نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 10 مرداد 1391
ساعت 00:35

Castlevania Lords of shadow OST

تعداد بازدید: 7315
5 از 5
Castlevania Lords of shadow OST

Castlevania Lords of shadow OST

128 Kbps
کیفیت
73
تعداد ترک
Óscar Araujo
آهنگساز
60 Mb + 65 Mb + 61 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:44:55
زمان کل
Castlevania Lords of shadow OST
Disk 1
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
01 - Times Without Hope
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
02 - Besieged Village
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
03 - Gabriel
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
04 - Hunting Path
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
05 - Journey
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
06 - The Swamp Troll
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
07 - Goblins of the Bog
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
08 - Relic of the Brotherhood
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
09 - Ruined Bridge
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
10 - Labyrinth
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
11 - Pan's Trial
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
12 - Revelations
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
13 - Lake of Oblivion
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
14 - The Ice Titan
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
15 - Marie
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
16 - Enchanted Forest
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
17 - Monsters of the Land
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
18 - Fray Within the Forest
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
19 - Underground Cave
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
20 - Beasts From Underneath
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
21 - Agharta
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
22 - Lycans of Agharta
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
23 - Underground Dungeon
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
24 - Waterfalls of Agharta
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
25 - Forest of Creatures
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
Disk 2
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
01 - Radiance
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
02 - Ruin
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
03 - Combatant
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
04 - Claudia's Death
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
05 - The Black Knight
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
06 - The Dark Gauntlet
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
07 - Lord of the Lycans
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
08 - Cornell
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
09 - The Warg
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
10 - The Cyclone Boots
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
11 - Ascension
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
12 - Mountain Pass
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
13 - The Ogre
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
14 - The Ogre II
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
15 - The Crows' Witch
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
16 - Malphias
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
17 - Luminous Vista
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
18 - Vampires
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
19 - The Abbot
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
20 - Brauner & Olrox
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
21 - Castle Sewers
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
22 - Maze Gardens
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
23 - Castle of Snow
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
Disk 3
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
01 - Sorrow
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
02 - Castle Hall
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
03 - Laura's Mercy
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
04 - The Vampire Queen
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
05 - Midst The Chaos
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
06 - Carmilla
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
07 - The Seraph Shoulders
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
08 - Bones Forest
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
09 - Woes Moor
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
10 - The Scarecrow
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
11 - Darkness
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
12 - The Silver Warrior
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
13 - The Dracolich
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
14 - The God Mask
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
15 - Beyond Redemption
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
16 - Gabriel's Death
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
17 - Resurrection
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
18 - The Final Confrontation
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
19 - The End
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
20 - Belmont's Theme
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
21 - Stage Clear
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
22 - Death
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
23 - Game Over
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
24 - Gem Found
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
25 - MGS ~ Jingle
Óscar Araujo
Castlevania Lords of shadow OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
.
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.