ایکس باکس 360

Sacred 2 : Fallen Angel

thumb_boxartlg
2009.06.05
Action RPG
Free
Ascaron
Deep Silver
World +18
Iran +18
ایکس باکس 360
پلی استیشن 3

Sacred 3

thumb_Sacred-3-Cover_Mb-Empire.com_200x270
2014.08.01
RPG
Free
Keen Games
Deep Silver
World +18
Iran +18
ایکس باکس 360
پلی استیشن 3

Sacred 3

thumb_Sacred-3-PS3-Cover_Mb-Empire.com_200x270
2014.08.01
RPG
NTSC/UC
Keen Games
Deep Silver
World +18
Iran +18
ایکس باکس 360
پلی استیشن 3

Sacred Citadel

thumb_Sacred.Citadel.XBL.cover-(Mb-Empire.com)-200x270
2013.12.13
Beat em up
Free
Southend
Deep Silver
World +12
Iran +12
ایکس باکس 360
پلی استیشن 3

Sacred Citadel

thumb_Sacred.Citadel.PS3.cover-(Mb-Empire.com)-200x270
2013.12.14
Beat em up
Free
Southend
Deep Silver
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360

Saints Row

thumb_boxartlg
2006.08.31
Action Adventure
Free
Volition, Inc.
THQ
World +18
Iran +25
ایکس باکس 360

Saints Row 2

thumb_boxartlg
2008.10.17
Open World
Free
Volition, Inc
THQ
World +18
Iran +25
پلی استیشن 3

Saints Row 4 : GotC Edition

thumb_cover
2014.06.03
Action Adventure
Free
Volition, Inc.
Deep Silver
World +18
Iran +25
ایکس باکس 360
پلی استیشن 3

Saints Row IV

thumb_SaintsRowIV
2013.08.23
Action
Free
Volition, Inc
Deep Silver
World +18
Iran +25

iNFO@BaziMag.com

09155229694

051-37657648

051-37650323

عضویت در خبرنامه بازی مگ
برای دریافت جدیدترین اخبار دنیای سرگرمی به خبرنامه روزانه ما بپیوندید