نویسنده: آرمین صیامی زاده جمعه، 12 بهمن 1397
ساعت 20:59

آپدیت 29 ژانویه دوتا 2 منتشر شد

0 از 5

 آپدیت 7.21 دوتا 2 منتشر شد

جدید ترین آپدیت دوتا 2، تغییرات بسیاری در بازی ایجاد کرده است. شرح کامل این تغییرات به شکل زیر است:

تغییرات کلی:

میانگین طلای دریافتی از کریپ‌های نزدیک‌زن به 3 کاهش یافت.

افزایش طلای دریافتی از کریپ‌های دورزن طی هر دور ارتقایشان، از 3+ به 6+ تغییر پیدا کرد.

کمپ‌های باستانی جنگل اصلی با کمپ‌های بزرگ جایگزین شدند.

سود 25 درصدی ویژگی اصلی هیرو (قدرت، چالاکی و هوش) حذف شده. (روی ویژگی آیتم‌ها و هیرو تأثیرگذار است).

ارزش رشد ویژگی‌های اصلی هر هیرو به اندازه‌ی 15% بالا رفته است.

سلامتی بر قدرت از 18 به 20 افزایش یافته است.

XP مورد نیاز برای رسیدن لول 7 به 12 به از مقادیر 640/660/680/800/820/840 به 720/750/780/810/840/870 تغییر کرده است. ( مقدار تغییر +80/90/100/10/20/30 XP است)

5 واحد به سرعت حرکت هیروهای نزدیک‌زن روبرو اضافه شده است: Naga Siren, Underlord, Monkey King, Nyx Assassin, Bloodseeker, Riki

10 واحد به سرعت حرکت هیروهای نزدیک‌زن روبرو اضافه شده است: Alchemist, Dragon Knight, Meepo

15 واحد به سرعت حرکت هیروهای نزدیک‌زن روبرو اضافه شده است: Legion Commander, Lifestealer, Lycan, Sven, Ursa, Wraith King

5 واحد از سرعت هیروهای دورزن با سرعت حرکت 295 یا بالاتر کم شده.

زره تاور رده 2 از 14 به 15 افزایش یافت.

زره تاور رده 3 از 14 به 16 افزایش یافت.

زره سربازخانه‌ی نیروهای نزدیک‌زن از 13 به 15 افزایش یافت.

زره اضافه‌ی تأمین شده توسط Tower Protection تاورهای رده‌ی 2،3 و 4 از 3 به 4 افزایش یافت.

آیتم‌ها

سرعت حرکت Animal Courier از 460 به 470 افزایش یافت.

Aeon Disk: مقاومت اکتیو علیه disableها از 50% به 75% افزایش پیدا کرد.

Aeon Disk: قیمت دستورالعمل از 1350 به 1250 کاهش پیدا کرد.

Battle Fury: درصد آسیب اضافه علیه دشمنان غیر هیرو تغییر کرد تا هم‌اندازه‌ی آسیب Quelling Blade شود.

Bloodstone: قابلیت Blood Pact از 60% مانای فعلی به 30% حداکثر مانا تغییر پیدا کرد.

Bloodthorn: سرعت Cooldown از 18 به 15 ثانیه کاهش یافت.

Boots of Travel: سرعت حرکت سطح دوی این آیتم از +32% به +35% افزایش پیدا کرد.

Buckler: مدت زمات زره‌ دریافتی برای قهرمانان از 25 به 15 ثانیه کاهش یافت. (روی Mekanism هم تأثیرگذار است)

Crimson Guard: قیمت دستورالعمل از 600 به 750 افزایش یافت.

Drum of Endurance: قدرت Passive از 6+ سرعت حرکت به اطرافیان به 20+ سرعت حرکت به صاحب آیتم تغییر کرد.

Ethereal Blade: مدت زمان اثرگذاری روی دشمنان از 3 به 4 ثانیه افزایش یافت.

Eul's Scepter of Divinity: سرعت حرکت اضافه از 6+ درصد به عدد 20+ تغییر پیدا کرد.

Holy Locket: از این به بعد به‌جای Void Stone، با Energy Booster ساخته می‌شود و 325+ می‌دهد.

Iron Branch: برد از 200 به 400 افزایش یافت.

Manta Style: سرعت حرکت اضافه از 25+ به 20+ کاهش یافت.

Mask of Madness: لایف‌استیل از 15% به 20% افزایش یافت.

Mekansm: محدودیت استک شدن از این به بعد به سرعت Cooldown هنگام فعال شدن بستگی دارد، مثل Greaves و Crimson.

Meteor Hammer: شعاع اثرگذاری از 300 به 315 افزایش یافت.

Necronomicon: میزان آسیب قابلیت Last Will از 550/675/800 به 600/700/800 تغییر یافت.

Nullifier: مدت زمان اثرگذاری از 5 به 6 ثانیه افزایش یافت.

Phase Boots: دستورالعمل از Gloves of Haste به Blades of Attack تغییر یافت.

Phase Boots: زره اضافه از 5 به 6 افزایش یافت.

Phase Boots: از این به بعد به جای 20+ سرعت حمله، 18+ آسیب به نیروهای نزدیک‌زن و 12+ به نیروهای دورزن می‌دهد.

Phase Boots: سرعت نیروهای نزدیک‌زن از 20% به 22% افزایش یافت.

Power Treads: دستورالعمل از Blades of Attack به Gloves of Haste تغییر یافت.

Power Treads: اضافه شدن ویژگی (Attribute) از 14 به 10 کاهش یافت.

Power Treads: از این به بعد به جای 12+ آسیب، 20+ سرعت حمله می‌دهد.

Sange and Yasha: سرعت حرکت اضافه از 35+ به 30+ کاهش یافت.

Solar Crest: سرعت حرکت اضافه از  6+ درصد به عدد 20+ تغییر پیدا کرد.

Spirit Vessel: میزان آسیب نسبت به سلامتی 4.5% به 5% تغییر کرد.

Spirit Vessel: : سرعت حرکت اضافه از  6+ درصد به عدد 20+ تغییر پیدا کرد.

Tranquil Boots: سرعت حرکت اکتیو از 24% به 26% افزایش یافت.

Tranquil Boots: سرعت حرکت هنگام غیرفعال بودن، از 20% به 18% کاهش یافت.

Vladmir's Offering: دیگر برای ساخته شدن نیازی به Headdress ندارد، اما سلامتی را بازیابی نمی‌کند و statی اضافه نمی‌کند.

Vladmir's Offering: از این به بعد نیاز به یک دستورالعمل با قیمت 525 سکه دارد.

Wind Lace: سرعت حرکت اضافه از  6+ درصد به عدد 20+ تغییر پیدا کرد.

Yasha: سرعت حرکت اضافه از 25+ به 20+ کاهش یافت.

Yasha and Kaya: سرعت حرکت اضافه از 35+ به 30+ کاهش یافت.

هیروها

Abaddon: مدت زمان Curse of Avernus از 4 به 4.5 افزایش یافت.

Abaddon: مصرف مانای Aphotic Shield از 115 به 100/105/110/115 کاهش یافت.

Alchemist: سرعت حرکت پایه به  اندازه‌ی 10 واحد افزایش یافت.

Alchemist: چابکی پایه‌ از 16 به 22 افزایش یافت.

Alchemist: زمان مورد نیاز پایه‌ی قابلیت Chemical Rage از 1.3/1.15/1.0 به 1.2/1.1/1.0 تغییر یافت.

Alchemist: تلنت لول 10 از -8 ثانیه Unstable Concoction to یه -7 ثانیه کاهش یافت.

Alchemist: تلنت لول 20، از این به بعد به‌جای آسیب پایه به حداکثر آسیب اضافه می‌کند.

Ancient Apparition: آسیب Chilling Touch  از 50/85/120/155 به 50/90/130/170 افزایش یافت.

Ancient Apparition: مصرف مانای Ice Vortex از 65/80/95/110 به 50/70/90/110 کاهش یافت.

Ancient Apparition: تلنت لول 25 از شعاع 900 برای Cold Feet به 700 کاهش یافت.

Ancient Apparition: تلنت لول 25 از 4+% Ice Blast Kill Threshold به 5+% افزایش یافت.

Anti-Mage: مقاومت دوبرابر Counterspell در برابر جادو هنگام فعال بودن سپر رفع شد.

Arc Warden: آسیب Spark Wraith از 100/160/220/280 به 100/170/240/310 افزایش یافت.

Arc Warden: مدت زمان Tempest Double از 4/16/18 به 16/18/20 افزایش یافت.

Arc Warden: تلنت لول 10 از سرعت حمله‌ی 25+ به 30+ افزایش یافت.

Bane: کند کردن سرعت حمله‌ی Enfeeble از 40/60/80/100 به 50/75/100/125 افزایش یافت.

Bane: مصرف مانای Enfeeble از 70/90/110/130 به 50/75/100/125 کاهش یافت.

Bane: تلنت لول 10 از زره 6+ به زره 7+ افزایش یافت.

Bane: مدت زمان Fiend's Grip از 5 ثانیه به 6 ثانیه افزایش پیدا کرد.

Batrider: Firefly از این به بعد 4/7/10/13% سرعت حرکت می‌دهد.

Batrider: مدت زمان Firefly از 18 ثانیه به 15 ثانیه کاهش یافت.

Batrider: زمان Cooldown قابلیت Firefly از 40 ثانیه به 34 ثانیه کاهش یافت.

Beastmaster: سرعت حمله‌ی Inner Beast از  15/25/35/45 به 10/20/30/40 کاهش یافت.

Beastmaster: میزان سلامتی شاهین (Hawk) از 300/450/600/750 به 150/200/250/300 کاهش پیدا کرد.

Beastmaster: تلنت لول 15 از 40+ آسیب گراز (Boar) به 60+ آسیب Wild Axes تغییر یافت.

