نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 22 آبان 1394
ساعت 14:52

موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians

تعداد بازدید: 6068
4 از 5
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians

موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians

320 Kbps
کیفیت
39
تعداد ترک
Brian Reed
آهنگساز
282 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
2:13:10
زمان کل
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
1. Advent
Brian Reed
(03:11)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
2. Halo Canticles
Brian Reed
(04:14)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
3. Light Is Green
Brian Reed
(03:29)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
4. Walk Softly
Brian Reed
(03:39)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
5. Genesis
Brian Reed
(04:13)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
6. Kamchatka
Brian Reed
(04:00)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
7. Dominion
Brian Reed
(03:54)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
8. Return to the Fold
Brian Reed
(02:04)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
9. Rock and Ice
Brian Reed
(01:29)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
10. The Trials
Brian Reed
(04:14)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
11. Argent Moon
Brian Reed
(02:25)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
12. Sentinel Song
Brian Reed
(01:55)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
13. Crypt
Brian Reed
(04:41)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
14. Scavengers
Brian Reed
(03:44)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
15. End Game
Brian Reed
(02:09)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
16. In Absentia
Brian Reed
(01:34)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
17. Meridian Crossing
Brian Reed
(04:09)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
18. Reunion
Brian Reed
(00:40)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
19. Blue Team
Brian Reed
(04:38)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
20. Unearthed
Brian Reed
(03:55)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
21. Jameson Locke
Brian Reed
(04:27)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
22. Unconfirmed Reports
Brian Reed
(02:10)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
23. Keeper of Secrets
Brian Reed
(01:16)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
24. Osiris Suite, Act 1
Brian Reed
(06:41)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
25. Cavalier
Brian Reed
(02:57)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
26. Osiris Suite, Act 2
Brian Reed
(05:59)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
27. Crossed Paths
Brian Reed
(02:23)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
28. Osiris Suite, Act 3
Brian Reed
(06:22)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
29. Osiris Suite, Act 4
Brian Reed
(08:35)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
30. Untethered
Brian Reed
(03:47)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
31. Skeleton Crew
Brian Reed
(01:03)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
32. Siren Song
Brian Reed
(01:21)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
33. Enemy of My Enemy
Brian Reed
(01:42)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
34. Honor's Song
Brian Reed
(02:11)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
35. Warrior World
Brian Reed
(04:45)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
36. Covenant Prayers
Brian Reed
(03:44)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
37. Cloud Chariot
Brian Reed
(02:33)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
38. Sentry Battle
Brian Reed
(04:27)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
39. Worldquake
Brian Reed
(02:51)
موسیقی متن بازی Halo 5 Guardians
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.