نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 12 بهمن 1392
ساعت 16:21

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist

تعداد بازدید: 8879
0 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist

320 Kbps
کیفیت
21
تعداد ترک
Mike Zarin
آهنگساز
118 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
55:12
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
01. Welcome to 4th Echelon
Mike Zarin
(01:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
02. Blacklist Is Live
Mike Zarin
(02:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
03. Militia's Everywhere, Sam
Mike Zarin
(01:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
04. Dude's Name Is Andriy Kobin
Mike Zarin
(03:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
05. Package Is Secure
Mike Zarin
(02:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
06. Contaminated Water
Mike Zarin
(02:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
07. We're Dealing with Pros
Mike Zarin
(02:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
08. Every Man Has His Price
Mike Zarin
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
09. I'm No Different Than You
Mike Zarin
(02:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
10. Let's Just Get Out of Here
Mike Zarin
(02:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
11. Good to Meet You, General
Mike Zarin
(03:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
12. Break a Leg, Briggs v(03:00)
Mike Zarin
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
13. Got Yourself Locked Up
Mike Zarin
(03:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
14. Navigation Systems Are Down
Mike Zarin
(03:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
15. Tell Me the Opsuit's Not Flammable
Mike Zarin
(03:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
16. This Ends Here
Mike Zarin
(02:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
17. The Complex
Mike Zarin
(02:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
18. Hack Initiated
Mike Zarin
(02:38)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
19. Spies vs. Mercs
Mike Zarin
(02:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
20. The Collider
Mike Zarin
(01:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
21. Death from Above
Mike Zarin
(02:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Splinter Cell: Blacklist
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.