نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 25 مرداد 1394
ساعت 19:02

موسیقی متن بازی Mario Kart 8

تعداد بازدید: 6918
0 از 5
موسیقی متن بازی Mario Kart 8

موسیقی متن بازی Mario Kart 8

320 Kbps
کیفیت
48
تعداد ترک
Atsuko Asahi
آهنگساز
349 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:30:09
زمان کل
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
Disk 1
Atsuko Asahi
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
1. Mario Kart Stadium
Atsuko Asahi
(02:11)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
2. Water Park
Atsuko Asahi
(02:52)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
3. Sweet Sweet Canyon
Atsuko Asahi
(02:04)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
4. Thwomp Ruins
Atsuko Asahi
(02:13)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
5. Mario Circuit
Atsuko Asahi
(02:15)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
6. Toad Harbor
Atsuko Asahi
(02:01)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
7. Twisted Mansion
Atsuko Asahi
(02:03)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
8. Shy Guy Falls
Atsuko Asahi
(01:53)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
9. Sunshine Airport
Atsuko Asahi
(02:05)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
10. Dolphin Shoals (In the Sea / Undersea)
Atsuko Asahi
(03:01)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
11. Dolphin Shoals (Above Ground)
Atsuko Asahi
(03:02)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
12. Electrodrome
Atsuko Asahi
(02:13)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
13. Mount Wario
Atsuko Asahi
(02:35)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
14. Cloudtop Cruise
Atsuko Asahi
(03:42)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
15. Bone-Dry Dunes
Atsuko Asahi
(02:00)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
16. Bowser's Castle
Atsuko Asahi
(02:34)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
17. Rainbow Road
Atsuko Asahi
(02:28)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
18. Wii Moo Moo Meadows
Atsuko Asahi
(02:11)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
19. GBA Mario Circuit
Atsuko Asahi
(01:55)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
20. DS Cheep Cheep Beach
Atsuko Asahi
(02:29)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
21. N64 Toad's Turnpike
Atsuko Asahi
(02:37)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
22. GCN Dry Dry Desert
Atsuko Asahi
(02:36)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
23. SNES Donut Plains 3
Atsuko Asahi
(01:21)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
24. N64 Royal Raceway
Atsuko Asahi
(02:49)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
25. 3DS DK Jungle
Atsuko Asahi
(02:07)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
26. DS Wario Stadium
Atsuko Asahi
(02:12)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
27. GCN Sherbet Land
Atsuko Asahi
(02:12)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
28. 3DS Music Park
Atsuko Asahi
(01:40)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
29. N64 Yoshi Valley
Atsuko Asahi
(02:16)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
30. DS Tick-Tock Clock
Atsuko Asahi
(01:48)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
31. 3DS Piranha Plant Slide
Atsuko Asahi
(02:14)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
32. Wii Grumble Volcano
Atsuko Asahi
(02:34)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
33. N64 Rainbow Road
Atsuko Asahi
(02:21)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
Disk 2
Atsuko Asahi
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
1. GCN Yoshi Circuit
Atsuko Asahi
(02:39)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
2. Excitebike Arena
Atsuko Asahi
(01:52)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
3. Dragon Driftway
Atsuko Asahi
(02:14)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
4. Mute City
Atsuko Asahi
(03:06)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
5. Wii Wario's Gold Mine
Atsuko Asahi
(02:15)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
6. SNES Rainbow Road
Atsuko Asahi
(01:55)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
7. Ice Ice Outpost
Atsuko Asahi
(01:43)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
8. Hyrule Circuit
Atsuko Asahi
(02:03)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
9. GCN Baby Park
Atsuko Asahi
(03:35)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
10. GBA Cheese Land
Atsuko Asahi
(02:53)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
11. Wild Woods
Atsuko Asahi
(02:13)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
12. Animal Crossing (Spring)
Atsuko Asahi
(02:03)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
13. Animal Crossing (Summer)
Atsuko Asahi
(02:21)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
14. Animal Crossing (Fall)
Atsuko Asahi
(02:18)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
15. Animal Crossing (Winter)
Atsuko Asahi
(02:10)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
16. 3DS Neo Bowser City
Atsuko Asahi
(02:00)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
17. GBA Ribbon Road
Atsuko Asahi
(02:01)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
18. Super Bell Subway
Atsuko Asahi
(03:37)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
19. Super Bell Subway (Underground)
Atsuko Asahi
(01:56)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
20. Big Blue
Atsuko Asahi
(05:00)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
21. Mario Kart 8
Atsuko Asahi
(02:59)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
22. Select
Atsuko Asahi
(01:39)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
23. Select (Online)
Atsuko Asahi
(03:02)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
24. Spectating
Atsuko Asahi
(01:35)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
25. Mario Kart TV
Atsuko Asahi
(01:50)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
26. Course Intro Fanfare
Atsuko Asahi
(00:18)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
27. Super Star
Atsuko Asahi
(00:45)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
28. Results A
Atsuko Asahi
(01:38)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
29. Results B
Atsuko Asahi
(01:02)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
30. F-Zero Results
Atsuko Asahi
(01:08)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
31. Animal Crossing Results
Atsuko Asahi
(01:16)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
32. Summaries
Atsuko Asahi
(00:41)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
33. Congratulations!
Atsuko Asahi
(01:30)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
34. Good Try!
Atsuko Asahi
(01:13)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
35. Staff Credits
Atsuko Asahi
(04:11)
موسیقی متن بازی Mario Kart 8
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
176.66 MB
حجم
1,200
تعداد دفعات دانلود
دانلود
172.58 MB
حجم
1,007
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.