Beastmaster: تلنت لول 20 از 80+ آسیب Wild Axes به 50+ آسیب گراز تغییر یافت.

Beastmaster: تلنت لول 25 از 15- ثانیه مدت زمان Cooldown شاهین به 20- تغییر یافت.

Beastmaster: تلنت لول 25 از سرعت حمله‌ی 30+ قابلیت Inner Beast به 25+ کاهش یافت.

Bloodseeker: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.

Bounty Hunter: زمان Cooldown قابلیت Shuriken Toss از 10 ثانیه به 9 ثانیه کاهش یافت.

Bounty Hunter: میزان طلای ربوده شده توسط قابلیت Jinada از 12/18/24/30 به 12/20/28/36 افزایش یافت.

Bounty Hunter: میزان آسیب کریتیکال قابلیت Track از 140/160/180% به 140/170/200% افزایش یافت.

Brewmaster: حمله‌ی کریتیکال Drunken Brawler از 170/200/230/260% به 140/180/220/260% کاهش پیدا  کرد.

Brewmaster: زمان Cinder Brew از 7 ثانیه به 5 ثانیه کاهش یافت.

Brewmaster: زمان Cinder Brew هنگام آتش‌ گرفتن رفرش می‌شود.

Brewmaster: آسیب بر ثانیه‌ی Cinder Brew از 20/25/30/35 به 20/30/40/50 افزایش یافت.

Brewmaster: تلنت لول 10 از آسیب 20+ به 15+ کاهش یافت.

Bristleback: مصرف مانای Viscous Nasal Goo از 25 به 12/16/20/24 کاهش یافت.

Broodmother: تلنت لول 10 از +75 آسیب Spawn Spiderlings به 125+ افزایش یافت.

Broodmother: تلنت لول 15 از +35% کسب تجربه به 15+ چابکی افزایش یافت.

Broodmother: تلنت لول 20 از 20+ آسیب حمله‌ی عنکبوت‌ها به 30+ افزایش یافت.

Broodmother: تلنت لول 25 از 350+ سلامتی عنکبوت‌ها به +450 افزایش پیدا کرد.

Centaur Warrunner: قابلیت Retaliate هنگام فعال بودن دیگر شارژی دریافت نمی‌کند.

Chaos Knight: زمان Cooldown قابلیت Chaos Strike از 7/6/5/4 به 4 کاهش یافت.

Chaos Knight: لایف‌استیل Chaos Strike از  50/55/60/65% به 40/50/60/70% کاهش یافت.

Chaos Knight: حداکثر آسیب Chaos Strike از 160/190/220/250% به 160/195/230/265% افزایش یافت.

Chaos Knight: زمان کند کردن Reality Rift از 2 ثانیه به 3 ثانیه افزایش پیدا کرد.

Chaos Knight: مقدار کند کردن Reality Rift از 15/25/35/45% به 10/20/30/40% کاهش یافت.

Chen: آسیب اضافه‌ی Divine Favor از 10/20/40/80 به 12/24/36/48 کاهش یافت.

Chen: قابلیت Divine Favor از این به بعد آسیب دوبرابر برای نیروهای غیر هیرو می‌دهد.

Chen: زمان Divine Favor از 12 ثانیه به 14 ثانیه افزایش یافت.

Chen: مصرف مانای Divine Favor از 110 به 70/80/90/100 کاهش یافت.

Chen: التیام‌بخشی Hand of God از 250/400/550 به 300/450/600 افزایش یافت.

Chen: تلنت لول 15 از  10- ثانیه Cooldown قابلیت Divine Favor به 7- کاهش یافت.

Chen: تلنت لول 25 از 400+ التیام‌بخشی Hand of God به 350+ کاهش یافت.

Chen: تلنت لول 25 Hand of God  از کنترل 4+ کریپ به 5+ تغییر یافت.

Clinkz: تلنت لول 15 از +20% قابلیت جاخالی دادن به 15+ قدرت تغییر کرد.

Clockwerk: انیمیشن استفاده‌ی Battery Assault حذف شد.

Clockwerk: مصرف مانای Rocket Flare از 50 به 35/40/45/50 کاهش یافت.

Clockwerk: تلنت لول 20 از 20+% مقاومت در برابر جادو به دید کامل Rocket Flare تغییر کرد.

Clockwerk: تلنت لول 25 از دید کامل Rocket Flare به 50+% مقاومت در برابر جادو تغییر کرد.

Crystal Maiden: هنگام اجرای Freezing Field، دارای 10+ زره می‌شود.

Crystal Maiden: بازیابی مانای همراهان Arcane Aura از 1.2/1.7/2.2/2.7 به 1/1.5/2/2.5 کاهش یافت.

Crystal Maiden: بازیابی مانای خود هیروی Arcane Aura از 2.4/4.4/6.4/8.4 به 2.5/4.5/6.5/8.5 افزایش یافت.

Dark Willow: مصرف مانای Bramble Maze از 140/150/160/170 به 100/120/140/160 کاهش پیدا کرد.

Dark Willow: زمان Cooldown قابلیت Bramble Maze از 34/31/28/25 به 25 کاهش یافت.

Dazzle: مصرف مانای Poison Touch از 95/110/125/140 به 110/120/130/140 افزایش یافت.

Dazzle: برد Shadow Wave از 900 به 800 کاهش یافت.

Death Prophet: آسیب پایه‌ به اندازه‌ی 3 واحد افزایش یافت.

Disruptor: زره پایه‌ی به اندازه‌ی یک واحد افزایش یافت.

Doom: بازیابی سلامتی از قابلیت Devour از 4/8/13/18 به 3/8/13/18 تغییر کرد.

Doom: مدت Cooldown قابلیت Scorched Earth از 55/50/45/40 به 50/45/40/35 کاهش یافت.

Dragon Knight: سرعت حرکت پایه‌ به اندازه‌ی 10 واحد افزایش یافت.

Dragon Knight: بازیابی سلامتی  Dragon Blood از 4/7/10/13 به 4/8/12/16 تغییر یافت.

Dragon Knight: مدت زمان کند کردن حملات یخی حالت Elder Dragon از  20- به -30 افزایش یافت.

Dragon Knight: تلنت لول 20 از تأثیر دوبرابر Dragon Blood به 25+ قدرت تغییر کرد.

Dragon Knight: تلنت لول 25 از 40+ قدرت به تأثیر دوبرابر Dragon Blood تغییر کرد.

Drow Ranger: تلنت لول 15 از سرعت حمله‌ی 25+ به 10+ چابکی تغییر یافت.

Earthshaker: مصرف مانای Fissure از 125/140/155/170 به 110/130/150/170 کاهش یافت.

Earth Spirit: میزان آسیب Rolling Boulder از 100 به 70/80/90/100 کاهش یافت.

Earth Spirit: کند کردن Boulder Smash از 80% به 60% کاهش یافت.

Earth Spirit: تلنت لول 15 از 200+ آسیب Rolling Boulder به 150+ کاهش یافت.

Elder Titan: تلنت لول 20 از 25+ سرعت حرکت به 20+ کاهش یافت.

Ember Spirit: زمان Cooldown قابلیت Sleight of Fist از 30/22/14/6 به 18/14/10/6 کاهش یافت.

Ember Spirit: آسیب پایه‌ به اندازه‌ی 3 واحد افزایش یافت.

Enchantress: زمان Cooldown قابلیت Enchant از 55/40/25/10 به 22/18/14/10 کاهش یافت.

Enchantress: مدت زمان تأثیرگذاری Enchant روی کریپ‌ها از 50/60/70/80 به 26/44/62/80 کاهش یافت.

Enchantress: مصرف مانای Enchant از 65 به 40/50/60/70 کاهش یافت.

Enigma: مصرف مانای Midnight Pulse از 75/95/115/135 به 50/80/110/140 تغییر یافت.

Faceless Void: محدوده‌ی اثرگذاری Time Dilation از 725 به 775 افزایش یافت.

Faceless Void: تلنت لول 10 از آسیب 8+ به 10+ افزایش یافت.

Faceless Void: تلنت لول 15 از 300+ سلامتی به یک ثانیه کاهش زمان Cooldown قابلیت Time Walk تبدیل شد.

Grimstroke: آسیب نهایی Phantom's Embrace از 20/200/280/360 به 75/150/225/300 کاهش یافت.

Grimstroke: مصرف مانای Ink Swell از 90/100/110/120 به 120/130/140/150 افزایش یافت.

Grimstroke: سرعت حرکت Ink Swell از 18% به 12/14/16/18% تغییر کرد.

Gyrocopter: قدرت پایه‌ از 19 به 22 افزایش یافت.

Huskar: مدت پخش انیمیشن حمله از 0.4 ثانیه به 0.3 کاهش یافت.

Huskar: حداکثر سرعت حمله‌ی Berserker's Blood از 220/260/300/340 به 160/220/280/340کاهش یافت.

Huskar: آسیب و هزینه‌ی Life Break از 34/39/44% به 32/38/44% کاهش یافت.

Huskar: تلنت لول 10 از 15+ آسیب بر ثانیه‌ی Burning Spears به 10+ کاهش یافت.

Invoker: آسیب پایه‌ی به اندازه‌ی 3 واحد افزایش یافت.

Invoker: آسیب اضافی Exort از هر بار 4->28 به 3->27 کاهش یافت.

Invoker: تلنت لول 10 از +1.25 ثانیه زمان Tornado Lift به 30- ثانیه Cooldown قابلیت Ghost Walk تغییر پیدا کرد.

Io: موقتاً از حالت Captain's Draft حذف شد.

Io: قابلیت Tether از این به بعد حتی در صورت پر  بودن سلامتی و مانای Io، آن‌ها را منتقل می‌کند.

