بر روی جلد این هفته نشریه فامیتسو (Famitsu)، که پر خواننده ترین نشریه بازی درون ژاپن محسوب می شود، عکس بازی‌هایی که قرار است امسال به بازار عرضه شوند، چاپ شده است. در این بین بازی‌های Persona 5 وShin Megami Tensei IV Final  نیز قابل مشاهده هستند. نکته جالب این است که در اولین شماره 2015 فامیتسو در سال قب ... ادامه مطلب