نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 11 خرداد 1394
ساعت 19:53

موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest

تعداد بازدید: 9930
5 از 5
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest

موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest

192 Kbps
کیفیت
32
تعداد ترک
Gareth Coker
آهنگساز
162 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:29:03
زمان کل
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
1. Ori, Lost In the Storm (feat. Aeralie Brighton)
Gareth Coker
(01:09)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
2. Naru, Embracing the Light (feat. Rachel Mellis)
Gareth Coker
(01:25)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
3. Calling Out
Gareth Coker
(01:29)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
4. The Blinded Forest
Gareth Coker
(03:29)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
5. Inspiriting
Gareth Coker
(01:23)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
6. First Steps Into Sunken Glades
Gareth Coker
(04:35)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
7. Finding Sein
Gareth Coker
(01:46)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
8. Up the Spirit Caverns Walls
Gareth Coker
(feat. Tom Boyd) (05:37)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
9. The Spirit Tree (feat. Aeralie Brighton)
Gareth Coker
(01:49)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
10. Kuro's Tale I - Her Rage
Gareth Coker
(01:17)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
11. Thornfelt Swamp (feat. Tom Boyd)
Gareth Coker
(04:08)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
12. Down the Moon Grotto
Gareth Coker
(03:56)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
13. The Ancestral Trees
Gareth Coker
(01:49)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
14. Gumo's Hideout
Gareth Coker
(03:06)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
15. Breaking Through the Trap
Gareth Coker
(00:57)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
16. Climbing the Ginso Tree
Gareth Coker
(05:40)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
17. Restoring the Light, Facing the Dark
Gareth Coker
(02:29)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
18. The Waters Cleansed (feat. Tom Boyd)
Gareth Coker
(02:03)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
19. Lost In the Misty Woods
Gareth Coker
(04:46)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
20. Home Of the Gumon
Gareth Coker
(05:08)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
21. Escaping the Ruins
Gareth Coker
(02:20)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
22. Kuro's Tale II - Her Pain
Gareth Coker
(01:57)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
23. Riding the Wind (feat. Rachel Mellis)
Gareth Coker
(05:01)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
24. Completing the Circle (feat. Rachel Mellis)
Gareth Coker
(02:21)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
25. Approaching the End (feat. Aeralie Brighton)
Gareth Coker
(01:09)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
26. Mount Horu
Gareth Coker
(02:57)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
27. Conundrum
Gareth Coker
(01:23)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
28. The Crumbling Path
Gareth Coker
(02:28)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
29. Racing the Lava
Gareth Coker
(00:29)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
30. Fleeing Kuro
Gareth Coker
(03:49)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
31. The Sacrifice (feat. Aeralie Brighton)
Gareth Coker
(03:08)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
32. Light of Nibel (feat. Aeralie Brighton)
Gareth Coker
(04:20)
موسیقی متن بازی Ori & The Blind Forest
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.