Io: قابلیت Overcharge از این به بعد به‌جای تغییر دو ثانیه‌ای، 8 ثانیه‌ طول می‌کشد و 18 ثانیه Cooldown دارد.

Io: Overcharge از این به بعد به‌جای مصرف 6% سلامتی و مانا، 40/60/80/100 مانا مصرف می‌کند.

Io: سرعت حمله‌ی اضافه‌ی Overcharge از 40/50/60/70 به 50/80/110/140 افزایش یافت.

Io: کاهش آسیب Overcharge از 5/10/15/20% به 15/20/25/30% افزایش پیدا کرد.

Io: تأخیر Relocate از 2.7/2.35/2 به 3.5/3.25/3 تغییر کرد.

Io: زمان Cooldown قابلیت Relocate از 130/110/90 به 90/75/60 کاهش یافت.

Io: قابلیت Relocate به‌جای چنل شدن، پس از تأخیر فعال می‌شود. ( هرگونه وقفه و disable آن‌ را لغو خواهد کرد).

Io: تلنت لول 25 از 60- ثانیه Cooldown قابلیت Relocate به 30- تغییر پیدا کرد.

Jakiro: تلنت لول 10 از 30+% کسب تجربه به 300+ برد حمله تغییر کرد.

Jakiro: تلنت لول 15 از 300+ برد حمله به 40+% کسب تجربه تغییر یافت.

Juggernaut: زره پایه‌ی به اندازه‌ی یک واحد کاهش یافت.

Juggernaut: امکان تلپورت کردن هنگام استفاده از Omnislash دیگر وجود ندارد.

Juggernaut: سرعت حرکت Healing Ward از 420 به 400 کاهش یافت.

Juggernaut: زمان Cooldown قابلیت Omnislash از  130/120/110 به 130 تغییر کرد.

Juggernaut: تلنت لول 15 از یک ثانیه Blade Fury بیشتر به 50+ سرعت حرکت Blade Fury تغییر یافت.

Keeper of the Light: تلنت لول 10 از 8% لایف‌استیل جادو به 30+% کسب تجربه تغییر کرد.

Keeper of the Light: تلنت لول 15 از 30+% کسب تجربه به 1+ تعداد ضربات مورد نیاز برای از بین بردن Will-O-Wisp تغییر کرد.

Kunkka: تلنت لول 25 از 1.5- ثانیه Cooldown قابلیت Tidebringer به 60+% آسیب Cleave قابلیت Tidebringer (آسیب به اطراف نقطه‌ی مورد حمله) تغییر کرد.

Legion Commander: سرعت حرکت پایه‌ به اندازه‌ی 15 واخد افزایش یافت.

Legion Commander: تلنت لول 20 از 40+ سرعت حرکت به 35+ کاهش یافت.

Legion Commander: تلنت لول 25 از 10- ثانیه Cooldown قابلیت Press The Attack به 350+ محدوده‌ی اثرگذاری Press The Attack تغییر کرد.

Leshrac: قابلیت Diabolic Edict از 9/18/27/36 به 11/22/33/44 تغییر کرد.

Leshrac: تلنت لول 25 از 50+ آسیب Diabolic Edict به 40+ کاهش یافت.

Lich: کند کردن Frost Shield از  35% به 20/25/30/35% کاهش پیدا کرد.

Lich: آسیب Chain Frost از  300/400/500 به 250/375/500 تغییر یافت.

Lich: تلنت لول 25 از +40% کند کردن به 50+% افزایش یافت.

Lifestealer: سرعت حرکت پایه‌ 15 واحد افزایش یافت.

Lifestealer: زره پایه‌ 2 واحد افزایش یافت.

Lifestealer: تلنت لول 15 از 30+ سرعت حرکت به 25+ کاهش یافت.

Lina: آسیب پایه 3 واحد افزایش یافت.

Lion: تلنت لول 10 از 75+ برد به 100+ افزایش پیدا کرد.

Lion: تلنت لول 15 از 120 طلا بر دقیقه به 150 طلا افزایش یافت.

Lone Druid: سرعت حرکت Spirit Bear از 340/355/370/385 به 340/360/380/400 افزایش یافت.

Lone Druid: آسیب Spirit Bear از 35/50/65/80 به 35/55/75/95 افزایش پیدا کرد.

Lone Druid: تلنت لول 20 از 3- زمان حمله‌ی Spirit Bear به حذف شدن Cooldown قابلیت Entangle تغییر یافت.

Lone Druid: : تلنت لول از 20 حذف شدن Cooldown قابلیت Entangle به 3- زمان حمله‌ی Spirit Bear تغییر یافت.

Luna: تلنت لول 10 از 200+ برد به 300+ افزایش یافت.

Lycan: سرعت حرکت پایه 15 واحد افزایش یافت.

Lycan: زره گرگ‌ها از 1 به صفر کاهش یافت.

Lycan: مقاومت در برابر جادوی گرگ‌ها از 80% به 70% کاهش یافت.

Lycan: سلامتی گرگ‌ها از 230/260/290/320 به 300/350/400/450 افزایش یافت.

Lycan: بازیابی سلامتی قابلیت Howl از 4/6/8/10 به 4/8/12/16 تغییر کرد.

Medusa: باگ Mystic Snake که باعث برخورد این قابلیت با دشمنان مصون در برابر جادو بود رفع شد.

Medusa: تلنت لول 10 از 20+ آسیب به 15+ کاهش یافت.

Medusa: تلنت لول 15 دزدی مانای Mystic Snake را از 35+% به 30+% کاهش داد.

Medusa: تلنت لول 20 از 700+ مانا به 4- ثانیه Cooldown قابلیت Mystic Snake تغییر یافت.

Medusa: تلنت لول 25 از هفت هدف اضافه برای Split Shot به 1000+ مانا تغییر کرد.

Meepo: سرعت حرکت پایه 10 واحد افزایش یافت.

Mirana: سرعت حرکت Sacred Arror از 857 به 950 افزایش یافت.

Monkey King: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.

Monkey King: نرخ حمله‌ی Wukong's Command از 1.3 به 1.2 ارتقاء یافت.

Morphling: کسب قدرت از 2.3 به 2.6 افزایش یافت.

Morphling: تلنت لول 15 از 15+ ثانیه مدت شکل Morph به +20 ثانیه افزایش یافت.

Naga Siren: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.

Naga Siren: مدت زمان تصویر قابلیت Mirror از 24 به 26 ثانیه افزایش یافت.

Naga Siren: آسیب وارد شده به زمان تصویر قابلیت Mirror 475/450/425/400% به 400% تغییر کرد.

Naga Siren: تلنت لول 20 از -5 ثانیه Cooldown قابلیت Ensnare به 7- ثانیه افزایش یافت.

Nature's Prophet: تأثیر آیتم Tango روی درختان به‌وجود آمده توسط قابلیت Sprout دوبربر شده است.

Nature's Prophet: تلنت لول 20 از 4- ثانیه Cooldown قابلیت Sprout به 25% کاهش Cooldown تغییر یافت.

Necrophos: آسیب Death Pulse از 100/140/180/220 به 100/150/200/250 تغییر کرد.

Necrophos:تلنت لول 15 از 20+% کندن کردن Ghost Shroud به 30+% افزایش یافت.

Night Stalker: سرعت حرکت اضافه‌ی Hunter in the Night از 20/25/30/35 به 22/28/34/40% افزایش یافت.

Night Stalker: Scepter حذف شد.

Night Stalker: قابلیت Dark Ascension از این به بعد به جای افزایش دید، دید کامل می‌دهد.

Night Stalker: تلنت لول 15 از 150+ برد به 15% لایف‌استیل تغییر کرد.

Nyx Assassin: سرعت حرکت پایه‌ به اندازه‌ی 5 واحد افزایش یافت.

Nyx Assassin: کسب قدرت از 2.3 به 2.5 افزایش یافت.

Nyx Assassin: تلنت لول 10 از 60+ طلا بر دقیقه به 90+ افزیاش یافت.

Nyx Assassin: تلنت لول 10 از 6+% تقویت جادو به 8+% افزایش یافت.

Ogre Magi: مدت Cooldown قابلیت Fireblast از 12/11/10/9 به 11/10/9/8 کاهش یافت.

Ogre Magi: شانس Multicast 2x از 60% به 70% افزایش یافت.

Omniknight: مقاومت Heavenly Grace از 50/60/70/80% به 50% کاهش یافت.

Omniknight: مدت Heavenly Grace از 8 به 10 ثانیه افزایش یافت.

Omniknight: Heavenly Grace از این به بعد 7/14/21/28 قدرت اضافه می‌کند.

Omniknight: مصرف مانای Heavenly Grace از 75 به 80/90/100/110 افزایش یافت.

Outworld Devourer: ضریب Sanity's Eclipse از 9/10/11 به 8/9/10 تغییر کرد.

Outworld Devourer: تلنت لول 15 از 30+ سرعت حرکت به 25+ کاهش یافت.

Pangolier: آسیب پایه 4 واحد افزایش یافت.

Pangolier: تلنت لول 10 از 20+ سرعت حرکت به 300+ برد حمله‌ی Swashbuckle تغییر کرد.

Phantom Assassin: تلنت‌های لول 15 دوباره تنظیم شدند: +25% آسیب به اطراف دربرابر 15% لایف‌استیل

Phantom Assassin: : تلنت‌های لول 20 دوباره تنظیم شدند: +20% جاخالی دادن Blur دربرابر -4 کم‌کردن زره دشمن

Phantom Assassin: : تلنت‌های لول 25 دوباره تنظیم شدند: 5+% Coup de Grace دربرابر حمله‌ی سه‌گانه‌ی Stifling Dagger

Phantom Lancer: تلنت لول 10 از 10+% جاخالی به 15+% افزایش یافت.

