نویسنده: قاسم ممتاز پنج شنبه، 07 فروردين 1393
ساعت 23:57

Castlevania: Lords of Shadow 2 OST

تعداد بازدید: 8482
4 از 5
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST

Castlevania: Lords of Shadow 2 OST

320 Kbps
کیفیت
31
تعداد ترک
Òscar Araujo
آهنگساز
229 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:44:16
زمان کل
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
01. The Throne Room
Òscar Araujo
(04:31)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
02. Brotherhood Assault
Òscar Araujo
(02:48)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
03. Dying for a Drop of Blood
Òscar Araujo
(03:47)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
04. The Toy Maker
Òscar Araujo
(05:15)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
05. The Paladin of God
Òscar Araujo
(01:09)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
06. Descent to the Castle Dungeons
Òscar Araujo
(03:52)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
07. The Siege Titan
Òscar Araujo
(05:15)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
08. Dracula's Theme
Òscar Araujo
(01:59)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
09. Hunter and Prey
Òscar Araujo
(05:28)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
10. Gods Chosen
Òscar Araujo
(02:25)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
11. Carmilla
Òscar Araujo
(02:06)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
12. The Power of Void
Òscar Araujo
(01:01)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
13. City in Flames
Òscar Araujo
(03:02)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
14. Castlevania
Òscar Araujo
(03:23)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
15. Carmilla's Fight (
Òscar Araujo
05:09)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
16. A Man of God
Òscar Araujo
(01:51)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
17. Chaotic Battle
Òscar Araujo
(04:30)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
18. Satan
Òscar Araujo
(06:02)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
19. Carmilla's Spell
Òscar Araujo
(04:48)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
20. Toy Maker's Heart
Òscar Araujo
(03:21)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
21. Titanic Struggle
Òscar Araujo
(04:54)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
22. Return to the Castle
Òscar Araujo
(02:17)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
23. Void Power
Òscar Araujo
(04:43)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
24. Back to the Present
Òscar Araujo
(03:26)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
25. The Lair of the Gorgon
Òscar Araujo
(03:17)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
26. Underground Forge
Òscar Araujo
(02:38)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
27. Second Acolyte
Òscar Araujo
(02:14)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
28. Enough Talk!
Òscar Araujo
(01:59)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
29. The Stronghold
Òscar Araujo
(03:24)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
30. Credits 1
Òscar Araujo
(02:09)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
31. Credits 2
Òscar Araujo
(01:18)
Castlevania: Lords of Shadow 2 OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.