نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 06 تیر 1391
ساعت 11:48

Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی

تعداد بازدید: 9324
5 از 5
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی

Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی

160 Kbps
کیفیت
34
تعداد ترک
Joris de Man
آهنگساز
96 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:22:25
زمان کل
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
01. Main Menu - And Ever We Fight On
Joris de Man
2:51
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
02. Birth of War - Dies Irae
Joris de Man
2:13
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
03. Just a Moment Ago
Joris de Man
3:57
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
04. Stahl and Orlock Square Off
Joris de Man
2:21
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
05. No Exit Strategy
Joris de Man
1:29
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
06. 'I'll Get You Home'
Joris de Man
2:02
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
07. Unfair Fight & Captured
Joris de Man
1:55
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
08. Frozen Shores Rescue
Joris de Man
2:55
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
09. An Unwelcome Discovery
Joris de Man
1:37
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
10. Moving Will Kill You
Joris de Man
1:47
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
11. 'You've Developed Energy Shielding?'
Joris de Man
4:01
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
12. 'What If I Just Killed Everyone?'
Joris de Man
2:39
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
13. Stahl Almost Gets Away
Joris de Man
2:35
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
14. Pyrrhus Outskirts - Fortification
Joris de Man
1:41
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
15. Pyrrhus Outskirts - Hammer
Joris de Man
2:30
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
16. Pyrrhus Outskirts - Sniper Crossfire
Joris de Man
2:28
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
17. Pyrrhus Outskirts - The Boys Are Back In Action
Joris de Man
3:28
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
18. Pyrrhus Outskirts - Grab That Minigun!
Joris de Man
3:00
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
19. Helghan Jungle - the Horror, the Horror!
Joris de Man
1:36
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
20. Helghan Jungle - Darkness
Joris de Man
1:58
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
21. Helghan Jungle - I Am the Hunted
Joris de Man
2:01
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
22. Helghan Jungle - Helghast Spotted!
Joris de Man
1:43
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
23. Frozen Shores - the Bomb Is Set
Joris de Man
2:04
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
24. Frozen Shores - Flight of the Intruder
Joris de Man
2:50
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
25. Frozen Shores - Escape On the Tram
Joris de Man
1:10
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
26. Frozen Shores - Jetpack Flight
Joris de Man
0:42
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
27. Frozen Shores - Enter the Wasp
Joris de Man
1:32
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
28. Stahl Arms - Exploring Stahl Arms
Joris de Man
2:20
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
29. Stahl Arms - Battle My Own
Joris de Man
2:59
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
30. Stahl Arms - The Icesaw Chase
Joris de Man
4:30
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
31. The Scrapyard - Fight On a Crane
Joris de Man
4:04
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
32. The Scrapyard - The Mobile Factory
Joris de Man
2:50
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
33. The Scrapyard - The Heavy Returns
Joris de Man
0:24
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
34. The Scrapyard - Don't Mess With the MAWLR
Joris de Man
4:13
Killzone 3 دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
پسورد فایل ها: Bazimag.com
00:00
برچسب‌ها
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.