Phantom Lancer: تلنت لول 20 از حداکثر 4 کپی Juxtapose به 5 عدد افزایش یافت.

Phoenix: در صورت Root شدن امکان حرکت حین فعال بودن Sun Ray وجود ندارد.

Pudge: آسیب پایه 6 واحد افزایش یافت.

Queen of Pain: مصرف مانای Scream of Pain از 95/110/125/140 به 80/100/120/140 کاهش یافت.

Queen of Pain: آسیب Shadow Strike سر هر تیک از 30/45/60/75 به 30/50/70/90 افزایش یافت.

Razor: انیمیشن بعد از حمله‌ از 0.7 به 0.4 ثانیه کاهش یافت.

Razor: تلنت لول 10 از 200+ سلامتی به 225+ افزایش یافت.

Riki: آسیب پایه 4 واحد افزایش پیدا کرد.

Riki: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.

Riki: تلنت لول 20 از +0.2 ضریب حمله از پشت به 0.3+ افزایش یافت.

Rubick: مدت زمان بالا بردن Telekinesis از 1/1.4/1.8/2.2 به 0.8/1.2/1.6/2.0 کاهش یافت.

Rubick: تلنت لول 15 از 45- آسیب Fade Bolt Hero به 60- افزایش یافت.

Sand King: آسیب Burrowstrike از 85/150/215/280 به 100/160/220/280 افزایش یافت.

Sand King: محدوده‌ی اثرگذاری Sand Storm از 350/450/550/650 به 425/500/575/650 تغییر کرد.

Shadow Demon: مصرف مانای Soul Catcher از 110 به 50/70/90/110 کاهش یافت.

Shadow Demon: مصرف مانای Shadow Poison از 50 به 35/40/45/50 کاهش یافت.

Shadow Fiend: کاهش زره Presence of the Dark Lord از 3/4/5/6 به 4/5/6/7 افزایش یافت.

Shadow Shaman: تلنت لول 20 از 3+ ثانیه مدت Shackles به 2.5+ کاهش یافت.

Silencer: مدت Cooldown قابلیت Last Word از 28/22/16/10 به 22/18/14/10 کاهش پیدا کرد.

Silencer: تلنت لول 10 از 5+ زره به 6+ افزایش یافت.

Skywrath Mage: قابلیت Mystic Flare در صورت نبود هیرو به کریپ‌ها آسیب می‌زند.

Slardar: تلنت لول 25 از 1.5+ ثانیه مدت گیجی (Stun) قابلیت Slithereen Crush به 1.25 ثانیه کاهش یافت.

Slark: قابلیت Pounce دیگر 30/60/90/120 آسیب وارد نمی‌کند.

Sniper: هدشات از این به بعد هدف را 10 واحد عقب میندازد.

Sniper: تلنت لول 15 به‌جای 35+ آسیب بر ثانیه‌ی Shrapnel، 15+% حرکات دشمن را  کند می‌کند.

Spectre: کسب قدرت از 2.3 به 2.5 افزایش یافت.

Spectre: سرعت حرکت Spectral Dagger از 8/12/16/20% به10/14/18/22% افزایش یافت.

Spectre: تلنت لول 20 از 20+% کند کردن حرکات دشمنان روی Spectral Dagger به 18+% کاهش یافت.

Storm Spirit: مصرف مانای Electric Vortex از 85 به 60/70/80/90 تغییر کرد.

Storm Spirit: تلنت لول 20 از 20+ آسیب به 30+ آسیب قابلیت Overload تبدیل شد.

Sven: سرعت حرکت پایه 15 واحد افزایش یافت.

Sven: سلامتی سپر Warcry از 110/220/330/440 به 80/110/140/170 + 1/1.5/2/2.5x قدرت فعلی تغییر کرد.

Sven: Cooldown قابلیت Storm Hammer  از 13 به 16/15/14/13 افزایش یافت.

Sven: میزان آسیب Storm Hammer از 100/175/250/325 به 80/160/240/320 کاهش یافت.

Techies: مصرف مانای Remote Mines از 200/240/300 به 120/180/240 کاهش یافت.

Templar Assassin: کاهش زره قابلیت Meld قبل از حمله انجام می‌شود.

Templar Assassin: افزایش یافتن آسیب اضافه‌ی Meld توسط  تقویت جادو رفع شد.

Templar Assassin: تلنت لول 10 از 3+ Psionic Traps به 15+% جاخالی تغییر یافت.

Templar Assassin: تلنت لول 15 از 7+ زره به 25+ سرعت حرکت تغییر کرد.

Terrorblade: قدرت از 16 + 1.7 به 15 + 1.5 تغییر یافت.

Tidehunter: کاهش آسیب Anchor Smash از -45/50/55/60 به -30/40/50/60% تغییر کرد.

Timbersaw: زره‌ اضافه‌ی Reactive Armor از 1.3/1.4/1.5/1.6 به 1/1.1/1.2/1.3 کاهش یافت.

Timbersaw: بازیابی سلامت Reactive Armor از 1/1.2/1.4/1.6 به 1/1.1/1.2/1.3 کاهش یافت.

Timbersaw: حداکثر مقدار استک شدن Reactive Armor از 5/10/15/20 به 6/12/18/24 افزایش یافت.

Timbersaw: آسیب اضافه‌ی حاصل از تخریب درختان توسط Whirling Death از 10/15/20/25 به 12/18/24/30 افزایش یافت.

Timbersaw: تلنت لول 20 از 10+% کم شدن زمان Cooldown به 15+% افزایش یافت.

Tiny: محدوده‌ی اثرگذازی Avalanche از 400 به 325/350/375/400 کاهش یافت.

Tiny: مدت Cooldown قابلیت Avalanche از 23/20/17/14 به 26/22/18/14 افزایش پیدا کرد.

Tiny: تلنت لول 10 از 125+ آسیب Avalanche به 100+ کاهش یافت.

Tiny:  تلنت لول 15 از 350+ سلامتی به 400+ افزایش یافت.

Treant Protector: دفع حملات Living Armor از 20/40/60/80 به 25/50/75/100 افزایش یافت.

Treant Protector: آیتم Aghanim's Scepter از این به بعد باعث می‌شود قابلیت Overgrowth علاوه بر تأثیر فعلی خود، به دشمنان آسیب نیز برساند.

Treant Protector: مدت زمان Overgrowth از 3/3.75/4.5 به 3.25/4/4.75 افزایش یافت.

Treant Protector: تلنت لول 20 از 40+ آسیب/بازیابی سلامتی Leech Seed به 50+ افزایش یافت.

Troll Warlord: تلنت لول 15 از 75+ آسیب Whirling Axes به 90+ افزایش یافت.

Troll Warlord: تلنت لول 20 از 20+% جاخالی به 25+% افزایش یافت.

Tusk: مدت کند کردن Tag Team از0.5 به 0.4 کاهش یافت.

Tusk: مصرف مانای Tag Team از 40/50/60/70 به 70 افزایش یافت.

Tusk: زمان Cooldown قابلیت Tag Team از 15 به 24/21/18/15 افزایش یافت.

Underlord: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.

Undying: تلنت لول 15 از ایجاد Tombstone در لحظه مرگ به 30+ آسیب زامبی‌های این قابلیت تغییر کرد.

Undying: تلنت لول 20 از 30+ آسیب زامبی‌های Tombstone به ایجاد Tombstone در لحظه مرگ تغییر یافت.

Ursa: سرعت حرکت پایه 15 واحد افزایش یافت.

Ursa: آسیب حاصل از Fury Swipes 10/16/22/28 به 7/14/21/28 کاهش پیدا کرد.

Vengeful Spirit: تلنت لول 20 از 5- ثانیه Cooldown قابلیت Magic Missle به 6- افزایش یافت.

Venomancer: کسب قدرت از 1.9 به 2.1 افزایش یافت.

Viper: محدوده‌ی اثرگذاری Nethertoxin از 350 به 380 افزایش یافت.

Viper: آسیب Nethertoxin از 20/35/50/65 به 30/45/60/75 افزایش یافت.

Visage: تنلت لول 10 از 125+ برد به 100+ کاهش یافت.

Visage: تلنت لول 20 سرعت حرکت Familiarها را از 60+ به 50+ کاهش داد.

Visage: تلنت لول 20 از آسیب بر شارژ Soul Assumption 15+ به 20+ افزایش یافت.

Warlock: قدرت پایه 2 واحد افزایش یافت.

Warlock: آسیب حمله‌ی Chaotic Offering از 75/125/175 به 100/150/200 افزایش یافت.

Warlock: انیمیشن پس از حمله‌ی Golemها از 0.74 به 0.57 کاهش یافت.

Weaver: تلنت لول 10 از 7+ قدرت به 75+ آسیب Shukuchi  تغییر کرد.

Weaver: تلنت لول 15 از 75+ آسیب Shukuchi به 14+ قدرت تغییر کرد.

Windranger: تلنت لول 15 از 100+ برد حمله به 125+ افزایش یافت.

Windranger: تلنت لول 15 از 100+ آسیب Poweshot به 125+ افزایش یافت.

Winter Wyvern: بازیابی سلامتی پایه‌ی Cold Embrace از 15 به 14/18/22/26 افزایش یافت.

Winter Wyvern: مصرف مانای Cold Embrace از 75 به 50/60/70/80 تغییر کرد.

Witch Doctor: Cooldown قابلیت Maledict از 50/40/30/20 به 30/26/22/18 کاهش پیدا کرد.

Witch Doctor: تلنت لول 10 از 5+ به 6+ زره افزایش پیدا کرد.

Wraith King: سرعت حرکت پایه 15 واحد افزایش یافت.

Zeus: قابلیت Static Field دچار تغییراتی شده است. از این به روی دشمنانی که به طور مستقیم تحت تأثیر قابلیت‌هایتان قرار دارند تأثیر می‌گذارد و برد ندارد.

