نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 31 مرداد 1396
ساعت 10:10

موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera

تعداد بازدید: 3143
4 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera

موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera

320 Kbps
کیفیت
50
تعداد ترک
Mark Morgan
آهنگساز
162 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:14:32
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
1. Main Title
Mark Morgan
(2:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
2. What Does One Life Matter
Mark Morgan
(2:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
3. Sagus Exterior - Exploration
Mark Morgan
(2:30)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
4. Sagus Deep - Exploration
Mark Morgan
(4:09)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
5. Sagus Crisis
Mark Morgan
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
6. The Fifth Eye Tavern
Mark Morgan
(2:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
7. The Mere
Mark Morgan
(1:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
8. The Sorrow
Mark Morgan
(2:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
9. Miel Avest at Peace
Mark Morgan
(2:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
10. The Oasis
Mark Morgan
(3:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
11. Valley of Dead Heroes - Crisis
Mark Morgan
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
12. The Bloom
Mark Morgan
(3:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
13. The Bloom (Reprise)
Mark Morgan
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
14. The Bloom - Deep Exploration
Mark Morgan
(2:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
15. Innermost Heart
Mark Morgan
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
16. Sticha Lair - Stealth
Mark Morgan
(2:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
17. Sticha Lair - Crisis
Mark Morgan
(1:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
18. Necropolis
Mark Morgan
(2:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
19. Labyrinthine Worlds
Mark Morgan
(2:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
20. The Calm
Mark Morgan
(2:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
21. Final Journey
Mark Morgan
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
22. Fathom Battle - Part 1
Mark Morgan
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
23. Fathom Battle - Part 2
Mark Morgan
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
24. Final Confrontation
Mark Morgan
(1:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
25. Final Confrontation - Crisis
Mark Morgan
(1:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
26. Post Tash Mere
Mark Morgan
(1:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
27. Memovira - Crisis
Mark Morgan
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
28. Callistege's Theme
Mark Morgan
(1:07)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
29. Tybir's Theme
Mark Morgan
(0:31)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
30. Erritis's Theme
Mark Morgan
(0:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
31. Aligern's Theme
Mark Morgan
(0:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
32. Matkina's Theme
Mark Morgan
(0:31)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
33. Rhin's Theme
Mark Morgan
(0:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
34. Blue Tide
Mark Morgan
(0:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
35. Gold Tide
Mark Morgan
(0:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
36. Indigo Tide
Mark Morgan
(0:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
37. Red Tide
Mark Morgan
(0:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
38. Silver Tide
Mark Morgan
(0:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
39. Bloom Sting
Mark Morgan
(0:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
40. Revelation
Mark Morgan
(1:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
41. Labyrinth Sting
Mark Morgan
(0:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
42. Sagus Sting
Mark Morgan
(0:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
43. Valley of Dead Heroes
Mark Morgan
(0:49)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
44. The Sorrow Appears
Mark Morgan
(0:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
45. The Aftermath
Mark Morgan
(0:27)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
46. Nightsphere
Mark Morgan
(0:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
47. Stichas Attack
Mark Morgan
(0:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
48. The First Castoff
Mark Morgan
(3:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
49. Matkina's Mere
Mark Morgan
(0:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
50. Who is the Changing God
Mark Morgan
(0:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Torment: Tides of Numenera
پسورد فایل ها: Bazimag.com
125.99 MB
حجم
973
تعداد دفعات دانلود
دانلود
36.78 MB
حجم
953
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.