آخرین ویدئوهای دنیای بازی

Rayman Legends - Launch Trailer

1:43
Rayman Legends -  Launch Trailer
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 366 417
جزئیات

GC 13 | Assassins Creed IV - Defy

1:53
 GC 13 | Assassins Creed IV - Defy
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 396 415
جزئیات

GC 13 | Dead Rising 3

3:50
GC 13 | Dead Rising 3
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 397 453
جزئیات

The Road To PlayStation 4

تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 577 577
جزئیات

GTA Online

تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 372 398
جزئیات

The Witcher 3 : Killing Monsters

2:43
The Witcher 3 : Killing Monsters
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 324 348
جزئیات

COD Ghosts : Multiplayer Reveal

3:04
COD Ghosts : Multiplayer Reveal
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 355 395
جزئیات

Unboxing Xbox One

3:31
Unboxing Xbox One
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 304 341
جزئیات

Watchdogs - Honored

1:37
Watchdogs - Honored
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 362 385
جزئیات

NBA 2K14 PS4

1:30
NBA 2K14 PS4
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

مقایسه نسخه HD با SD بازی FF X

2:36
مقایسه نسخه HD با SD بازی FF X
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 351 391
جزئیات

Mad Max

1:51
Mad Max
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 301 331
جزئیات

مقایسه PS4 با PS3

3:18
مقایسه PS4 با PS3
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 361 363
جزئیات

GTA V Gameplay

4:49
GTA V  Gameplay
تاریخ ارسال: 6 سال قبل
محبوبیت: 373 415
جزئیات

Sunset Override

1:28
Sunset Override
تاریخ ارسال: 7 سال قبل
محبوبیت: 382 401
جزئیات