کپکام تایید کرد که عنوان مورد انتظار RE2 نه تنها یک ریمستر بلکه یک ریمیک کامل خواهد بود . دلیل عکس العمل کپکام را میتوان انتشار گزارش مربوط به سهامداران کپکام دانست . در آن گزارش RE2 تنها یک ریمستر از عنوان کلاسیک Resident Evil 2 تعیین شده بود . رئیس بخش بازاریابی کپکام در بریتانیا آقای Stuart Turner امروز در ... ادامه مطلب