نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 27 شهریور 1396
ساعت 18:25

موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2

تعداد بازدید: 6222
5 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2

موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2

320 Kbps
کیفیت
44
تعداد ترک
Michael Salvatori
آهنگساز
290 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
2:38:02
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
01. Inner Light
Michael Salvatori
(5:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
02. Last Rite
Michael Salvatori
(1:51)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
03. Rise
Michael Salvatori
(6:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
04. Edz
Michael Salvatori
(2:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
05. Towerfall
Michael Salvatori
(2:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
06. Lost Light (feat. Kronos Quartet)
Michael Salvatori
(3:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
07. Forge Ahead
Michael Salvatori
(4:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
08. Battle Stations
Michael Salvatori
(4:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
09. Utopia Fallen
Michael Salvatori
(3:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
10. Lost Sector
Michael Salvatori
(3:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
11. Journey (feat. Kronos Quartet)
Michael Salvatori
(7:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
12. View from Orbit
Michael Salvatori
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
13. Red Legion
Michael Salvatori
(3:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
14. New Dawn
Michael Salvatori
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
15. What We Fight For
Michael Salvatori
(3:09)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
16. Leviathan
Michael Salvatori
(2:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
17. The Wilds
Michael Salvatori
(6:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
18. Holliday
Michael Salvatori
(4:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
19. The Farm
Michael Salvatori
(4:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
20. Be Brave
Michael Salvatori
(3:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
21. Payback
Michael Salvatori
(5:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
22. Homecoming
Michael Salvatori
(1:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
23. Traveler’s Dream
Michael Salvatori
(2:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
24. Ikora
Michael Salvatori
(5:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
25. Nessus
Michael Salvatori
(3:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
26. The Hunted
Michael Salvatori
(4:09)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
27. Pathfinder
Michael Salvatori
(3:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
28. Spark
Michael Salvatori
(3:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
29. Scavenger’s Den
Michael Salvatori
(5:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
30. Dominus Ghaul
Michael Salvatori
(4:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
31. Riptide
Michael Salvatori
(3:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
32. Titan
Michael Salvatori
(3:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
33. Legion’s March
Michael Salvatori
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
34. Home of the Brave
Michael Salvatori
(2:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
35. A New Frontier
Michael Salvatori
(2:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
36. Into the Light
Michael Salvatori
(2:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
37. Voyage
Michael Salvatori
(2:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
38. Arcadia
Michael Salvatori
(3:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
39. No Mercy
Michael Salvatori
(4:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
40. The Blight
Michael Salvatori
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
41. Guardian’s Sacrifice
Michael Salvatori
(1:27)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
42. Resist the Legion
Michael Salvatori
(3:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
43. Sanctuary
Michael Salvatori
(2:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
44. The Last City
Michael Salvatori
(2:49)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Destiny 2
پسورد فایل ها: Bazimag.com
156.72 MB
حجم
1,284
تعداد دفعات دانلود
دانلود
132.1 MB
حجم
1,066
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.