نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 30 مرداد 1391
ساعت 16:20

Resident evil : ORC OST

تعداد بازدید: 9008
0 از 5
Resident evil : ORC OST

Resident evil : ORC OST

192 Kbps
کیفیت
75
تعداد ترک
Shusaku Uchiyama
آهنگساز
183 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:14:33
زمان کل
Resident evil : ORC OST
Disk 1
Shusaku Uchiyama
Resident evil : ORC OST
01. MAIN TITLE
Shusaku Uchiyama
3:41
Resident evil : ORC OST
02. THE U.S.S. SOLDIERS
Shusaku Uchiyama
2:25
Resident evil : ORC OST
03. WOLFPACK
Shusaku Uchiyama
4:28
Resident evil : ORC OST
04. BRIEFCASE
Shusaku Uchiyama
0:35
Resident evil : ORC OST
05. THE TERRIBLE POWER OF "G"
Shusaku Uchiyama
2:47
Resident evil : ORC OST
06. TRAGEDY
Shusaku Uchiyama
1:53
Resident evil : ORC OST
07. CITY HALL
Shusaku Uchiyama
1:44
Resident evil : ORC OST
08. CONFRONTATION
Shusaku Uchiyama
3:40
Resident evil : ORC OST
09. BETRAYAL
Shusaku Uchiyama
0:28
Resident evil : ORC OST
10. GRAPPLE I
Shusaku Uchiyama
0:12
Resident evil : ORC OST
11. A THREAT SILENTLY LYING IN WAIT
Shusaku Uchiyama
1:32
Resident evil : ORC OST
12. RACCOON CITY HOSPITAL
Shusaku Uchiyama
1:40
Resident evil : ORC OST
13. THE SNIPER
Shusaku Uchiyama
0:47
Resident evil : ORC OST
14. ESCAPE
Shusaku Uchiyama
3:32
Resident evil : ORC OST
15. DOWNTOWN AREA
Shusaku Uchiyama
3:32
Resident evil : ORC OST
16. THE GRAY SKY
Shusaku Uchiyama
3:11
Resident evil : ORC OST
17. BLACKOUT
Shusaku Uchiyama
0:20
Resident evil : ORC OST
18. ZOMBIE ATTACK I
Shusaku Uchiyama
1:44
Resident evil : ORC OST
19. STREET
Shusaku Uchiyama
1:40
Resident evil : ORC OST
20. OUT OF CONTROL
Shusaku Uchiyama
0:24
Resident evil : ORC OST
21. RESTART
Shusaku Uchiyama
0:48
Resident evil : ORC OST
22. ZOMBIE ATTACK II
Shusaku Uchiyama
2:28
Resident evil : ORC OST
23. POLICE DEPARTMENT
Shusaku Uchiyama
2:12
Resident evil : ORC OST
24. RUNAWAY POLICE CAR
Shusaku Uchiyama
0:54
Resident evil : ORC OST
25. UMBRELLA CHOPPERS
Shusaku Uchiyama
0:29
Resident evil : ORC OST
26. PLAN B
Shusaku Uchiyama
1:10
Resident evil : ORC OST
27. YOU ARE DEAD
Shusaku Uchiyama
0:11
Resident evil : ORC OST
28. TYRANT
Shusaku Uchiyama
2:39
Resident evil : ORC OST
29. WOLFPACK (REPRISE)
Shusaku Uchiyama
2:35
Resident evil : ORC OST
30. RESTRICTED ACCESS
Shusaku Uchiyama
0:26
Resident evil : ORC OST
31. CONCEALED ENEMY
Shusaku Uchiyama
3:02
Resident evil : ORC OST
32. WITNESSING THEIR FAREWELL
Shusaku Uchiyama
0:52
Resident evil : ORC OST
33. RESURRECTION FROM THE FLAMES
Shusaku Uchiyama
0:30
Resident evil : ORC OST
34. PURSUIT (CONFRONTATION II)
Shusaku Uchiyama
3:06
Resident evil : ORC OST
35. CAPTURE
Shusaku Uchiyama
0:58
Resident evil : ORC OST
36. ATROCITY
Shusaku Uchiyama
3:53
Resident evil : ORC OST
