ایکس باکس 360
پلی استیشن 3

Valiant Hearts

thumb_cover
2014.07.03
Action Adventure
Free
Ubisoft Montpellier
Ubisoft
World +16
Iran +18
ایکس باکس 360

Vampire Rain

thumb_boxartlg
2007.06.29
Horror
NTSC/J
Artoon
AQ
World +18
Iran +18
ایکس باکس 360

Velvet Assassin

thumb_boxartlg
2009.05.08
Stealth
Free
Replay Studio
SouthPeak Games
World +18
Iran +18
ایکس باکس 360

Venetica

thumb_caver
2011.01.18
RPG
Free
Deck13 Interactive
Atari
World +12
Iran +12
پلی استیشن 3

Vessel

thumb_2iblslj
2014.05.05
Puzzle
Free
Strange Loop
Zoo Games
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360

Victorious: Time To Shine

thumb_Kinect__Victorious_-_Time_To_Shine_NTSC_CUSTOM
2012.02.10
Music
Free
High Voltage Software
D3 Publisher
World +12
Iran +15
ایکس باکس 360

Viking

thumb_boxartlg
2008.03.28
Hack & Slash
Free
The Creative Assembly
SEGA
World +18
Iran +25
ایکس باکس 360

Virtua Fighter 5

thumb_boxartlg
2007.10.26
Fighting
Pal-J
Sega AM2
SEGA
World +12
Iran +15
ایکس باکس 360
پلی استیشن 3
پی اس ویتا

Virtua Tennis 2009

thumb_boxartlg
2009.05.28
Sports
Free
Sumo Digital
SEGA
World +7
Iran +7

iNFO@BaziMag.com

09155229694

051-37657648

051-37650323

عضویت در خبرنامه بازی مگ
برای دریافت جدیدترین اخبار دنیای سرگرمی به خبرنامه روزانه ما بپیوندید