برای دنبال کردن اخبار بیشتر مربوط به دوتا 2 همراه بازی‌مگ باشید.

تغییرات کلی:
میانگین طلای دریافتی از کریپ‌های نزدیک‌زن به 3 کاهش یافت.
افزایش طلای دریافتی از کریپ‌های دورزن طی هر دور ارتقایشان، از 3+ به 6+ تغییر پیدا کرد.
کمپ‌های باستانی جنگل اصلی با کمپ‌های بزرگ جایگزین شدند.
سود 25 درصدی ویژگی اصلی هیرو (قدرت، چالاکی و هوش) حذف شده. (روی ویژگی آیتم‌ها و هیرو تأثیرگذار است).
ارزش رشد ویژگی‌های اصلی هر هیرو به اندازه‌ی 15% بالا رفته است.
سلامتی بر قدرت از 18 به 20 افزایش یافته است.
XP مورد نیاز برای رسیدن لول 7 به 12 به از مقادیر 640/660/680/800/820/840 به 720/750/780/810/840/870 تغییر کرده است. ( مقدار تغییر +80/90/100/10/20/30 XP است)
5 واحد به سرعت حرکت هیروهای نزدیک‌زن روبرو اضافه شده است: Naga Siren, Underlord, Monkey King, Nyx Assassin, Bloodseeker, Riki
10 واحد به سرعت حرکت هیروهای نزدیک‌زن روبرو اضافه شده است: Alchemist, Dragon Knight, Meepo
15 واحد به سرعت حرکت هیروهای نزدیک‌زن روبرو اضافه شده است: Legion Commander, Lifestealer, Lycan, Sven, Ursa, Wraith King
5 واحد از سرعت هیروهای دورزن با سرعت حرکت 295 یا بالاتر کم شده.
زره تاور رده 2 از 14 به 15 افزایش یافت.
زره تاور رده 3 از 14 به 16 افزایش یافت.
زره سربازخانه‌ی نیروهای نزدیک‌زن از 13 به 15 افزایش یافت.
زره اضافه‌ی تأمین شده توسط Tower Protection تاورهای رده‌ی 2،3 و 4 از 3 به 4 افزایش یافت.
آیتم‌ها
سرعت حرکت Animal Courier از 460 به 470 افزایش یافت.
Aeon Disk: مقاومت اکتیو علیه disableها از 50% به 75% افزایش پیدا کرد.
Aeon Disk: قیمت دستورالعمل از 1350 به 1250 کاهش پیدا کرد.
Battle Fury: درصد آسیب اضافه علیه دشمنان غیر هیرو تغییر کرد تا هم‌اندازه‌ی آسیب Quelling Blade شود.
Bloodstone: قابلیت Blood Pact از 60% مانای فعلی به 30% حداکثر مانا تغییر پیدا کرد.
Bloodthorn: سرعت Cooldown از 18 به 15 ثانیه کاهش یافت.
Boots of Travel: سرعت حرکت سطح دوی این آیتم از +32% به +35% افزایش پیدا کرد.
Buckler: مدت زمات زره‌ دریافتی برای قهرمانان از 25 به 15 ثانیه کاهش یافت. (روی Mekanism هم تأثیرگذار است)
Crimson Guard: قیمت دستورالعمل از 600 به 750 افزایش یافت.
Drum of Endurance: قدرت Passive از 6+ سرعت حرکت به اطرافیان به 20+ سرعت حرکت به صاحب آیتم تغییر کرد.
Ethereal Blade: مدت زمان اثرگذاری روی دشمنان از 3 به 4 ثانیه افزایش یافت.
Eul's Scepter of Divinity: سرعت حرکت اضافه از 6+ درصد به عدد 20+ تغییر پیدا کرد.
Holy Locket: از این به بعد به‌جای Void Stone، با Energy Booster ساخته می‌شود و 325+ می‌دهد.
Iron Branch: برد از 200 به 400 افزایش یافت.
Manta Style: سرعت حرکت اضافه از 25+ به 20+ کاهش یافت.
Mask of Madness: لایف‌استیل از 15% به 20% افزایش یافت.
Mekansm: محدودیت استک شدن از این به بعد به سرعت Cooldown هنگام فعال شدن بستگی دارد، مثل Greaves و Crimson.
Meteor Hammer: شعاع اثرگذاری از 300 به 315 افزایش یافت.
Necronomicon: میزان آسیب قابلیت Last Will از 550/675/800 به 600/700/800 تغییر یافت.
Nullifier: مدت زمان اثرگذاری از 5 به 6 ثانیه افزایش یافت.
Phase Boots: دستورالعمل از Gloves of Haste به Blades of Attack تغییر یافت.
Phase Boots: زره اضافه از 5 به 6 افزایش یافت.
Phase Boots: از این به بعد به جای 20+ سرعت حمله، 18+ آسیب به نیروهای نزدیک‌زن و 12+ به نیروهای دورزن می‌دهد.
Phase Boots: سرعت نیروهای نزدیک‌زن از 20% به 22% افزایش یافت.
Power Treads: دستورالعمل از Blades of Attack به Gloves of Haste تغییر یافت.
Power Treads: اضافه شدن ویژگی (Attribute) از 14 به 10 کاهش یافت.
Power Treads: از این به بعد به جای 12+ آسیب، 20+ سرعت حمله می‌دهد.
Sange and Yasha: سرعت حرکت اضافه از 35+ به 30+ کاهش یافت.
Solar Crest: سرعت حرکت اضافه از  6+ درصد به عدد 20+ تغییر پیدا کرد.
Spirit Vessel: میزان آسیب نسبت به سلامتی 4.5% به 5% تغییر کرد.
Spirit Vessel: : سرعت حرکت اضافه از  6+ درصد به عدد 20+ تغییر پیدا کرد.
Tranquil Boots: سرعت حرکت اکتیو از 24% به 26% افزایش یافت.
Tranquil Boots: سرعت حرکت هنگام غیرفعال بودن، از 20% به 18% کاهش یافت.
Vladmir's Offering: دیگر برای ساخته شدن نیازی به Headdress ندارد، اما سلامتی را بازیابی نمی‌کند و statی اضافه نمی‌کند.
Vladmir's Offering: از این به بعد نیاز به یک دستورالعمل با قیمت 525 سکه دارد.
Wind Lace: سرعت حرکت اضافه از  6+ درصد به عدد 20+ تغییر پیدا کرد.
Yasha: سرعت حرکت اضافه از 25+ به 20+ کاهش یافت.
Yasha and Kaya: سرعت حرکت اضافه از 35+ به 30+ کاهش یافت.
هیروها
Abaddon: مدت زمان Curse of Avernus از 4 به 4.5 افزایش یافت.
Abaddon: مصرف مانای Aphotic Shield از 115 به 100/105/110/115 کاهش یافت.
Alchemist: سرعت حرکت پایه به  اندازه‌ی 10 واحد افزایش یافت.
Alchemist: چابکی پایه‌ از 16 به 22 افزایش یافت.
Alchemist: زمان مورد نیاز پایه‌ی قابلیت Chemical Rage از 1.3/1.15/1.0 به 1.2/1.1/1.0 تغییر یافت.
Alchemist: تلنت لول 10 از -8 ثانیه Unstable Concoction to یه -7 ثانیه کاهش یافت.
Alchemist: تلنت لول 20، از این به بعد به‌جای آسیب پایه به حداکثر آسیب اضافه می‌کند.
Ancient Apparition: آسیب Chilling Touch  از 50/85/120/155 به 50/90/130/170 افزایش یافت.
Ancient Apparition: مصرف مانای Ice Vortex از 65/80/95/110 به 50/70/90/110 کاهش یافت.
Ancient Apparition: تلنت لول 25 از شعاع 900 برای Cold Feet به 700 کاهش یافت.
Ancient Apparition: تلنت لول 25 از 4+% Ice Blast Kill Threshold به 5+% افزایش یافت.
Anti-Mage: مقاومت دوبرابر Counterspell در برابر جادو هنگام فعال بودن سپر رفع شد.
Arc Warden: آسیب Spark Wraith از 100/160/220/280 به 100/170/240/310 افزایش یافت.
Arc Warden: مدت زمان Tempest Double از 4/16/18 به 16/18/20 افزایش یافت.
Arc Warden: تلنت لول 10 از سرعت حمله‌ی 25+ به 30+ افزایش یافت.
Bane: کند کردن سرعت حمله‌ی Enfeeble از 40/60/80/100 به 50/75/100/125 افزایش یافت.
Bane: مصرف مانای Enfeeble از 70/90/110/130 به 50/75/100/125 کاهش یافت.
Bane: تلنت لول 10 از زره 6+ به زره 7+ افزایش یافت.
Bane: مدت زمان Fiend's Grip از 5 ثانیه به 6 ثانیه افزایش پیدا کرد.
Batrider: Firefly از این به بعد 4/7/10/13% سرعت حرکت می‌دهد.
Batrider: مدت زمان Firefly از 18 ثانیه به 15 ثانیه کاهش یافت.
Batrider: زمان Cooldown قابلیت Firefly از 40 ثانیه به 34 ثانیه کاهش یافت.
Beastmaster: سرعت حمله‌ی Inner Beast از  15/25/35/45 به 10/20/30/40 کاهش یافت.
Beastmaster: میزان سلامتی شاهین (Hawk) از 300/450/600/750 به 150/200/250/300 کاهش پیدا کرد.
Beastmaster: تلنت لول 15 از 40+ آسیب گراز (Boar) به 60+ آسیب Wild Axes تغییر یافت.
Beastmaster: تلنت لول 20 از 80+ آسیب Wild Axes به 50+ آسیب گراز تغییر یافت.
Beastmaster: تلنت لول 25 از 15- ثانیه مدت زمان Cooldown شاهین به 20- تغییر یافت.
