نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 20 مهر 1393
ساعت 15:25

دانلود موسیقی متن بازی Destiny

تعداد بازدید: 8493
1 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Destiny

دانلود موسیقی متن بازی Destiny

320 Kbps
کیفیت
44
تعداد ترک
Michael Salvatori
آهنگساز
317 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
2:18:50
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
01. The Traveler
Michael Salvatori
(02:30)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
02. The Fallen
Michael Salvatori
(04:36)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
03. Excerpt from the Hope
Michael Salvatori
(02:16)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
04. Excerpt from the Ecstasy
Michael Salvatori
(02:10)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
05. The Warmind
Michael Salvatori
(02:09)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
06. Guardian (02:08)
Michael Salvatori
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
07. The Tower
Michael Salvatori
(01:19)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
08. The Last Array
Michael Salvatori
(06:57)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
09. The Collapse
Michael Salvatori
(01:33)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
10. The Journey Home
Michael Salvatori
(03:09)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
11. First Challenge
Michael Salvatori
(03:45)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
12. Prey
Michael Salvatori
(02:13)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
13. Tranquility
Michael Salvatori
(05:08)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
14. The Great Unknown
Michael Salvatori
(01:34)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
15. Excerpt 1 from the Rose
Michael Salvatori
(01:23)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
16. Excerpt from the Tribulation
Michael Salvatori
(02:14)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
17. Guardians Lost
Michael Salvatori
(03:49)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
18. Relic of Hope
Michael Salvatori
(02:14)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
19. Departure
Michael Salvatori
(02:00)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
20. Lost Horizons
Michael Salvatori
(01:09)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
21. Reborn
Michael Salvatori
(03:34)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
22. Sepiks Prime
Michael Salvatori
(04:13)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
23. Traveler's Promise
Michael Salvatori
(01:56)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
24. Deconstruction
Michael Salvatori
(01:42)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
25. Excerpt from the Ruin
Michael Salvatori
(01:36)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
26. Untold Legends
Michael Salvatori
(03:34)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
27. Cabal Stomp
Michael Salvatori
(03:40)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
28. Dust Giants
Michael Salvatori
(04:28)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
29. Ishtar Sink
Michael Salvatori
(04:43)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
30. The World's Grave
Michael Salvatori
(05:36)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
31. Exclusion Zone
Michael Salvatori
(03:48)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
32. The Stranger
Michael Salvatori
(01:11)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
33. Temple of Crota
Michael Salvatori
(05:16)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
34. Eye of the Gate Lord
Michael Salvatori
(04:01)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
35. The Hive
Michael Salvatori
(05:46)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
36. The Collective
Michael Salvatori
(04:11)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
37. End of the Line
Michael Salvatori
(03:32)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
38. The Vex
Michael Salvatori
(05:13)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
39. Siege Dancers
Michael Salvatori
(03:16)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
40. Chronologies
Michael Salvatori
(03:32)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
41. Passage
Michael Salvatori
(03:22)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
42. Excerpt 2 from the Rose
Michael Salvatori
(02:46)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
43. Excerpt from the Union
Michael Salvatori
(01:45)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
44. All Ends Are Beginnings
Michael Salvatori
(01:33)
دانلود موسیقی متن بازی Destiny
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.