نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 26 فروردين 1397
ساعت 20:22

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)

تعداد بازدید: 85593
4.44 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)

320 Kbps
کیفیت
21
تعداد ترک
Bear Mccreary
آهنگساز
181 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:18:51
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
01. God of War
Bear Mccreary
(4:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
02. Memories of Mother
Bear Mccreary
(3:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
03. Witch of the Woods
Bear Mccreary
(3:02)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
04. Lullaby of the Giants
Bear Mccreary
(3:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
05. Ashes
Bear Mccreary
(6:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
06. Peaks Pass
Bear Mccreary
(2:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
07. A Giant’s Prayer
Bear Mccreary
(2:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
08. The Dragon
Bear Mccreary
(3:43)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
09. Mimir
Bear Mccreary
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
10. Magni and Modi
Bear Mccreary
(2:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
11. Echoes of an Old Life
Bear Mccreary
(3:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
12. Helheim
Bear Mccreary
(3:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
13. The Healing
Bear Mccreary
(3:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
14. The Reach of Your Godhood
Bear Mccreary
(2:37)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
15. Stone Mason
Bear Mccreary
(3:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
16. Valkyries
Bear Mccreary
(5:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
17. Deliverance
Bear Mccreary
(6:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
18. Salvation
Bear Mccreary
(6:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
19. The Ninth Realm
Bear Mccreary
(4:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
20. The Summit
Bear Mccreary
(3:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
21. Epilogue
Bear Mccreary
(0:47)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی God of War 2018 (خدای جنگ 2018)
پسورد فایل ها: Bazimag.com
181 Mb
حجم
22,134
تعداد دفعات دانلود
دانلود
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.