نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 26 آبان 1393
ساعت 21:14

دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity

تعداد بازدید: 9230
5 از 5
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity

دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity

256 Kbps
کیفیت
21
تعداد ترک
Sarah Schachner
آهنگساز
114 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
58:17
زمان کل
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
01. Rather Death Than Slavery
Sarah Schachner
(02:15)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
02. Chandeliers and Carnage
Sarah Schachner
(04:00)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
03. Binding Loyalties
Sarah Schachner
(01:59)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
04. Dark Slayer
Sarah Schachner
(05:10)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
05. Danton's Sacrifice
Sarah Schachner
(02:19)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
06. Books of Grievances
Sarah Schachner
(03:00)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
07. Treachery and Butchers
Sarah Schachner
(03:22)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
08. Storming the Guilty
Sarah Schachner
(04:01)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
09. A Seditious Act
Sarah Schachner
(02:35)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
10. Ballroom Fight (Invention No. 13 in D Minor)
Sarah Schachner
(02:14)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
11. Legerdemain
Sarah Schachner
(02:28)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
12. Spies, Taxes, and the Third Estate
Sarah Schachner
(01:30)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
13. Inflame or Enlighten
Sarah Schachner
(03:19)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
14. The Committee of One
Sarah Schachner
(03:38)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
15. What It Has Always Been
Sarah Schachner
(02:46)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
16. The First Transformation
Sarah Schachner
(03:46)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
17. The Mob Accuses
Sarah Schachner
(02:31)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
18. Assassin's Swagger
Sarah Schachner
(01:41)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
19. Right Wing Element
Sarah Schachner
(01:20)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
20. The Nation, the Law, and the King
Sarah Schachner
(02:24)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
21. Execution By All Means
Sarah Schachner
(01:49)
دانلود قسمت دوم از موسیقی متن بازی Assassins Creed Unity
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.