نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 04 شهریور 1393
ساعت 23:48

دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2

تعداد بازدید: 4754
0 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2

دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2

320 Kbps
کیفیت
55
تعداد ترک
Motoi Sakuraba
آهنگساز
311 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
2:30:39
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
Disk 1
Motoi Sakuraba
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
1. Tales of Xillia 2
Motoi Sakuraba
(01:35)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
2. Peaceful Evidence
Motoi Sakuraba
(03:26)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
3. Keep Pushing, Until the Sword is Exhausted
Motoi Sakuraba
(02:43)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
4. A Victory for You
Motoi Sakuraba
(00:49)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
5. Elle is Elle
Motoi Sakuraba
(03:20)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
6. A Guest from the Special Train
Motoi Sakuraba
(00:48)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
7. A Collapsing Everyday
Motoi Sakuraba
(04:16)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
8. For the Right World
Motoi Sakuraba
(02:51)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
9. Corpse Shell Release
Motoi Sakuraba
(00:34)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
10. The Hollow City
Motoi Sakuraba
(04:40)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
11. Crossing Predictions
Motoi Sakuraba
(02:50)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
12. The Bridge That Leads the World (03:19)
Motoi Sakuraba
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
13. Annoying Young Girl
Motoi Sakuraba
(02:32)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
14. Break the Time Factor
Motoi Sakuraba
(04:28)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
15. The World that Should Exist
Motoi Sakuraba
(03:31)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
16. The Bridge that Connects the Worlds
Motoi Sakuraba
(03:16)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
17. A Journey to the Great Seas
Motoi Sakuraba
(03:26)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
Disk 2
Motoi Sakuraba
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
1. World Wide Business Clanspia Inc.
Motoi Sakuraba
(04:03)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
2. Continue Protecting, With Hammer in Hand
Motoi Sakuraba
(02:54)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
3. Artes Not Yet Known
Motoi Sakuraba
(04:36)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
4. Judge of the World and its People
Motoi Sakuraba
(01:00)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
5. Jumping To The Interval of Space-Time
Motoi Sakuraba
(00:23)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
6. He Who Protects His Land
Motoi Sakuraba
(03:34)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
7. Food Is Part Of A Culture
Motoi Sakuraba
(03:36)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
8. The Time To Counter Attack Has Come
Motoi Sakuraba
(03:21)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
9. Choices That Draw Near
Motoi Sakuraba
(01:55)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
10. Splendid Dance Performance of a Spirit
Motoi Sakuraba
(04:58)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
11. The Wish to Change the World
Motoi Sakuraba
(00:47)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
12. The Culprit Behind The Distortions
Motoi Sakuraba
(00:54)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
13. Betting On The Last Guide
Motoi Sakuraba
(04:22)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
14. The Truth That PAssed
Motoi Sakuraba
(03:19)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
15. Inside The Vanishing Times
Motoi Sakuraba
(00:30)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
16. The Girl's Sadness
Motoi Sakuraba
(04:33)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
17. The Place Where Souls Shift
Motoi Sakuraba
(01:14)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
18. The Agent That Plots
Motoi Sakuraba
(04:19)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
Disk 3
Motoi Sakuraba
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
1. The Proof Discovered in the End Of Sadness
Motoi Sakuraba
(04:52)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
2. For the Sake Of Mutual Proof
Motoi Sakuraba
(04:24)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
3. For the Sake Of Saving What's Important To Us
Motoi Sakuraba
(01:34)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
4. Bonds More Important Than Anything Else
Motoi Sakuraba
(00:57)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
5. Go Through, Like a Bullet
Motoi Sakuraba
(03:17)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
6. The Land of Canaan
Motoi Sakuraba
(03:40)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
7. The Origins
Motoi Sakuraba
(04:00)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
8. The Wielder of the Strongest Corpse Shell
Motoi Sakuraba
(02:27)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
9. Following One's Own Purpose
Motoi Sakuraba
(04:43)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
10. If It's For You ~Song 4 U~
Motoi Sakuraba
(04:39)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
11. Let's Fulfill This Wish
Motoi Sakuraba
(00:36)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
12. I Won't Forget About You
Motoi Sakuraba
(00:40)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
13. Proof of Choice
Motoi Sakuraba
(03:39)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
14. I Believe, I can Believe! ~Song 4 U~
Motoi Sakuraba
(02:47)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
15. Let's Go, To Build Another World
Motoi Sakuraba
(01:30)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
16. Saikai
Motoi Sakuraba
(00:43)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
17. Akogareno konyoku onsenkyou ~ miyabi ~
Motoi Sakuraba
(00:45)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
18. Akogareno konyoku onsenkyou ~ mou ~
Motoi Sakuraba
(00:29)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
19. Owari yokereba subete yoshi!?
Motoi Sakuraba
(00:16)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
20. Jigen wo chouetsu seshi mono tachi to no kyouen
Motoi Sakuraba
(05:31)
دانلود موسیقی متن بازی Tales of Xillia 2
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
برچسب‌ها
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.