نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 17 تیر 1396
ساعت 08:12

موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy

تعداد بازدید: 15406
4.6 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy

موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy

320 Kbps
کیفیت
47
تعداد ترک
Josh Mancell
آهنگساز
182 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:12:42
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
1. Crash Bandicoot Main Theme
Josh Mancell
(0:49)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
2. Jungle Rollers
Josh Mancell
(1:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
3. Tawna
Josh Mancell
(0:57)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
4. Upstream
Josh Mancell
(1:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
5. Hog Wild
Josh Mancell
(1:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
6. Temple Ruins
Josh Mancell
(1:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
7. Heavy Machinery
Josh Mancell
(1:07)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
8. Cortex Power
Josh Mancell
(1:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
9. Generator Room
Josh Mancell
(1:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
10. Toxic Waste
Josh Mancell
(1:07)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
11. Pinstripe Potoroo
Josh Mancell
(1:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
12. Dr. Nitrus Brio
Josh Mancell
(0:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
13. Dr. Neo Cortex
Josh Mancell
(1:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
14. Cortex Strikes Back Main Theme
Josh Mancell
(1:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
15. Cortex Strikes Back Hub
Josh Mancell
(1:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
16. Turtle Woods
Josh Mancell
(1:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
17. Snow Go Gem
Josh Mancell
(1:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
18. Hang Eight
Josh Mancell
(1:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
19. Crash Dash
Josh Mancell
(1:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
20. Crash Dash Bonus
Josh Mancell
(1:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
21. Ripper Roo
Josh Mancell
(1:49)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
22. Bear It
Josh Mancell
(1:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
23. Eel Deal Gem
Josh Mancell
(1:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
24. Road To Ruin
Josh Mancell
(1:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
25. Tiny Tiger
Josh Mancell
(1:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
26. Diggin It
Josh Mancell
(1:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
27. Dr. N. Gin
Josh Mancell
(1:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
28. Rock It
Josh Mancell
(2:57)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
29. Dr. Neo Cortex 2
Josh Mancell
(1:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
30. Warped Main Theme
Josh Mancell
(0:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
31. Warp Room
Josh Mancell
(1:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
32. Toad Village
Josh Mancell
(1:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
33. Under Pressure
Josh Mancell
(1:49)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
34. Orient Express
Josh Mancell
(1:46)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
35. Bone Yard
Josh Mancell
(1:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
36. Makin' Waves
Josh Mancell
(1:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
37. Tiny Tiger Warped
Josh Mancell
(1:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
38. Hang 'Em High
Josh Mancell
(1:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
39. Hang 'Em High Bonus
Josh Mancell
(1:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
40. Hang 'Em High Gem
Josh Mancell
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
41. Hog Ride
Josh Mancell
(1:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
42. Dingodile
Josh Mancell
(1:49)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
43. N. Tropy
Josh Mancell
(1:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
44. Future Frenzy
Josh Mancell
(1:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
45. Dr. N. Gin Warped
Josh Mancell
(1:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
46. Rings of Power
Josh Mancell
(1:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
47. Dr. Neo Cortex Warped
Josh Mancell
(1:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Crash N.Sane Trilogy
پسورد فایل ها: Bazimag.com
84.37 MB
حجم
2,374
تعداد دفعات دانلود
دانلود
97.83 MB
حجم
1,599
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.