نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 20 بهمن 1396
ساعت 18:53

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V

تعداد بازدید: 10140
3 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V

320 Kbps
کیفیت
48
تعداد ترک
Hideyuki Fukasawa
آهنگساز
357 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:32:07
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
CD1
Hideyuki Fukasawa
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
1. Rise Up -Opening-
Hideyuki Fukasawa
(00:37)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
2. Street Fighter V
Hideyuki Fukasawa
(03:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
3. Main Menu
Hideyuki Fukasawa
(03:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
4. Character Select
Hideyuki Fukasawa
(02:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
5. Versus
Hideyuki Fukasawa
(00:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
6. Bustling Side Street -China Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
7. Bustling Side Street Alternative -China Stage-
Hideyuki Fukasawa
(04:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
8. Union Station -London Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
9. Union Station Alternative -London Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
10. Forgotten Waterfall -New Zealand Stage-
Hideyuki Fukasawa
(04:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
11. Forgotten Waterfall Alternative -New Zealand Stage-
Hideyuki Fukasawa
(04:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
12. Kanzuki Estate -Japan Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
13. Kanzuki Estate Alternative -Japan Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
14. Underground Arena -Russia Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
15. Underground Arena Alternative -Russia Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
16. Apprentice Alley -India Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:36)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
17. Apprentice Alley Alternative -India Stage-
Hideyuki Fukasawa
(04:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
18. Hillside Plaza -Brazil Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
19. Hillside Plaza Alternative -Brazil Stage-
Hideyuki Fukasawa
(04:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
20. City in Chaos -New York Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
21. City in Chaos Alternative -New York Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
Hideyuki Fukasawa
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
CD2
Hideyuki Fukasawa
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
1. Shadaloo Base -Shadaloo Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:32)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
2. Shadaloo Base Alternative -Shadaloo Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
3. Lair of the Four Kings -Boss Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
4. Lair of the Four Kings Alternative -Boss Stage-
Hideyuki Fukasawa
(03:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
5. The Grid -Training Stage-
Hideyuki Fukasawa
(02:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
6. Another Fight Is Coming Your Way!
Hideyuki Fukasawa
(00:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
7. Theme of Ryu
Hideyuki Fukasawa
(04:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
8. Theme of Chun-Li
Hideyuki Fukasawa
(03:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
9. Theme of Nash
Hideyuki Fukasawa
(03:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
10. Theme of M.Bison
Hideyuki Fukasawa
(03:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
11. Theme of Cammy
Hideyuki Fukasawa
(02:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
12. Theme of Birdie
Hideyuki Fukasawa
(03:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
13. Theme of Ken
Hideyuki Fukasawa
(03:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
14. Theme of Necalli
Hideyuki Fukasawa
(02:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
15. Theme of Vega
Hideyuki Fukasawa
(03:02)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
16. Theme of Rainbow Mika
Hideyuki Fukasawa
(03:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
17. Theme of Rashid
Hideyuki Fukasawa
(03:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
18. Theme of Karin Kanzuki
Hideyuki Fukasawa
(03:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
19. Theme of Zangief
Hideyuki Fukasawa
(03:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
20. Theme of Laura
Hideyuki Fukasawa
(03:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
21. Theme of Dhalsim
Hideyuki Fukasawa
(03:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
22. Theme of F.A.N.G
Hideyuki Fukasawa
(04:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
23. Result
Hideyuki Fukasawa
(01:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
24. Congratulations
Hideyuki Fukasawa
(00:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
25. Game Over
Hideyuki Fukasawa
(00:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
26. League Up
Hideyuki Fukasawa
(00:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
27. Credit Title of Street Fighter V
Hideyuki Fukasawa
(05:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Street Fighter V
پسورد فایل ها: Bazimag.com
172 MB
حجم
1,115
تعداد دفعات دانلود
دانلود
184 MB
حجم
1,113
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.