Beastmaster: تلنت لول 25 از سرعت حمله‌ی 30+ قابلیت Inner Beast به 25+ کاهش یافت.
Bloodseeker: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.
Bounty Hunter: زمان Cooldown قابلیت Shuriken Toss از 10 ثانیه به 9 ثانیه کاهش یافت.
Bounty Hunter: میزان طلای ربوده شده توسط قابلیت Jinada از 12/18/24/30 به 12/20/28/36 افزایش یافت.
Bounty Hunter: میزان آسیب کریتیکال قابلیت Track از 140/160/180% به 140/170/200% افزایش یافت.
Brewmaster: حمله‌ی کریتیکال Drunken Brawler از 170/200/230/260% به 140/180/220/260% کاهش پیدا  کرد.
Brewmaster: زمان Cinder Brew از 7 ثانیه به 5 ثانیه کاهش یافت.
Brewmaster: زمان Cinder Brew هنگام آتش‌ گرفتن رفرش می‌شود.
Brewmaster: آسیب بر ثانیه‌ی Cinder Brew از 20/25/30/35 به 20/30/40/50 افزایش یافت.
Brewmaster: تلنت لول 10 از آسیب 20+ به 15+ کاهش یافت.
Bristleback: مصرف مانای Viscous Nasal Goo از 25 به 12/16/20/24 کاهش یافت.
Broodmother: تلنت لول 10 از +75 آسیب Spawn Spiderlings به 125+ افزایش یافت.
Broodmother: تلنت لول 15 از +35% کسب تجربه به 15+ چابکی افزایش یافت.
Broodmother: تلنت لول 20 از 20+ آسیب حمله‌ی عنکبوت‌ها به 30+ افزایش یافت.
Broodmother: تلنت لول 25 از 350+ سلامتی عنکبوت‌ها به +450 افزایش پیدا کرد.
Centaur Warrunner: قابلیت Retaliate هنگام فعال بودن دیگر شارژی دریافت نمی‌کند.
Chaos Knight: زمان Cooldown قابلیت Chaos Strike از 7/6/5/4 به 4 کاهش یافت.
Chaos Knight: لایف‌استیل Chaos Strike از  50/55/60/65% به 40/50/60/70% کاهش یافت.
Chaos Knight: حداکثر آسیب Chaos Strike از 160/190/220/250% به 160/195/230/265% افزایش یافت.
Chaos Knight: زمان کند کردن Reality Rift از 2 ثانیه به 3 ثانیه افزایش پیدا کرد.
Chaos Knight: مقدار کند کردن Reality Rift از 15/25/35/45% به 10/20/30/40% کاهش یافت.
Chen: آسیب اضافه‌ی Divine Favor از 10/20/40/80 به 12/24/36/48 کاهش یافت.
Chen: قابلیت Divine Favor از این به بعد آسیب دوبرابر برای نیروهای غیر هیرو می‌دهد.
Chen: زمان Divine Favor از 12 ثانیه به 14 ثانیه افزایش یافت.
Chen: مصرف مانای Divine Favor از 110 به 70/80/90/100 کاهش یافت.
Chen: التیام‌بخشی Hand of God از 250/400/550 به 300/450/600 افزایش یافت.
Chen: تلنت لول 15 از  10- ثانیه Cooldown قابلیت Divine Favor به 7- کاهش یافت.
Chen: تلنت لول 25 از 400+ التیام‌بخشی Hand of God به 350+ کاهش یافت.
Chen: تلنت لول 25 Hand of God  از کنترل 4+ کریپ به 5+ تغییر یافت.
Clinkz: تلنت لول 15 از +20% قابلیت جاخالی دادن به 15+ قدرت تغییر کرد.
Clockwerk: انیمیشن استفاده‌ی Battery Assault حذف شد.
Clockwerk: مصرف مانای Rocket Flare از 50 به 35/40/45/50 کاهش یافت.
Clockwerk: تلنت لول 20 از 20+% مقاومت در برابر جادو به دید کامل Rocket Flare تغییر کرد.
Clockwerk: تلنت لول 25 از دید کامل Rocket Flare به 50+% مقاومت در برابر جادو تغییر کرد.
Crystal Maiden: هنگام اجرای Freezing Field، دارای 10+ زره می‌شود.
Crystal Maiden: بازیابی مانای همراهان Arcane Aura از 1.2/1.7/2.2/2.7 به 1/1.5/2/2.5 کاهش یافت.
Crystal Maiden: بازیابی مانای خود هیروی Arcane Aura از 2.4/4.4/6.4/8.4 به 2.5/4.5/6.5/8.5 افزایش یافت.
Dark Willow: مصرف مانای Bramble Maze از 140/150/160/170 به 100/120/140/160 کاهش پیدا کرد.
Dark Willow: زمان Cooldown قابلیت Bramble Maze از 34/31/28/25 به 25 کاهش یافت.
Dazzle: مصرف مانای Poison Touch از 95/110/125/140 به 110/120/130/140 افزایش یافت.
Dazzle: برد Shadow Wave از 900 به 800 کاهش یافت.
Death Prophet: آسیب پایه‌ به اندازه‌ی 3 واحد افزایش یافت.
Disruptor: زره پایه‌ی به اندازه‌ی یک واحد افزایش یافت.
Doom: بازیابی سلامتی از قابلیت Devour از 4/8/13/18 به 3/8/13/18 تغییر کرد.
Doom: مدت Cooldown قابلیت Scorched Earth از 55/50/45/40 به 50/45/40/35 کاهش یافت.
Dragon Knight: سرعت حرکت پایه‌ به اندازه‌ی 10 واحد افزایش یافت.
Dragon Knight: بازیابی سلامتی  Dragon Blood از 4/7/10/13 به 4/8/12/16 تغییر یافت.
Dragon Knight: مدت زمان کند کردن حملات یخی حالت Elder Dragon از  20- به -30 افزایش یافت.
Dragon Knight: تلنت لول 20 از تأثیر دوبرابر Dragon Blood به 25+ قدرت تغییر کرد.
Dragon Knight: تلنت لول 25 از 40+ قدرت به تأثیر دوبرابر Dragon Blood تغییر کرد.
Drow Ranger: تلنت لول 15 از سرعت حمله‌ی 25+ به 10+ چابکی تغییر یافت.
Earthshaker: مصرف مانای Fissure از 125/140/155/170 به 110/130/150/170 کاهش یافت.
Earth Spirit: میزان آسیب Rolling Boulder از 100 به 70/80/90/100 کاهش یافت.
Earth Spirit: کند کردن Boulder Smash از 80% به 60% کاهش یافت.
Earth Spirit: تلنت لول 15 از 200+ آسیب Rolling Boulder به 150+ کاهش یافت.
Elder Titan: تلنت لول 20 از 25+ سرعت حرکت به 20+ کاهش یافت.
Ember Spirit: زمان Cooldown قابلیت Sleight of Fist از 30/22/14/6 به 18/14/10/6 کاهش یافت.
Ember Spirit: آسیب پایه‌ به اندازه‌ی 3 واحد افزایش یافت.
Enchantress: زمان Cooldown قابلیت Enchant از 55/40/25/10 به 22/18/14/10 کاهش یافت.
Enchantress: مدت زمان تأثیرگذاری Enchant روی کریپ‌ها از 50/60/70/80 به 26/44/62/80 کاهش یافت.
Enchantress: مصرف مانای Enchant از 65 به 40/50/60/70 کاهش یافت.
Enigma: مصرف مانای Midnight Pulse از 75/95/115/135 به 50/80/110/140 تغییر یافت.
Faceless Void: محدوده‌ی اثرگذاری Time Dilation از 725 به 775 افزایش یافت.
Faceless Void: تلنت لول 10 از آسیب 8+ به 10+ افزایش یافت.
Faceless Void: تلنت لول 15 از 300+ سلامتی به یک ثانیه کاهش زمان Cooldown قابلیت Time Walk تبدیل شد.
Grimstroke: آسیب نهایی Phantom's Embrace از 20/200/280/360 به 75/150/225/300 کاهش یافت.
Grimstroke: مصرف مانای Ink Swell از 90/100/110/120 به 120/130/140/150 افزایش یافت.
Grimstroke: سرعت حرکت Ink Swell از 18% به 12/14/16/18% تغییر کرد.
Gyrocopter: قدرت پایه‌ از 19 به 22 افزایش یافت.
Huskar: مدت پخش انیمیشن حمله از 0.4 ثانیه به 0.3 کاهش یافت.
Huskar: حداکثر سرعت حمله‌ی Berserker's Blood از 220/260/300/340 به 160/220/280/340کاهش یافت.
Huskar: آسیب و هزینه‌ی Life Break از 34/39/44% به 32/38/44% کاهش یافت.
Huskar: تلنت لول 10 از 15+ آسیب بر ثانیه‌ی Burning Spears به 10+ کاهش یافت.
Invoker: آسیب پایه‌ی به اندازه‌ی 3 واحد افزایش یافت.
Invoker: آسیب اضافی Exort از هر بار 4->28 به 3->27 کاهش یافت.
Invoker: تلنت لول 10 از +1.25 ثانیه زمان Tornado Lift به 30- ثانیه Cooldown قابلیت Ghost Walk تغییر پیدا کرد.
Io: موقتاً از حالت Captain's Draft حذف شد.
Io: قابلیت Tether از این به بعد حتی در صورت پر  بودن سلامتی و مانای Io، آن‌ها را منتقل می‌کند.
Io: قابلیت Overcharge از این به بعد به‌جای تغییر دو ثانیه‌ای، 8 ثانیه‌ طول می‌کشد و 18 ثانیه Cooldown دارد.
Io: Overcharge از این به بعد به‌جای مصرف 6% سلامتی و مانا، 40/60/80/100 مانا مصرف می‌کند.