37. “WE’VE GOT ORDERS”
Shusaku Uchiyama
1:19
Resident evil : ORC OST
38. END ROLL 1
Shusaku Uchiyama
2:39
Resident evil : ORC OST
39. END ROLL 2
Shusaku Uchiyama
2:48
Resident evil : ORC OST
Disk 2
Shusaku Uchiyama
Resident evil : ORC OST
01. THE SPEC OPS TEAM
Shusaku Uchiyama
1:40
Resident evil : ORC OST
02. COMMAND
Shusaku Uchiyama
1:37
Resident evil : ORC OST
03. RACCOON CITY
Shusaku Uchiyama
1:35
Resident evil : ORC OST
04. ECHO SIX
Shusaku Uchiyama
3:46
Resident evil : ORC OST
05. PERSUER
Shusaku Uchiyama
0:37
Resident evil : ORC OST
06. THRASH
Shusaku Uchiyama
3:22
Resident evil : ORC OST
07. MY LAST ROUND
Shusaku Uchiyama
0:35
Resident evil : ORC OST
08. GRAPPLE II
Shusaku Uchiyama
0:11
Resident evil : ORC OST
09. ZOMBIE ATTACK III
Shusaku Uchiyama
3:24
Resident evil : ORC OST
10. MASSIVE EXPLOSION
Shusaku Uchiyama
0:36
Resident evil : ORC OST
11. NOT QUITE DOWN FOR THE COUNT
Shusaku Uchiyama
0:41
Resident evil : ORC OST
12. NEMESIS
Shusaku Uchiyama
3:24
Resident evil : ORC OST
13. BLAST FURNACE
Shusaku Uchiyama
0:22
Resident evil : ORC OST
14. MAP FOUND
Shusaku Uchiyama
0:56
Resident evil : ORC OST
15. SEWERS
Shusaku Uchiyama
1:42
Resident evil : ORC OST
16. UMBRELLA’S FACILITY
Shusaku Uchiyama
3:22
Resident evil : ORC OST
17. THE LOST CHILD
Shusaku Uchiyama
0:21
Resident evil : ORC OST
18. ANXIETY
Shusaku Uchiyama
0:57
Resident evil : ORC OST
19. CONFIDENT PROGRESS
Shusaku Uchiyama
1:44
Resident evil : ORC OST
20. LABYRINTH
Shusaku Uchiyama
1:11
Resident evil : ORC OST
21. COUNTER-ATTACK
Shusaku Uchiyama
3:01
Resident evil : ORC OST
22. GRAPPLE III
Shusaku Uchiyama
0:21
Resident evil : ORC OST
23. PARASITE SWARM
Shusaku Uchiyama
0:31
Resident evil : ORC OST
24. DEAFENING SILENCE
Shusaku Uchiyama
1:49
Resident evil : ORC OST
25. BREAKTHROUGH
Shusaku Uchiyama
6:05
Resident evil : ORC OST
26. SHARP CLAWS
Shusaku Uchiyama
2:51
Resident evil : ORC OST
27. DESPAIR
Shusaku Uchiyama
0:11
Resident evil : ORC OST
28. CLOSE CALL
Shusaku Uchiyama
0:26
Resident evil : ORC OST
29. TRAIN YARD
Shusaku Uchiyama
1:17
Resident evil : ORC OST
30. AN ENEMY TO FEAR
Shusaku Uchiyama
3:11
Resident evil : ORC OST
31. SUCCESS!
Shusaku Uchiyama
1:52
Resident evil : ORC OST
32. TAKE TWO
Shusaku Uchiyama
2:25
Resident evil : ORC OST
33. CLOSE QUARTERS COMBAT
Shusaku Uchiyama
2:55
Resident evil : ORC OST
34. THE SPEC OPS TEAM (REMIX)
Shusaku Uchiyama
1:40
Resident evil : ORC OST
35. ATROCITY (ORIGINAL VER.)
Shusaku Uchiyama
1:49
Resident evil : ORC OST
36. TRANSFORMATION
Shusaku Uchiyama
00:36
Resident evil : ORC OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
محتوای بیشتر در این بخش: « Resistance Burning Skies OST Uncharted Golden Abyss OST »
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.