نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 08 آذر 1395
ساعت 20:56

موسیقی متن بازی Civilization VI

تعداد بازدید: 5912
4.33 از 5
موسیقی متن بازی Civilization VI

موسیقی متن بازی Civilization VI

320 Kbps
کیفیت
38
تعداد ترک
Geoff Knorr
آهنگساز
333 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
2:24:32
زمان کل
موسیقی متن بازی Civilization VI
01. Scythia (The Ancient Era) (feat. Sandro Freidrich)
Geoff Knorr
(1:30)
موسیقی متن بازی Civilization VI
02. France (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(3:14)
موسیقی متن بازی Civilization VI
03. Rome (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(3:39)
موسیقی متن بازی Civilization VI
04. Spain (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(3:49)
موسیقی متن بازی Civilization VI
05. Spain (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(4:33)
موسیقی متن بازی Civilization VI
06. Rome (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(5:39)
موسیقی متن بازی Civilization VI
07. France (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(3:32)
موسیقی متن بازی Civilization VI
08. Norway (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(3:31)
موسیقی متن بازی Civilization VI
09. Germany (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(4:01)
موسیقی متن بازی Civilization VI
10. Germany (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:59)
موسیقی متن بازی Civilization VI
11. Norway (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:53)
موسیقی متن بازی Civilization VI
12. Brazil (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(4:05)
موسیقی متن بازی Civilization VI
13. Russia (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(3:57)
موسیقی متن بازی Civilization VI
14. England (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(4:09)
موسیقی متن بازی Civilization VI
15. England (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(3:59)
موسیقی متن بازی Civilization VI
16. America (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(4:41)
موسیقی متن بازی Civilization VI
17. America (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:49)
موسیقی متن بازی Civilization VI
18. Russia (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(4:18)
موسیقی متن بازی Civilization VI
19. Brazil (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:34)
موسیقی متن بازی Civilization VI
20. Scythia (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(4:11)
موسیقی متن بازی Civilization VI
21. Sumeria (The Ancient Era)
Geoff Knorr
(2:34)
موسیقی متن بازی Civilization VI
22. Aztec (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(2:44)
موسیقی متن بازی Civilization VI
23. Kongo (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(3:43)
موسیقی متن بازی Civilization VI
24. Egypt (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(3:11)
موسیقی متن بازی Civilization VI
25. Egypt (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(6:02)
موسیقی متن بازی Civilization VI
26. China (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(3:35)
موسیقی متن بازی Civilization VI
27. China (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:19)
موسیقی متن بازی Civilization VI
28. Kongo (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:05)
موسیقی متن بازی Civilization VI
29. Aztec (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:30)
موسیقی متن بازی Civilization VI
30. Arabia (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(3:27)
موسیقی متن بازی Civilization VI
31. Greece (The Medieval Era)
Geoff Knorr
(3:13)
موسیقی متن بازی Civilization VI
32. Greece (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(4:18)
موسیقی متن بازی Civilization VI
33. India (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(4:52)
موسیقی متن بازی Civilization VI
34. Japan (The Industrial Era)
Geoff Knorr
(3:43)
موسیقی متن بازی Civilization VI
35. Japan (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:40)
موسیقی متن بازی Civilization VI
36. India (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(4:38)
موسیقی متن بازی Civilization VI
37. Arabia (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:51)
موسیقی متن بازی Civilization VI
38. Sumeria (The Atomic Era)
Geoff Knorr
(3:05)
موسیقی متن بازی Civilization VI
پسورد فایل ها: Bazimag.com
برچسب‌ها
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.