کمپانی Circle Entertainment در صفحه توییتر به طرفداران خود درمورد بخشی از برنامه هایی که برای سال 2017 دارد، وعده داده است. این کمپانی ناشر در سال 2016 بیش از 50 عنوان را منتشر کرده است و به نظر می رسد که این روند پر جنب و جوش را در سال جدید نیز حفظ خواهدکرد و تا کنون بیش از 24 عنوان برای 2017 تأیید شده است. ... ادامه مطلب