نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 18 آبان 1393
ساعت 21:31

دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare

تعداد بازدید: 8049
4.29 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare

دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare

256 Kbps
کیفیت
46
تعداد ترک
Harry Gregson-Williams
آهنگساز
147 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:16:28
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
01. Advanced Soldier Overture
Harry Gregson-Williams
(03:26)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
02. Draconian Dream
Harry Gregson-Williams
(03:19)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
03. Power Changes Everything
Harry Gregson-Williams
(01:19)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
04. Atlas
Harry Gregson-Williams
(01:07)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
05. Mitchell's Arm
Harry Gregson-Williams
(00:49)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
06. LZ Epsilon
Harry Gregson-Williams
(03:28)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
07. Swarm Down
Harry Gregson-Williams
(02:15)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
08. Induction
Harry Gregson-Williams
(02:06)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
09. Prototype
Harry Gregson-Williams
(02:24)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
10. Chain Reaction
Harry Gregson-Williams
(02:24)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
11. See You on the Other Side
Harry Gregson-Williams
(00:39)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
12. Eulogy for a Friend
Harry Gregson-Williams
(01:16)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
13. Orientation
Harry Gregson-Williams
(02:05)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
14. Zulu-Tango
Harry Gregson-Williams
(02:14)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
15. Firing Range
Harry Gregson-Williams
(02:26)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
16. Grenade Training
Harry Gregson-Williams
(02:33)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
17. Not Our Problem
Harry Gregson-Williams
(01:12)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
18. Traffic Jam
Harry Gregson-Williams
(01:03)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
19. A Glass Would Be a Start
Harry Gregson-Williams
(01:17)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
20. We Are Atlas
Harry Gregson-Williams
(01:10)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
21. Aftermath
Harry Gregson-Williams
(01:14)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
22. Battle Cry
Harry Gregson-Williams
(03:07)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
23. Exit Ride
Harry Gregson-Williams
(01:09)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
24. Manhunt
Harry Gregson-Williams
(00:45)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
25. Death of a Savior
Harry Gregson-Williams
(00:40)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
26. He Knows
Harry Gregson-Williams
(00:39)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
27. Betrayal
Harry Gregson-Williams
(01:19)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
28. New Baghdad
Harry Gregson-Williams
(02:24)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
29. Old Town
Harry Gregson-Williams
(03:16)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
30. Xscape
Harry Gregson-Williams
(02:13)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
31. Black Box
Harry Gregson-Williams
(01:08)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
32. Evasion
Harry Gregson-Williams
(01:20)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
33. Mech March
Harry Gregson-Williams
(01:03)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
34. Your Wars Don't Work (01:45)
Harry Gregson-Williams
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
35. Preemptive Strike
Harry Gregson-Williams
(00:41)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
36. Collapse
Harry Gregson-Williams
(01:31)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
37. Sentinel En Route
Harry Gregson-Williams
(01:22)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
38. Carrier
Harry Gregson-Williams
(00:36)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
39. Arclight
Harry Gregson-Williams
(00:41)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
40. No Soft Options
Harry Gregson-Williams
(01:23)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
41. Captured
Harry Gregson-Williams
(02:18)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
42. Test Chamber
Harry Gregson-Williams
(02:19)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
43. Wheat from the Chaff
Harry Gregson-Williams
(01:26)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
44. Just One
Harry Gregson-Williams
(01:29)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
45. Incinerator
Harry Gregson-Williams
(01:11)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
46. Advanced Warfare
Harry Gregson-Williams
(00:36)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Advanced Warfare
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.