نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 12 بهمن 1392
ساعت 14:54

Dead Island Riptide موسیقی متن بازی

تعداد بازدید: 7400
5 از 5
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی

Dead Island Riptide موسیقی متن بازی

256 Kbps
کیفیت
25
تعداد ترک
Pawel Błaszczak
آهنگساز
129 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:11:06
زمان کل
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
01. Two Six Heave (00:51)
Pawel Błaszczak
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
02. It Is Coming (03:09)
Pawel Błaszczak
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
03. Sleep of the Hunted (02:37)
Pawel Błaszczak
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
04. The Lighthouse Shines Red
Pawel Błaszczak
(02:50)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
05. Delusions of Anchors
Pawel Błaszczak
(02:51)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
06. Death Floats
Pawel Błaszczak
(02:52)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
07. Weather and Grit
Pawel Błaszczak
(02:04)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
08. Eying the Storm
Pawel Błaszczak
(02:38)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
09. Pressing Patter
Pawel Błaszczak
(02:52)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
10. Maladjustment
Pawel Błaszczak
(03:20)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
11. Cut Through the Water
Pawel Błaszczak
(04:30)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
12. Ripples
Pawel Błaszczak
(03:20)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
13. Relentless
Pawel Błaszczak
(02:30)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
14. Plunging Knives
Pawel Błaszczak
(02:35)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
15. Let It Be Haven
Pawel Błaszczak
(02:15)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
16. Solace in Swells
Pawel Błaszczak
(03:35)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
17. It Can Last
Pawel Błaszczak
(03:07)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
18. Drifting Above
Pawel Błaszczak
(03:12)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
19. Cradled
Pawel Błaszczak
(03:03)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
20. Lacerations
Pawel Błaszczak
(02:53)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
21. Treading Blood
Pawel Błaszczak
(02:20)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
22. Siren Wails
Pawel Błaszczak
(03:31)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
23. Fever Dreams
Pawel Błaszczak
(01:59)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
24. Hands in the Sand
Pawel Błaszczak
(04:21)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
25. No Stars
Pawel Błaszczak
(01:38)
Dead Island Riptide موسیقی متن بازی
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.