نویسنده: آرمین صیامی زاده شنبه، 10 آذر 1397
ساعت 22:28

آپدیت 7.20d دوتا 2 منتشر شد

5 از 5

این آپدیت تغییرات زیادی را برای هیروهای بازی به همراه آورده است

 تغییرات این به‌روز رسانی به شرح زیر است:

سرعت حرکت هیروهای نزدیک‌زنی که سرعت حرکت پایه‌ی زیر 300 دارند به اندازه‌ی 5 واحد افزایش پیدا کرده است.

آیتم‌ها:

 • Tranquil Boots: سرعت حرکت از +28% به +24% کاهش یافت.
 • Power Treads: ویژگی‌ها (Attributes) از 12 به 14 افزایش یافتند.
 • Phase Boots: دوباره به‌جای Passive بودن Active شده است.
 • Mask of Madness: سرعت حرکت از +12% به +25% ثابت تغییر کرد.
 • Yasha: سرعت حرکت از +8% به +25% ثابت تغییر کرد.
 • Manta Style: سرعت حرکت از +8% به +25% ثابت تغییر کرد.
 • Sange and Yasha: سرعت حرکت از +12% به +35% ثابت تغییر کرد.
 • Yasha and Kaya: سرعت حرکت از +12% به +35% ثابت تغییر کرد.
 • Wraith Band: قیمت دستور‌العمل از 220 به 240 افزایش یافت.
 •  Bracer: : قیمت دستور‌العمل از 220 به 240 افزایش یافت.
 • Null Talisman: قیمت دستور‌العمل از 220 به 240 افزایش یافت.

هیروها:

 • Axe: میزان آسیب Counter Helix از 75/110/145/180 به 60/100/140/180 تغییر کرد.
 • Axe: تلنت لول 15 از احیای مانای 4+ به 3+ کاهش یافت.
 • Brewmaster: سرعت Cooldown مهارت Primal Split از 140/120/100 به 140/130/120 افزایش یافت.
 • Brewmaster: میزان آسیب تلنت لول 10 از از 30+ به 20+ کاهش یافت.
 • Clinkz: نوع آسیب Burning Army از Pierce به Hero تغییر کرد. ( 50% تا 100% در مقابل هیروهای دیگر)
 • Clinkz: زمان حمله‌ی پایه‌ی Burning Army از 1.5/1.35/1.2 به 1.75/1.6/1.45 افزایش یافت.
 • Dazzle: نرخ کسب هوش ( (Intelligence از 3.4 به 3.2 کاهش یافت.
 • Dazzle: کاهش سرعت Cooldown مهارت Bad Juju از 30/40/50% به 20/35/50% کاهش یافت.
 • Elder Titan: تلنت لول 25 به جای مصون کردن Astral Spirit از جادو، میزان آسیب Echo Stomp Wake را به اندازه‌ی 600+ افزایش می‌دهد.
 • Ember Spirit: زره پایه‌ی یک واحد افزایش یافت.
 • Faceless Void: احتمال Time Lock از 10/15/20/25% به 10/14/18/22% کاهش یافت.
 • Faceless Void: میزان آسیب تلنت لول 15 از +20 به +15 کاهش یافت.
 • Grimstroke: حداکثر میزان آسیب Ink Swell از 160/240/320/400 به 100/200/300/400 کاهش یافت.
 • Grimstroke: حداکثر زمان گیجی ((stun مهارت Ink Swell 2/2.6/3.2/3.8 به 1.7/2.4/3.1/3.8 تغییر یافت.
 • Grimstroke: سرعت Cooldown مهارت Soul Bind از 80/65/50 به 90/70/50 کاهش یافت.
 • Io: قابلیت به اشتراک گذاشتن سلامتی و mp در هنگام متصل بودن هیرویی دیگر از 1.2/1.3/1.4/1.5 به 1.05/1.2/1.35/1.5 تغییر یافت.
 • Juggernaut: مهارت Omnislash از آغاز تمام debuff ها را پاک می‌کند.
 • Juggernaut: سرعت حمله‌ی تلنت لول 15 از 25+ به 20+ کاهش یافت.
 • Keeper of the Light: در ازای نابود کردن Ignis Fatuss که مهارت Will-o-Wisp به‌وجود می‌آورد، 100/125/150 طلا دریافت خواهید کرد.
 • Keeper of the Light: هزینه‌ی مانای Will-o-Wisp از 200/300/400 به 250/350/450 افزایش یافت.
 • Lich: سرعت حرکت پایه از 3015 به 310 کاهش یافت.
 • Magnus: میزان آسیب Cleave قابلیت مهارت Empower 30/45/60/75% به 20/38/56/74% کاهش یافت.
 • Magnus: قدرت تلنت لول 15 از 15+ به 12+ کاهش پیدا کرد.
 • Magnus: زره تلنت لول 20 از 12+ به 10+ کاهش پیدا کرد.
 • Monkey King: مدت زمان آسیب‌ناپذیری مهارت Mischief از 0.3 به 0.2 کاهش یافت.
 • Nature's Prophet: نرخ کسب چابکی (agillity) از 2.8 به 3.3 افزایش پیدا کرد.
 • Nature's Prophet: حداکثر اهداف مهارت Wrath of Nature از 16 به 18 افزایش یافت.
 • Phantom Assassin: مدت افزایش سرعت حمله‌ی Phantom Strike از 2.5 به 2.25 کاهش یافت.
 • Phantom Assassin: مهارت Blur از این به بعد 0.4 ثانیه انیمیشن خواهد داشت.
 • Phantom Assassin: میزان آسیب Coup de Grace از 230/340/450% به 210/330/450% کاهش یافت.
 • Puck: مدت زمان گیجی Dream Coil از 1.5/2.25/3 به 1.8/2.4/3 تغییر یافت.
 • Rubick: زمان Cooldown مهارت Telekinesis از 28/26/24/22 به 34/30/26/22 افزایش یافت.
 • Rubick: مدت زمان معلق نگه‌داشتن مهارت Telekinesis از 1.1/1.5/1.9/2.3 به 1/1.4/1.8/2.2 کاهش پیدا کرد.
 • Sand King: سرعت Cooldown مهارت Sandstorm از 40/32/24/16 به 40/34/28/22 تغییر پیدا کرد.
 • Sand King: مدت زمان گیجی Burrow Strike از 1.9/2/2.1/2.2 به 1.6/1.8/2/2.2 تغییر یافت.
 • Sand King: تلنت لول 15 از 50+ DPS (آسیب بر ثانیه‌ی) مهارت Sand Storm به 40+ کاهش یافت.
 • Slark: فاصله‌ی Leash از 350 به 400 افزایش یافت.
 • Slark: سرعت حرکت Shadow Dance از 30/40/50% به 20/35/50% کاهش پیدا کرد.
 • Slark: تلنت لول 25 از 100+ ثانیه مدت زمان Essence Shift به 80+ کاهش یافت.
 • Spirit Breaker: میزان آسیب Greater Bash از 12/20/28/36% به 8/16/24/32% کاهش یافت.

