آخرین ویدئوهای دنیای بازی

Beyond Two Souls

2:21
Beyond Two Souls
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 426 471
جزئیات

Dead Rising 3

1:47
Dead Rising 3
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 441 492
جزئیات

Below

1:03
Below
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 424 443
جزئیات

Quantum Break

1:44
Quantum Break
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 364 394
جزئیات

inFamous Second Son

2:01
inFamous Second Son
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 526 579
جزئیات

The Order

0:39
The Order
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 454 501
جزئیات

Plants vs Zombies Garden warfare

1:33
Plants vs Zombies Garden warfare
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 353 357
جزئیات

تریلر معرفی بازی Forza Motorsport 5

1:13
تریلر معرفی بازی Forza Motorsport 5
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 382 407
جزئیات

Halo 5

2:14
Halo 5
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 427 487
جزئیات

MGS 5

6:42
MGS 5
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 325 365
جزئیات

Ryse Son of Rome

7:26
Ryse Son of Rome
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 314 349
جزئیات

Titanfall

4:49
Titanfall
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 300 322
جزئیات

تبلیغ جالب سونی برای PS4

تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 411 430
جزئیات

The Last of US TV Announce

0:30
The Last of US TV Announce
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 349 386
جزئیات

Grid 2

1:19
Grid 2
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 407 422
جزئیات