نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 21 آبان 1393
ساعت 23:42

دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4

تعداد بازدید: 14184
4.43 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4

دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4

256 Kbps
کیفیت
30
تعداد ترک
Cliff Martinez
آهنگساز
165 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:19:36
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
01. Trial by Fire
Cliff Martinez
(04:19)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
02. Welcome to Kyrat
Cliff Martinez
(03:41)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
03. Into the Fire
Cliff Martinez
(01:57)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
04. Sudden Trouble
Cliff Martinez
(03:04)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
05. The Target
Cliff Martinez
(02:03)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
06. Take Down
Cliff Martinez
(02:05)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
07. No Respite
Cliff Martinez
(02:36)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
08. Secrets of the Goddess
Cliff Martinez
(02:10)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
09. The Mountain Watches
Cliff Martinez
(02:20)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
10. Unfamiliar Paths
Cliff Martinez
(02:41)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
11. Awash in the Day
Cliff Martinez
(02:19)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
12. Every Road an Exit
Cliff Martinez
(02:06)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
13. The Hard Road
Cliff Martinez
(01:50)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
14. One by One
Cliff Martinez
(01:48)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
15. Sabal's Suite
Cliff Martinez
(04:35)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
16. Predator's Way
Cliff Martinez
(02:18)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
17. Here They Come
Cliff Martinez
(02:08)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
18. Once More with Teeth
Cliff Martinez
(02:07)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
19. Lives to Spare
Cliff Martinez
(02:08)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
20. Royal Reception
Cliff Martinez
(02:57)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
21. Prisoners of Despair
Cliff Martinez
(02:49)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
22. Amita's Rage
Cliff Martinez
(02:47)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
23. The Moon's Light
Cliff Martinez
(02:43)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
24. Victory by Inches
Cliff Martinez
(03:03)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
25. What Is Sacred...
Cliff Martinez
(02:07)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
26. Blood of Faith
Cliff Martinez
(02:03)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
27. A Sermon of Bullets
Cliff Martinez
(02:03)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
28. Painted in Blood
Cliff Martinez
(02:26)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
29. The Whisper of My Blade
Cliff Martinez
(03:56)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
30. Bhadra's Suite
Cliff Martinez
(04:14)
دانلود موسیقی متن بازی Far Cry 4
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
برچسب‌ها
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.