نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 24 ارديبهشت 1395
ساعت 10:39

موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End

تعداد بازدید: 12585
5 از 5
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End

موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End

320 Kbps
کیفیت
24
تعداد ترک
آهنگساز
162 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:10:26
زمان کل
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
1. A Thief's End
Henry Jackman
(01:55)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
2. A Normal Life
Henry Jackman
(01:18)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
3. Lure of Adventure
Henry Jackman
(02:55)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
4. Cut to the Chase
Henry Jackman
(03:10)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
5. Reunited
Henry Jackman
(02:53)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
6. Once a Thief...
Henry Jackman
(02:14)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
7. The Grave of Henry Avery
Henry Jackman
(03:14)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
8. Those Who Prove Worthy
Henry Jackman
(02:57)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
9. The Twelve Towers
Henry Jackman
(04:00)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
10. Hidden in Plain Sight
Henry Jackman
(02:24)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
11. At Sea
Henry Jackman
(03:39)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
12. Marooned
Henry Jackman
(03:45)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
13. Meet Me in Paradise
Henry Jackman
(02:06)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
14. The Thieves of Libertalia
Henry Jackman
(02:19)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
15. Sic Parvis Magna
Henry Jackman
(02:52)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
16. The Brothers Drake
Henry Jackman
(01:56)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
17. Race to Libertalia
Henry Jackman
(03:13)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
18. For Better or Worse
Henry Jackman
(02:05)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
19. New Devon
Henry Jackman
(04:05)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
20. Avery's Descent
Henry Jackman
(02:29)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
21. No Escape
Henry Jackman
(03:52)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
22. Brother's Keeper
Henry Jackman
(04:00)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
23. One Last Time
Henry Jackman
(04:12)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
24. Epilogue
Henry Jackman
(03:18)
موسیقی متن بازی Uncharted 4 : Athiefs End
پسورد فایل ها: Bazimag.com
78.84 MB
حجم
1,568
تعداد دفعات دانلود
دانلود
83.37 MB
حجم
1,498
تعداد دفعات دانلود
دانلود
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.