همانطور که مشاهده می‌کنید، مهارت‌های تعداد زیادی از هیروها در این به‌روز رسانی تضعیف شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بقیه‌ی هیروهایی که در این لیست غایب بودند نیز در آپدیت هفته‌ی قبل، سوم آذر (24 نوامبر) دچار تغییراتی به منظور بالانس بیشتر بازی شدهند.

از تغییرات مهم آیتم‌های بازی در آپدیت هفته‌ی پیش نیز می‌توان به کاهش قیمت دستورالعمل Yasha و Kaya، افزایش احیای MP و سلامتی Bloodstone و افزایش قیمت دستورالعمل Wraith Band اشاره کرد.

شرح تغییرات این به‌روز رسانی به شکل زیر است:
سرعت حرکت هیروهای نزدیک‌زنی که سرعت حرکت پایه‌ی زیر 300 دارند به اندازه‌ی 5 واحد افزایش پیدا کرده است.
آیتم‌ها:
Tranquil Boots: سرعت حرکت از +28% به +24% کاهش یافت.
Power Treads: ویژگی‌ها (Attributes) از 12 به 14 افزایش یافتند.
Phase Boots: دوباره به‌جای Passive بودن Active شده است.
Mask of Madness: سرعت حرکت از +12% به +25% ثابت تغییر کرد.
Yasha: سرعت حرکت از +8% به +25% ثابت تغییر کرد.
Manta Style: سرعت حرکت از +8% به +25% ثابت تغییر کرد.
Sange and Yasha: سرعت حرکت از +12% به +35% ثابت تغییر کرد.
Yasha and Kaya: سرعت حرکت از +12% به +35% ثابت تغییر کرد.
Wraith Band: قیمت دستور‌العمل از 220 به 240 افزایش یافت.
 Bracer: : قیمت دستور‌العمل از 220 به 240 افزایش یافت.
Null Talisman: قیمت دستور‌العمل از 220 به 240 افزایش یافت.
هیروها:
Axe: میزان آسیب Counter Helix از 75/110/145/180 به 60/100/140/180 تغییر کرد.
Axe: تلنت لول 15 از احیای مانای 4+ به 3+ کاهش یافت.
Brewmaster: سرعت Cooldown مهارت Primal Split از 140/120/100 به 140/130/120 افزایش یافت.
Brewmaster: میزان آسیب تلنت لول 10 از از 30+ به 20+ کاهش یافت.
Clinkz: نوع آسیب Burning Army از Pierce به Hero تغییر کرد. ( 50% تا 100% در مقابل هیروهای دیگر)
Clinkz: زمان حمله‌ی پایه‌ی Burning Army از 1.5/1.35/1.2 به 1.75/1.6/1.45 افزایش یافت.
Dazzle: نرخ کسب هوش ( (Intelligence از 3.4 به 3.2 کاهش یافت.
Dazzle: کاهش سرعت Cooldown مهارت Bad Juju از 30/40/50% به 20/35/50% کاهش یافت.
Elder Titan: تلنت لول 25 به جای مصون کردن Astral Spirit از جادو، میزان آسیب Echo Stomp Wake را به اندازه‌ی 600+ افزایش می‌دهد.
Ember Spirit: زره پایه‌ی یک واحد افزایش یافت.
Faceless Void: احتمال Time Lock از 10/15/20/25% به 10/14/18/22% کاهش یافت.
Faceless Void: میزان آسیب تلنت لول 15 از +20 به +15 کاهش یافت.
Grimstroke: حداکثر میزان آسیب Ink Swell از 160/240/320/400 به 100/200/300/400 کاهش یافت.
Grimstroke: حداکثر زمان گیجی ((stun مهارت Ink Swell  2/2.6/3.2/3.8 به 1.7/2.4/3.1/3.8 تغییر یافت.
Grimstroke: سرعت Cooldown مهارت Soul Bind از 80/65/50 به 90/70/50 کاهش یافت.
