نویسنده: قاسم ممتاز پنج شنبه، 07 فروردين 1393
ساعت 17:58

دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts

تعداد بازدید: 7702
5 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts

دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts

320 Kbps
کیفیت
35
تعداد ترک
David Buckley
آهنگساز
165 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:13:57
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
01. Main Theme (03:13)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
02. Ghost Stories (01:46)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
03. Rorke Files (01:59)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
04. Loki Combat (02:00)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
05. Infiltration (02:04)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
06. Tower Battle (01:14)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
07. Sin City (02:01)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
08. Santa Monica Beach Invasion (02:13)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
09. Computer Hack (01:39)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
10. Enemy HQ
David Buckley
(01:55)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
11. Threnody
David Buckley
(00:54)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
12. Space Suicide
David Buckley
(02:04)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
13. End of the Line
David Buckley
(02:38)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
14. Severed Ties
David Buckley
(02:12)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
15. Clockwork
David Buckley
(01:50)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
16. San Diego Burning
David Buckley
(03:31)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
17. Atlas Falls
David Buckley
(01:29)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
18. Space Enemy
David Buckley
(02:45)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
19. Odin
David Buckley
(02:19)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
20. Gathering Intel
David Buckley
(01:31)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
21. No Man's Land Battle
David Buckley
(01:09)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
22. Trench Run
David Buckley
(01:41)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
23. Stealth Kill (03:11)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
24. Liberty Wall
David Buckley
(02:37)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
25. Brave New World
David Buckley
(02:00)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
26. Northern Andes Mountains, Venezuela (01:41)
David Buckley
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
27. Birds of Prey
David Buckley
(01:09)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
28. Federation Base
David Buckley
(01:48)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
29. The Hunted
David Buckley
(02:02)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
30. Struck Down
David Buckley
(01:27)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
31. Ghost Killer
David Buckley
(01:14)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
32. Train Chase
David Buckley
(01:58)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
33. Federation Battle
David Buckley
(02:00)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
34. Legends Never Die
David Buckley
(04:37)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
35. Atonement
David Buckley
(03:49)
دانلود موسیقی متن بازی Call of Duty Ghosts
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.