نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 09 مرداد 1391
ساعت 18:02

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins

تعداد بازدید: 12832
4.8 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins

160 Kbps
کیفیت
36
تعداد ترک
Christophe Héral
آهنگساز
73.1 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:05:09
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
1. Lum King
Christophe Héral
(1:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
2. Cage
Christophe Héral
(0:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
3. Chest - Pursuit
Christophe Héral
(0:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
4. Shooter - Kazoo
Christophe Héral
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
5. Jungle World - Land
Christophe Héral
(3:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
6. Jungle World - Joyeuse Baston
Christophe Héral
(1:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
7. Jungle World - Funky
Christophe Héral
(3:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
8. Jungle World - Boss Plant
Christophe Héral
(3:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
9. Food World - Paradise
Christophe Héral
(0:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
10. Food World - Paradise - Chase
Christophe Héral
(0:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
11. Food World - Inferno
Christophe Héral
(0:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
12. Food World - Inferno - Mariachi
Christophe Héral
(0:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
13. Food World - Boss Food
Christophe Héral
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
14. Food World - Shooter
Christophe Héral
(1:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
15. Music World - Classic (3:14)
Christophe Héral
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
16. Music World - Ethnic
Christophe Héral
(1:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
17. Ocean World - Glouglou
Christophe Héral
(2:38)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
18. Ocean World - Speedy Glouglou
Christophe Héral
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
19. Ocean World - Abyssal Glouglou
Christophe Héral
(2:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
20. Ocean World - Faery Glouglou
Christophe Héral
(1:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
21. Ocean World - Thaiti
Christophe Héral
(0:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
22. Ocean World - Thaiti On Fire
Christophe Héral
(0:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
23. Ocean World - Pursuit
Christophe Héral
(0:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
24. Ocean World - Whistle Glouglou
Christophe Héral
(1:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
25. Mountain World - Steampunk
Christophe Héral
(0:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
26. Mountain World - Tibet
Christophe Héral
(0:54)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
27. Mountain World - Boss Meca
Christophe Héral
(1:47)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
28. Land of Dead World
Christophe Héral
(3:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
29. Land of Dead World - Boss Mamma
Christophe Héral
(0:43)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
30. Bonus Track - Boss Plant
Christophe Héral
(1:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
31. Bonus Track - Boss Bird
Christophe Héral
(3:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
32. Bonus Track - Glouglou Voices
Christophe Héral
(0:36)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
33. Bonus Track - Jungle - Joyeuse Baston
Christophe Héral
(3:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
34. Bonus Track - Jungle World
Christophe Héral
(3:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
35. Bonus Track - Music World
Christophe Héral
(2:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
36. Disco (0:57)
Christophe Héral
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Rayman Origins
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
محتوای بیشتر در این بخش: « Shank OST Assassin's creed II OST »
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.