آخرین ویدئوهای دنیای بازی

تریلر زمان عرضه ی بازی Titanfall 2

1:47
تریلر زمان عرضه ی بازی Titanfall 2
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

تریلر زمان عرضه ی بازی Lithium Inmate 39

1:03
تریلر زمان عرضه ی بازی Lithium Inmate 39
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

اولین تریلر Red Dead Redemption 2

1:08
اولین تریلر Red Dead Redemption 2
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

تریلر زمان عرضه ی بازی WWE 2K17

2:07
تریلر زمان عرضه ی بازی WWE 2K17
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

تریلر عرضه ی بازی MGSV:The Definitive Experience

1:38
تریلر عرضه ی بازی MGSV:The Definitive Experience
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات

تریلر زمان عرضه ی بازی Mafia 3

1:37
تریلر زمان عرضه ی بازی Mafia 3
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

گیم پلی بازی Dishonored 2 مربوط به قسمت های مخفی کاری و فرار

4:27
گیم پلی بازی Dishonored 2 مربوط به قسمت های مخفی کاری و فرار
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

تریلر زمان عرضه ی بازی Osiris: New Dawn

2:56
تریلر زمان عرضه ی بازی Osiris: New Dawn
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

گیم پلی بازی Dishonored 2

7:08
گیم پلی بازی Dishonored 2
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

تریلر بخش داستانی بتلفیلد 1 با نام Through Mud & Blood

3:34
تریلر بخش داستانی بتلفیلد 1 با نام Through Mud & Blood
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

تریلر بخش داستانی Titanfall 2

2:02
تریلر بخش داستانی Titanfall 2
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 1 1
جزئیات

تریلر بخش داستانی Battlefield 1

2:00
تریلر بخش داستانی Battlefield 1
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 2 0
جزئیات

10 گل برتر Fifa 17

6:52
10 گل برتر Fifa 17
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 4 0
جزئیات

اولین گیم پلی بازی Metal GEar Survive در TGS 2016

15:42
اولین گیم پلی بازی Metal GEar Survive در TGS 2016
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 1 0
جزئیات

تریلر داستانی Yakuza 6 پخش شده در توکیو گیم شو 2016

2:14
تریلر داستانی Yakuza 6 پخش شده در توکیو گیم شو 2016
تاریخ ارسال: 1 سال قبل
محبوبیت: 0 0
جزئیات