ایکس باکس 360

Halo 3

thumb_boxartlg
2007.09.26
شوتر اول شخص
Free
Bungie
Microsoft
World +16
Iran +18
ایکس باکس 360

Halo 3 DST

thumb_boxartlg
2009.09.22
شوتر اول شخص
Free
Bungie
Microsoft
World +12
Iran +15
ایکس باکس 360

Halo 4

thumb_Halo_4_box_artwork
2012.11.06
شوتر اول شخص
Free
343 Industries
Microsoft Game Studios
World +16
Iran +18
ایکس باکس وان

Halo 5

thumb_HAlo-5-Cover-340-460
2015.11.03
شوتر اول شخص
PAL
343 Industries
Microsoft
World +18
Iran +18
ایکس باکس وان

Halo Master Chief Collection

thumb_Halo.Master.Chief.Collection.Cover.200x270
2014.11.11
شوتر اول شخص
Free
343 Industries
Microsoft
World +18
Iran +18
ایکس باکس 360

Halo Wars

thumb_boxartlg
2009.02.27
استراتژیک
Free
Ensemble Studios
Microsoft
World +12
Iran +12
ایکس باکس وان

Halo Wars 2

thumb_Halo-Wars-2-Xbox-One-Cover-340-460
2017.02.28
استراتژیک
Free
343 Industries
Microsoft Studios
World +12
Iran +15
ایکس باکس 360

Halo: Combat Evolved Anniversary

thumb_HaloCEA_boxart
2011.11.15
شوتر اول شخص
Free
343 Industries
Microsoft Studios
World +16
Iran +18
ایکس باکس 360

Harry Potter 5

thumb_boxartlg
2007.06.28
اکشن ماجراجویی
NTSC/J
EA Bright Light
EA Games
World +12
Iran +12