نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 14 آبان 1396
ساعت 20:08

موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII

تعداد بازدید: 39080
4.57 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII

موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII

320 Kbps
کیفیت
21
تعداد ترک
Wilbert Roget II
آهنگساز
140 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
59:27
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
1. A Brotherhood of Heroes
Wilbert Roget II
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
2. Welcome to the Bloody First
Wilbert Roget II
(3:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
3. Marigny
Wilbert Roget II
(3:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
4. No Mission Too Difficult
Wilbert Roget II
(3:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
5. The Wolves’ Den
Wilbert Roget II
(3:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
6. Ardennes
Wilbert Roget II
(3:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
7. Sever the Lifeline
Wilbert Roget II
(3:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
8. Paris
Wilbert Roget II
(2:58)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
9. Cobra in the Hedgerow
Wilbert Roget II
(2:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
10. Tiger Hunt
Wilbert Roget II
(2:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
11. No Sacrifice Too Great
Wilbert Roget II
(2:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
12. Home
Wilbert Roget II
(2:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
13. Hurtgen
Wilbert Roget II
(3:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
14. Hill 493
Wilbert Roget II
(2:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
15. A Long Way from Texas
Wilbert Roget II
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
16. Birds of Prey
Wilbert Roget II
(2:57)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
17. Duty First
Wilbert Roget II
(3:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
18. Remagen
Wilbert Roget II
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
19. Berga
Wilbert Roget II
(2:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
20. The Shadow Under the Mountain
Wilbert Roget II
(2:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
21. Untoten Requiem
Wilbert Roget II
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Call of Duty: WWII
پسورد فایل ها: Bazimag.com
144 Mb
حجم
5,418
تعداد دفعات دانلود
دانلود
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.