Io: قابلیت به اشتراک گذاشتن سلامتی و mp در هنگام متصل بودن هیرویی دیگر از 1.2/1.3/1.4/1.5 به 1.05/1.2/1.35/1.5 تغییر یافت.
Juggernaut: مهارت Omnislash از آغاز تمام debuff ها را پاک می‌کند.
Juggernaut: سرعت حمله‌ی تلنت لول 15 از 25+ به 20+ کاهش یافت.
Keeper of the Light: در ازای نابود کردن Ignis Fatuss که مهارت Will-o-Wisp به‌وجود می‌آورد، 100/125/150 طلا دریافت خواهید کرد.
Keeper of the Light: هزینه‌ی مانای Will-o-Wisp از 200/300/400 به 250/350/450 افزایش یافت.
Lich: سرعت حرکت پایه از 3015 به 310 کاهش یافت.
Magnus: میزان آسیب Cleave قابلیت مهارت Empower 30/45/60/75% به 20/38/56/74% کاهش یافت.
Magnus: قدرت تلنت لول 15 از 15+ به 12+ کاهش پیدا کرد.
Magnus: زره تلنت لول 20 از 12+ به 10+ کاهش پیدا کرد.
Monkey King: مدت زمان آسیب‌ناپذیری مهارت Mischief از 0.3 به 0.2 کاهش یافت.
Nature's Prophet: نرخ کسب چابکی (agillity) از 2.8 به 3.3 افزایش پیدا کرد.
Nature's Prophet: حداکثر اهداف مهارت Wrath of Nature از 16 به 18 افزایش یافت.
Phantom Assassin: مدت افزایش سرعت حمله‌ی Phantom Strike از 2.5 به 2.25 کاهش یافت.
Phantom Assassin: مهارت Blur از این به بعد 0.4 ثانیه انیمیشن خواهد داشت.
Phantom Assassin: میزان آسیب Coup de Grace از 230/340/450% به 210/330/450% کاهش یافت.
Puck: مدت زمان گیجی Dream Coil از 1.5/2.25/3 به 1.8/2.4/3 تغییر یافت.
Rubick: زمان Cooldown مهارت Telekinesis از 28/26/24/22 به 34/30/26/22 افزایش یافت.
Rubick: مدت زمان معلق نگه‌داشتن مهارت Telekinesis از 1.1/1.5/1.9/2.3 به 1/1.4/1.8/2.2 کاهش پیدا کرد.
Sand King: سرعت Cooldown مهارت Sandstorm از 40/32/24/16 به 40/34/28/22 تغییر پیدا کرد.
Sand King: مدت زمان گیجی Burrow Strike از 1.9/2/2.1/2.2 به 1.6/1.8/2/2.2 تغییر یافت.
Sand King: تلنت لول 15 از  50+ DPS (آسیب بر ثانیه‌ی) مهارت Sand Storm به 40+ کاهش یافت.
Slark: فاصله‌ی Leash از 350 به 400 افزایش یافت.
Slark: سرعت حرکت Shadow Dance از 30/40/50% به 20/35/50% کاهش پیدا کرد.
Slark: تلنت لول 25 از 100+ ثانیه مدت زمان Essence Shift به 80+ کاهش یافت.
Spirit Breaker: میزان آسیب Greater Bash از 12/20/28/36% به 8/16/24/32% کاهش یافت.
همانطور که مشاهده می‌کنید، مهارت‌های مختلف تعداد زیادی از هیروهای در این به‌روز رسانی تضعیف شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بسیاری بقیه‌ی هیروهایی که از این لیست غایب بودند نیز در آپدیت هفته‌ی قبل، سوم آذر ( 24 نوامبر) دچار تغییراتی به منظور بالانس بیشتر بازی شده بودند.
از تغییرات مهم آیتم‌های بازی در آپدیت هفته‌ی پیش نیز می‌توان به کاهش قیمت دستورالعمل Yasha و Kaya، افزایش احیای MP و سلامتی Bloodstone و افزایش قیمت دستورالعمل Wraith Band اشاره کرد.

 

برچسب‌ها
 • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.