نویسنده: قاسم ممتاز پنج شنبه، 15 مهر 1395
ساعت 14:46

موسیقی متن بازی The Souls Project

تعداد بازدید: 5057
5 از 5
موسیقی متن بازی The Souls Project

موسیقی متن بازی The Souls Project

320 Kbps
کیفیت
44
تعداد ترک
Jonas Kjellberg
آهنگساز
218 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:34:14
زمان کل
موسیقی متن بازی The Souls Project
01. Leap of Faith
Jonas Kjellberg
(1:47)
موسیقی متن بازی The Souls Project
02. Another Dawn
Jonas Kjellberg
(4:05)
موسیقی متن بازی The Souls Project
03. Spelunker
Jonas Kjellberg
(1:06)
موسیقی متن بازی The Souls Project
04. In the Shadows
Jonas Kjellberg
(1:43)
موسیقی متن بازی The Souls Project
05. Chutes and Ladders
Jonas Kjellberg
(1:31)
موسیقی متن بازی The Souls Project
06. Void
Jonas Kjellberg
(2:04)
موسیقی متن بازی The Souls Project
07. The Barrens
Jonas Kjellberg
(2:57)
موسیقی متن بازی The Souls Project
08. Solus Deus
Jonas Kjellberg
(1:20)
موسیقی متن بازی The Souls Project
09. Survivor's Eulogy
Jonas Kjellberg
(1:31)
موسیقی متن بازی The Souls Project
10. Nightfall
Jonas Kjellberg
(3:09)
موسیقی متن بازی The Souls Project
11. Eye of the Storm
Jonas Kjellberg
(2:35)
موسیقی متن بازی The Souls Project
12. Don't Wake Them
Jonas Kjellberg
(2:21)
موسیقی متن بازی The Souls Project
13. A Path of Ice
Jonas Kjellberg
(2:28)
موسیقی متن بازی The Souls Project
14. The Descent
Jonas Kjellberg
(1:44)
موسیقی متن بازی The Souls Project
15. Crystal Fields
Jonas Kjellberg
(0:41)
موسیقی متن بازی The Souls Project
16. Writing's on the Wall
Jonas Kjellberg
(1:32)
موسیقی متن بازی The Souls Project
17. What Are You Looking At?
Jonas Kjellberg
(0:53)
موسیقی متن بازی The Souls Project
18. Night Is Scary
Jonas Kjellberg
(4:09)
موسیقی متن بازی The Souls Project
19. Underground
Jonas Kjellberg
(2:14)
موسیقی متن بازی The Souls Project
20. The Song of Moons
Jonas Kjellberg
(3:28)
موسیقی متن بازی The Souls Project
21. When I Close My Eyes
Jonas Kjellberg
(3:21)
موسیقی متن بازی The Souls Project
22. Where I Lay to Rest
Jonas Kjellberg
(4:12)
موسیقی متن بازی The Souls Project
23. Icicles
Jonas Kjellberg
(2:12)
موسیقی متن بازی The Souls Project
24. A Daar Sum
Jonas Kjellberg
(1:47)
موسیقی متن بازی The Souls Project
25. Into the Core
Jonas Kjellberg
(2:52)
موسیقی متن بازی The Souls Project
26. Frozen in Time
Jonas Kjellberg
(2:08)
موسیقی متن بازی The Souls Project
27. Mysterious Activities
Jonas Kjellberg
(2:28)
موسیقی متن بازی The Souls Project
28. Menu Track
Jonas Kjellberg
(2:01)
موسیقی متن بازی The Souls Project
29. Sleepy Head
Jonas Kjellberg
(0:27)
موسیقی متن بازی The Souls Project
30. The Cannon
Jonas Kjellberg
(1:16)
موسیقی متن بازی The Souls Project
31. A Warm Place
Jonas Kjellberg
(2:09)
موسیقی متن بازی The Souls Project
32. Time Flies
Jonas Kjellberg
(0:55)
موسیقی متن بازی The Souls Project
33. Wandering Stars
Jonas Kjellberg
(3:46)
موسیقی متن بازی The Souls Project
34. Postcard from Gliese
Jonas Kjellberg
(3:18)
موسیقی متن بازی The Souls Project
35. Discovery
Jonas Kjellberg
(0:22)
موسیقی متن بازی The Souls Project
36. Hypothermia
Jonas Kjellberg
(2:30)
موسیقی متن بازی The Souls Project
37. Something Wicked This Way Comes
Jonas Kjellberg
(1:31)
موسیقی متن بازی The Souls Project
38. Ominous
Jonas Kjellberg
(1:01)
موسیقی متن بازی The Souls Project
39. Boiling and Burning
Jonas Kjellberg
(2:55)
موسیقی متن بازی The Souls Project
40. Phoning Home
Jonas Kjellberg
(2:49)
موسیقی متن بازی The Souls Project
41. Credits
Jonas Kjellberg
(2:07)
موسیقی متن بازی The Souls Project
42. Intro Cinematic
Jonas Kjellberg
(3:29)
موسیقی متن بازی The Souls Project
43. Trailer
Jonas Kjellberg
(0:46)
موسیقی متن بازی The Souls Project
44. Final Repairs
Jonas Kjellberg
(0:35)
موسیقی متن بازی The Souls Project
پسورد فایل ها: Bazimag.com
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.