آخرین ویدئوهای دنیای بازی

The Evil Within Launch trailer

3:23
The Evil Within Launch trailer
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

DRIVECLUB PS4 Launch Trailer

1:18
DRIVECLUB PS4 Launch Trailer
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

Shadow of mordor

1:59
Shadow of mordor
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

NBA 2K15 - Launch Trailer

2:44
NBA 2K15 - Launch Trailer
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

تریلر لانچ (زمان عرضه) بازی Forza Horizon 2

1:54
تریلر لانچ (زمان عرضه) بازی Forza Horizon 2
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

Sherlock Holmes C & P GameplayTrailer

2:53
Sherlock Holmes C & P GameplayTrailer
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

Sherlock Holmes C & P

1:38
Sherlock Holmes C & P
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

Fifa 15

2:02
Fifa 15
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

NARUTO STORM R

1:57
 NARUTO STORM R
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

Resident Evil Revelations 2 تریلر مفهومی

2:02
Resident Evil Revelations 2 تریلر مفهومی
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

Resident Evil Remake

1:37
Resident Evil Remake
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

Metro Redux

2:18
Metro Redux
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

Destiny Launch Trailer

2:29
Destiny Launch Trailer
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 0 2
جزئیات

Risen 3 Titan Lords

2:05
Risen 3 Titan Lords
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

Tekken 7 Revival.mp4

1:12
Tekken 7 Revival.mp4
تاریخ ارسال: 5 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

iNFO@BaziMag(dot)com

09155229694

051-37657648

051-37650323

تبلیغات متنی

وی‌جی بازار فروشگاه آنلاین بازی و سخت افزار