Io: سرعت حمله‌ی اضافه‌ی Overcharge از 40/50/60/70 به 50/80/110/140 افزایش یافت.
Io: کاهش آسیب Overcharge از 5/10/15/20% به 15/20/25/30% افزایش پیدا کرد.
Io: تأخیر Relocate از 2.7/2.35/2 به 3.5/3.25/3 تغییر کرد.
Io: زمان Cooldown قابلیت Relocate از 130/110/90 به 90/75/60 کاهش یافت.
Io: قابلیت Relocate به‌جای چنل شدن، پس از تأخیر فعال می‌شود. ( هرگونه وقفه و disable آن‌ را لغو خواهد کرد).
Io: تلنت لول 25 از 60- ثانیه Cooldown قابلیت Relocate به 30- تغییر پیدا کرد.
Jakiro: تلنت لول 10 از 30+% کسب تجربه به 300+ برد حمله تغییر کرد.
Jakiro: تلنت لول 15 از 300+ برد حمله به 40+% کسب تجربه تغییر یافت.
Juggernaut: زره پایه‌ی به اندازه‌ی یک واحد کاهش یافت.
Juggernaut: امکان تلپورت کردن هنگام استفاده از Omnislash دیگر وجود ندارد.
Juggernaut: سرعت حرکت Healing Ward از 420 به 400 کاهش یافت.
Juggernaut: زمان Cooldown قابلیت Omnislash از  130/120/110 به 130 تغییر کرد.
Juggernaut: تلنت لول 15 از یک ثانیه Blade Fury بیشتر به 50+ سرعت حرکت Blade Fury تغییر یافت.
Keeper of the Light: تلنت لول 10 از 8% لایف‌استیل جادو به 30+% کسب تجربه تغییر کرد.
Keeper of the Light: تلنت لول 15 از 30+% کسب تجربه به 1+ تعداد ضربات مورد نیاز برای از بین بردن Will-O-Wisp تغییر کرد.
Kunkka: تلنت لول 25 از 1.5- ثانیه Cooldown قابلیت Tidebringer به 60+% آسیب Cleave قابلیت Tidebringer (آسیب به اطراف نقطه‌ی مورد حمله) تغییر کرد.
Legion Commander: سرعت حرکت پایه‌ به اندازه‌ی 15 واخد افزایش یافت.
Legion Commander: تلنت لول 20 از 40+ سرعت حرکت به 35+ کاهش یافت.
Legion Commander: تلنت لول 25 از 10- ثانیه Cooldown قابلیت Press The Attack به 350+ محدوده‌ی اثرگذاری Press The Attack تغییر کرد.
Leshrac: قابلیت Diabolic Edict از 9/18/27/36 به 11/22/33/44 تغییر کرد.
Leshrac: تلنت لول 25 از 50+ آسیب Diabolic Edict به 40+ کاهش یافت.
Lich: کند کردن Frost Shield از  35% به 20/25/30/35% کاهش پیدا کرد.
Lich: آسیب Chain Frost از  300/400/500 به 250/375/500 تغییر یافت.
Lich: تلنت لول 25 از +40% کند کردن به 50+% افزایش یافت.
Lifestealer: سرعت حرکت پایه‌ 15 واحد افزایش یافت.
Lifestealer: زره پایه‌ 2 واحد افزایش یافت.
Lifestealer: تلنت لول 15 از 30+ سرعت حرکت به 25+ کاهش یافت.
Lina: آسیب پایه 3 واحد افزایش یافت.
Lion: تلنت لول 10 از 75+ برد به 100+ افزایش پیدا کرد.
Lion: تلنت لول 15 از 120 طلا بر دقیقه به 150 طلا افزایش یافت.
Lone Druid: سرعت حرکت Spirit Bear از 340/355/370/385 به 340/360/380/400 افزایش یافت.
Lone Druid: آسیب Spirit Bear از 35/50/65/80 به 35/55/75/95 افزایش پیدا کرد.
Lone Druid: تلنت لول 20 از 3- زمان حمله‌ی Spirit Bear به حذف شدن Cooldown قابلیت Entangle تغییر یافت.
Lone Druid: : تلنت لول از 20 حذف شدن Cooldown قابلیت Entangle به 3- زمان حمله‌ی Spirit Bear تغییر یافت.
Luna: تلنت لول 10 از 200+ برد به 300+ افزایش یافت.
Lycan: سرعت حرکت پایه 15 واحد افزایش یافت.
Lycan: زره گرگ‌ها از 1 به صفر کاهش یافت.
Lycan: مقاومت در برابر جادوی گرگ‌ها از 80% به 70% کاهش یافت.
Lycan: سلامتی گرگ‌ها از 230/260/290/320 به 300/350/400/450 افزایش یافت.
Lycan: بازیابی سلامتی قابلیت Howl از 4/6/8/10 به 4/8/12/16 تغییر کرد.
Medusa: باگ Mystic Snake که باعث برخورد این قابلیت با دشمنان مصون در برابر جادو بود رفع شد.
Medusa: تلنت لول 10 از 20+ آسیب به 15+ کاهش یافت.
Medusa: تلنت لول 15 دزدی مانای Mystic Snake را از 35+% به 30+% کاهش داد.
Medusa: تلنت لول 20 از 700+ مانا به 4- ثانیه Cooldown قابلیت Mystic Snake تغییر یافت.
Medusa: تلنت لول 25 از هفت هدف اضافه برای Split Shot به 1000+ مانا تغییر کرد.
Meepo: سرعت حرکت پایه 10 واحد افزایش یافت.
Mirana: سرعت حرکت Sacred Arror از 857 به 950 افزایش یافت.
Monkey King: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.
Monkey King: نرخ حمله‌ی Wukong's Command از 1.3 به 1.2 ارتقاء یافت.
Morphling: کسب قدرت از 2.3 به 2.6 افزایش یافت.
Morphling: تلنت لول 15 از 15+ ثانیه مدت شکل Morph به +20 ثانیه افزایش یافت.
Naga Siren: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.
Naga Siren: مدت زمان تصویر قابلیت Mirror از 24 به 26 ثانیه افزایش یافت.
Naga Siren: آسیب وارد شده به زمان تصویر قابلیت Mirror 475/450/425/400% به 400% تغییر کرد.
Naga Siren: تلنت لول 20 از -5 ثانیه Cooldown قابلیت Ensnare به 7- ثانیه افزایش یافت.
Nature's Prophet: تأثیر آیتم Tango روی درختان به‌وجود آمده توسط قابلیت Sprout دوبربر شده است.
Nature's Prophet: تلنت لول 20 از 4- ثانیه Cooldown قابلیت Sprout به 25% کاهش Cooldown تغییر یافت.
Necrophos: آسیب Death Pulse از 100/140/180/220 به 100/150/200/250 تغییر کرد.
Necrophos:تلنت لول 15 از 20+% کندن کردن Ghost Shroud به 30+% افزایش یافت.
Night Stalker: سرعت حرکت اضافه‌ی Hunter in the Night از 20/25/30/35 به 22/28/34/40% افزایش یافت.
Night Stalker: Scepter حذف شد.
Night Stalker: قابلیت Dark Ascension از این به بعد به جای افزایش دید، دید کامل می‌دهد.
Night Stalker: تلنت لول 15 از 150+ برد به 15% لایف‌استیل تغییر کرد.
Nyx Assassin: سرعت حرکت پایه‌ به اندازه‌ی 5 واحد افزایش یافت.
Nyx Assassin: کسب قدرت از 2.3 به 2.5 افزایش یافت.
Nyx Assassin: تلنت لول 10 از 60+ طلا بر دقیقه به 90+ افزیاش یافت.
Nyx Assassin: تلنت لول 10 از 6+% تقویت جادو به 8+% افزایش یافت.
Ogre Magi: مدت Cooldown قابلیت Fireblast از 12/11/10/9 به 11/10/9/8 کاهش یافت.
Ogre Magi: شانس Multicast 2x از 60% به 70% افزایش یافت.
Omniknight: مقاومت Heavenly Grace از 50/60/70/80% به 50% کاهش یافت.
Omniknight: مدت Heavenly Grace از 8 به 10 ثانیه افزایش یافت.
Omniknight: Heavenly Grace از این به بعد 7/14/21/28 قدرت اضافه می‌کند.
Omniknight: مصرف مانای Heavenly Grace از 75 به 80/90/100/110 افزایش یافت.
Outworld Devourer: ضریب Sanity's Eclipse از 9/10/11 به 8/9/10 تغییر کرد.
Outworld Devourer: تلنت لول 15 از 30+ سرعت حرکت به 25+ کاهش یافت.
Pangolier: آسیب پایه 4 واحد افزایش یافت.
Pangolier: تلنت لول 10 از 20+ سرعت حرکت به 300+ برد حمله‌ی Swashbuckle تغییر کرد.
Phantom Assassin: تلنت‌های لول 15 دوباره تنظیم شدند: +25% آسیب به اطراف دربرابر 15% لایف‌استیل
Phantom Assassin: : تلنت‌های لول 20 دوباره تنظیم شدند: +20% جاخالی دادن Blur دربرابر -4 کم‌کردن زره دشمن
Phantom Assassin: : تلنت‌های لول 25 دوباره تنظیم شدند: 5+% Coup de Grace دربرابر حمله‌ی سه‌گانه‌ی Stifling Dagger
Phantom Lancer: تلنت لول 10 از 10+% جاخالی به 15+% افزایش یافت.
Phantom Lancer: تلنت لول 20 از حداکثر 4 کپی Juxtapose به 5 عدد افزایش یافت.
Phoenix: در صورت Root شدن امکان حرکت حین فعال بودن Sun Ray وجود ندارد.
