نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 21 خرداد 1392
ساعت 14:08

Ace combat : Assault Horizon OST

تعداد بازدید: 9399
3.33 از 5
Ace combat : Assault Horizon OST

Ace combat : Assault Horizon OST

128 Kbps
کیفیت
38
تعداد ترک
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
آهنگساز
46.8 Mb + 44.3 Mb + 47.7 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
2:34:29
زمان کل
Ace combat : Assault Horizon OST
Disk 1
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
1. "REBIRTH" From Sand Storm
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
2. Inferno
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
3. Town Of Fiction
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
4. Spooky
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
5. Tower, Respond
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
6. Blue On Blue
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
7. Mayday
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
8. Driven
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
9. Rush
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
10. Beyond The Canal
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
11. Hangar Bay #1
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
Disk 2
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
1. Dogfight
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
2. Paint
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
3. Pipeline
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
4. White Devil
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
5. Naval Warfare
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
6. Infiltrator
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
7. Undercover
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
8. Launch
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
9. Eyes
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
10. Moscow
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
11. Keep Alive
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
12. Shall Defend
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
13. Refrain
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
Disk 3
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
1. Hangar Bay #2
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
2. Deja vu
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
3. Fight Back
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
4. Home Front
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
5. Fighter
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
6. Over There
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
7. Decisive Battle
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
8. Mrs. Krista Yoslav
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
9. Hurricane
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
10. Horizon
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
11. Release
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
12. His Repose
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
13. Gotta Stay Fly
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
14. Dying Echoes
Keiki Kobayashi Tetsukazu Nakanishi Hiroshi Okubo
Ace combat : Assault Horizon OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.