سال‌ها پیش، یکی از مربیان نام آشنای فوتبال ایران، ملقب به ژنرال، وقتی قصد اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی پایه‌ای در فوتبال داشت گفت که ژاپن برای پیشرفت در این ورزش با کارتون فوتبالیست‌ها شروع کرد! این حرف عجیب و غریب تا حدودی ریشه‌هایی در واقعیت دارد چرا که زمان پخش اولین سری این مجموعه همزمان شد با برنامه‌ریزی‌ه ... ادامه مطلب