Pudge: آسیب پایه 6 واحد افزایش یافت.
Queen of Pain: مصرف مانای Scream of Pain از 95/110/125/140 به 80/100/120/140 کاهش یافت.
Queen of Pain: آسیب Shadow Strike سر هر تیک از 30/45/60/75 به 30/50/70/90 افزایش یافت.
Razor: انیمیشن بعد از حمله‌ از 0.7 به 0.4 ثانیه کاهش یافت.
Razor: تلنت لول 10 از 200+ سلامتی به 225+ افزایش یافت.
Riki: آسیب پایه 4 واحد افزایش پیدا کرد.
Riki: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.
Riki: تلنت لول 20 از +0.2 ضریب حمله از پشت به 0.3+ افزایش یافت.
Rubick: مدت زمان بالا بردن Telekinesis از 1/1.4/1.8/2.2 به 0.8/1.2/1.6/2.0 کاهش یافت.
Rubick: تلنت لول 15 از 45- آسیب Fade Bolt Hero به 60- افزایش یافت.
Sand King: آسیب Burrowstrike از 85/150/215/280 به 100/160/220/280 افزایش یافت.
Sand King: محدوده‌ی اثرگذاری Sand Storm از 350/450/550/650 به 425/500/575/650 تغییر کرد.
Shadow Demon: مصرف مانای Soul Catcher از 110 به 50/70/90/110 کاهش یافت.
Shadow Demon: مصرف مانای Shadow Poison از 50 به 35/40/45/50 کاهش یافت.
Shadow Fiend: کاهش زره Presence of the Dark Lord از 3/4/5/6 به 4/5/6/7 افزایش یافت.
Shadow Shaman: تلنت لول 20 از 3+ ثانیه مدت Shackles به 2.5+ کاهش یافت.
Silencer: مدت Cooldown قابلیت Last Word از 28/22/16/10 به 22/18/14/10 کاهش پیدا کرد.
Silencer: تلنت لول 10 از 5+ زره به 6+ افزایش یافت.
Skywrath Mage: قابلیت Mystic Flare در صورت نبود هیرو به کریپ‌ها آسیب می‌زند.
Slardar: تلنت لول 25 از 1.5+ ثانیه مدت گیجی (Stun) قابلیت Slithereen Crush به 1.25 ثانیه کاهش یافت.
Slark: قابلیت Pounce دیگر 30/60/90/120 آسیب وارد نمی‌کند.
Sniper: هدشات از این به بعد هدف را 10 واحد عقب میندازد.
Sniper: تلنت لول 15 به‌جای 35+ آسیب بر ثانیه‌ی Shrapnel، 15+% حرکات دشمن را  کند می‌کند.
Spectre: کسب قدرت از 2.3 به 2.5 افزایش یافت.
Spectre: سرعت حرکت Spectral Dagger از 8/12/16/20% به10/14/18/22% افزایش یافت.
Spectre: تلنت لول 20 از 20+% کند کردن حرکات دشمنان روی Spectral Dagger به 18+% کاهش یافت.
Storm Spirit: مصرف مانای Electric Vortex از 85 به 60/70/80/90 تغییر کرد.
Storm Spirit: تلنت لول 20 از 20+ آسیب به 30+ آسیب قابلیت Overload تبدیل شد.
Sven: سرعت حرکت پایه 15 واحد افزایش یافت.
Sven: سلامتی سپر Warcry از 110/220/330/440 به 80/110/140/170 + 1/1.5/2/2.5x قدرت فعلی تغییر کرد.
Sven: Cooldown قابلیت Storm Hammer  از 13 به 16/15/14/13 افزایش یافت.
Sven: میزان آسیب Storm Hammer از 100/175/250/325 به 80/160/240/320 کاهش یافت.
Techies: مصرف مانای Remote Mines از 200/240/300 به 120/180/240 کاهش یافت.
Templar Assassin: کاهش زره قابلیت Meld قبل از حمله انجام می‌شود.
Templar Assassin: افزایش یافتن آسیب اضافه‌ی Meld توسط  تقویت جادو رفع شد.
Templar Assassin: تلنت لول 10 از 3+ Psionic Traps به 15+% جاخالی تغییر یافت.
Templar Assassin: تلنت لول 15 از 7+ زره به 25+ سرعت حرکت تغییر کرد.
Terrorblade: قدرت از 16 + 1.7 به 15 + 1.5 تغییر یافت.
Tidehunter: کاهش آسیب Anchor Smash از -45/50/55/60 به -30/40/50/60% تغییر کرد.
Timbersaw: زره‌ اضافه‌ی Reactive Armor از 1.3/1.4/1.5/1.6 به 1/1.1/1.2/1.3 کاهش یافت.
Timbersaw: بازیابی سلامت Reactive Armor از 1/1.2/1.4/1.6 به 1/1.1/1.2/1.3 کاهش یافت.
Timbersaw: حداکثر مقدار استک شدن Reactive Armor از 5/10/15/20 به 6/12/18/24 افزایش یافت.
Timbersaw: آسیب اضافه‌ی حاصل از تخریب درختان توسط Whirling Death از 10/15/20/25 به 12/18/24/30 افزایش یافت.
Timbersaw: تلنت لول 20 از 10+% کم شدن زمان Cooldown به 15+% افزایش یافت.
Tiny: محدوده‌ی اثرگذازی Avalanche از 400 به 325/350/375/400 کاهش یافت.
Tiny: مدت Cooldown قابلیت Avalanche از 23/20/17/14 به 26/22/18/14 افزایش پیدا کرد.
Tiny: تلنت لول 10 از 125+ آسیب Avalanche به 100+ کاهش یافت.
Tiny:  تلنت لول 15 از 350+ سلامتی به 400+ افزایش یافت.
Treant Protector: دفع حملات Living Armor از 20/40/60/80 به 25/50/75/100 افزایش یافت.
Treant Protector: آیتم Aghanim's Scepter از این به بعد باعث می‌شود قابلیت Overgrowth علاوه بر تأثیر فعلی خود، به دشمنان آسیب نیز برساند.
Treant Protector: مدت زمان Overgrowth از 3/3.75/4.5 به 3.25/4/4.75 افزایش یافت.
Treant Protector: تلنت لول 20 از 40+ آسیب/بازیابی سلامتی Leech Seed به 50+ افزایش یافت.
Troll Warlord: تلنت لول 15 از 75+ آسیب Whirling Axes به 90+ افزایش یافت.
Troll Warlord: تلنت لول 20 از 20+% جاخالی به 25+% افزایش یافت.
Tusk: مدت کند کردن Tag Team از0.5 به 0.4 کاهش یافت.
Tusk: مصرف مانای Tag Team از 40/50/60/70 به 70 افزایش یافت.
Tusk: زمان Cooldown قابلیت Tag Team از 15 به 24/21/18/15 افزایش یافت.
Underlord: سرعت حرکت پایه 5 واحد افزایش یافت.
Undying: تلنت لول 15 از ایجاد Tombstone در لحظه مرگ به 30+ آسیب زامبی‌های این قابلیت تغییر کرد.
Undying: تلنت لول 20 از 30+ آسیب زامبی‌های Tombstone به ایجاد Tombstone در لحظه مرگ تغییر یافت.
Ursa: سرعت حرکت پایه 15 واحد افزایش یافت.
Ursa: آسیب حاصل از Fury Swipes 10/16/22/28 به 7/14/21/28 کاهش پیدا کرد.
Vengeful Spirit: تلنت لول 20 از 5- ثانیه Cooldown قابلیت Magic Missle به 6- افزایش یافت.
Venomancer: کسب قدرت از 1.9 به 2.1 افزایش یافت.
Viper: محدوده‌ی اثرگذاری Nethertoxin از 350 به 380 افزایش یافت.
Viper: آسیب Nethertoxin از 20/35/50/65 به 30/45/60/75 افزایش یافت.
Visage: تنلت لول 10 از 125+ برد به 100+ کاهش یافت.
Visage: تلنت لول 20 سرعت حرکت Familiarها را از 60+ به 50+ کاهش داد.
Visage: تلنت لول 20 از آسیب بر شارژ Soul Assumption 15+ به 20+ افزایش یافت.
Warlock: قدرت پایه 2 واحد افزایش یافت.
Warlock: آسیب حمله‌ی Chaotic Offering از 75/125/175 به 100/150/200 افزایش یافت.
Warlock: انیمیشن پس از حمله‌ی Golemها از 0.74 به 0.57 کاهش یافت.
Weaver: تلنت لول 10 از 7+ قدرت به 75+ آسیب Shukuchi  تغییر کرد.
Weaver: تلنت لول 15 از 75+ آسیب Shukuchi به 14+ قدرت تغییر کرد.
Windranger: تلنت لول 15 از 100+ برد حمله به 125+ افزایش یافت.
Windranger: تلنت لول 15 از 100+ آسیب Poweshot به 125+ افزایش یافت.
Winter Wyvern: بازیابی سلامتی پایه‌ی Cold Embrace از 15 به 14/18/22/26 افزایش یافت.
Winter Wyvern: مصرف مانای Cold Embrace از 75 به 50/60/70/80 تغییر کرد.
Witch Doctor: Cooldown قابلیت Maledict از 50/40/30/20 به 30/26/22/18 کاهش پیدا کرد.
Witch Doctor: تلنت لول 10 از 5+ به 6+ زره افزایش پیدا کرد.
Wraith King: سرعت حرکت پایه 15 واحد افزایش یافت.
Zeus: قابلیت Static Field دچار تغییراتی شده است. از این به روی دشمنانی که به طور مستقیم تحت تأثیر قابلیت‌هایتان قرار دارند تأثیر می‌گذارد و برد ندارد.

 

برچسب‌ها
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.