ساخت بازی‌های ویدیویی با حال و هوای بومی به علت شرایط خاص بازار این صنعت و شرطی شدن مخاطبان به مصرف «همان همیشگی»، مسئله‌ای بوده که به طور تاریخ توسط بازیسازان دنبال نشده اما دهۀ گذشته نقطۀ چرخش خوبی برای ساخت چنین محصولاتی بود به طوری که عنوانی در ابعاد Witcher 3 که تأکید بسیار بزرگی بر فولکلور اروپای شرقی د ... ادامه مطلب