازی Onimusha Warlords

2:31
تریلر نسخه‌ی PS4 بازی Onimusha Warlords
تاریخ ارسال: 4 هفته قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

گلچین بهترین موسیقی متن بازی‌های ویدیویی در سال 2018

24:48
گلچین بهترین موسیقی متن بازی‌های ویدیویی در سال 2018
تاریخ ارسال: 2 ماه قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

گیم پلی بازی فالوت 76 (Fallout 76)

2:20
گیم پلی بازی فالوت 76 (Fallout 76)
تاریخ ارسال: 3 ماه قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

نقشه‌های بخش چند نفره بازی Battlefield V

3:41
نقشه‌های بخش چند نفره بازی Battlefield V
تاریخ ارسال: 3 ماه قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

روش مبارزه با والکایری ملکه Sigrun در بازی God of War

5:27
روش مبارزه با والکایری ملکه Sigrun در بازی God of War
تاریخ ارسال: 3 ماه قبل
محبوبیت: 5 0
جزئیات

روش مبارزه با والکایری Rota در بازی God of War

3:10
روش مبارزه با والکایری Rota در بازی God of War
تاریخ ارسال: 3 ماه قبل
محبوبیت: 3 0
جزئیات

روش مبارزه با والکایری Olrun در بازی God of War

4:40
روش مبارزه با والکایری Olrun در بازی God of War
تاریخ ارسال: 3 ماه قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

روش مبارزه با والکایری Hildr در بازی God of War

3:17
روش مبارزه با والکایری Hildr در بازی God of War
تاریخ ارسال: 4 ماه قبل
محبوبیت: 3 0
جزئیات

روش مبارزه با والکایری Gondul در بازی God of War

2:55
روش مبارزه با والکایری Gondul در بازی God of War
تاریخ ارسال: 4 ماه قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

روش مبارزه با والکایری Eir در بازی God of War

5:00
روش مبارزه با والکایری Eir در بازی God of War
تاریخ ارسال: 4 ماه قبل
محبوبیت: 4 0
جزئیات