آخرین ویدئوهای دنیای بازی

Fallout: New Vegas

0:59
Fallout: New Vegas
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 481 551
جزئیات

Asuras Wrath

1:31
Asuras Wrath
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 348 357
جزئیات

تریلر زمان عرضه بازی Eternal Sonata

2:16
تریلر زمان عرضه بازی Eternal Sonata
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 481 585
جزئیات