نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 05 آبان 1394
ساعت 22:16

موسیقی متن بازی Wolf Among Us

تعداد بازدید: 7921
4.5 از 5
موسیقی متن بازی Wolf Among Us

موسیقی متن بازی Wolf Among Us

192 Kbps
کیفیت
67
تعداد ترک
Jared Emerson
آهنگساز
198 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:53:26
زمان کل
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
Episode 1 - Faith
Jared Emerson
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
01. Main Menu
Jared Emerson
(02:07)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
02. Fabletown
Jared Emerson
(01:56)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
03. Radio (Woodsman's Place)
Jared Emerson
(01:09)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
04. Vs Woodsman
Jared Emerson
(01:49)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
05. Faith
Jared Emerson
(02:19)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
06. I'll Be Fine
Jared Emerson
(02:41)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
07. Opening Credits
Jared Emerson
(01:09)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
08. Outside Luxury Apartments
Jared Emerson
(01:00)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
09. Inside Luxury Apartments
Jared Emerson
(01:54)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
10. Bigby's Place
Jared Emerson
(03:12)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
11. I Was Fine
Jared Emerson
(02:49)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
12. Relax
Jared Emerson
(01:35)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
13. Explanations
Jared Emerson
(01:43)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
14. Crane's Business Office
Jared Emerson
(03:30)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
15. Daytime
Jared Emerson
(02:12)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
16. Escapee
Jared Emerson
(00:23)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
17. Bad Liar
Jared Emerson
(04:34)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
18. Feeling
Jared Emerson
(01:21)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
19. Too Late
Jared Emerson
(01:04)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
20. Prince Lawrence's Home
Jared Emerson
(01:19)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
21. Chasing Dee
Jared Emerson
(01:19)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
22. Jukebox (The Trip Trap Bar)
Jared Emerson
(12:59)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
23. The Wolf Inside Us
Jared Emerson
(01:01)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
24. Cliffhanger
Jared Emerson
(01:08)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
25. Credits
Jared Emerson
(03:41)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
Episode 2 - Smoke & Mirrors
Jared Emerson
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
01. Nightmare
Jared Emerson
(00:39)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
02. Beast Inside
Jared Emerson
(02:30)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
03. Pudding & Pie
Jared Emerson
(02:27)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
04. For My Arrival
Jared Emerson
(01:42)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
05. Interrogation
Jared Emerson
(05:11)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
06. Scared
Jared Emerson
(03:59)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
07. Dark Thoughts
Jared Emerson
(02:19)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
08. Little Mermaid
Jared Emerson
(03:13)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
09. One Of Us
Jared Emerson
(01:07)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
Episode 3 - A Crooked Mile
Jared Emerson
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
01. The Big Bad Wolf
Jared Emerson
(02:39)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
02. Furious Hunt
Jared Emerson
(03:20)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
03. Funeral Crashers
Jared Emerson
(04:35)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
04. Calm
Jared Emerson
(02:09)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
05. Complications
Jared Emerson
(03:02)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
06. Secret Room
Jared Emerson
(01:48)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
07. Rachel
Jared Emerson
(01:40)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
08. Aunty Greenleaf
Jared Emerson
(01:59)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
09. Desperation
Jared Emerson
(03:19)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
10. Under Arrest
Jared Emerson
(01:56)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
11. Tables Turned
Jared Emerson
(03:09)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
12. Holly's Thoughts
Jared Emerson
(04:40)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
Episode 4 - In Sheep’s Clothing
Jared Emerson
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
1. Let's Talk
Jared Emerson
(01:08)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
2. The Church
Jared Emerson
(03:04)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
3. Inside Luxury Apartments (Fast Ver.)
Jared Emerson
(02:08)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
4. Healing Wounds
Jared Emerson
(01:37)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
5. Worried
Jared Emerson
(02:01)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
6. Ribbon
Jared Emerson
(01:18)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
7. Just Like Home
Jared Emerson
(01:48)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
8. A Reminder
Jared Emerson
(02:47)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
9. Alchemy Lab
Jared Emerson
(04:03)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
10. Memory Spell
Jared Emerson
(01:58)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
11. VS Jersey Devil
Jared Emerson
(02:10)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
Episode 5 - Cry Wolf
Jared Emerson
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
1. Crooked Thoughts
Jared Emerson
(05:56)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
2. A Fabletown Chase
Jared Emerson
(04:50)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
3. The Girl With the Ribbon
Jared Emerson
(02:07)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
4. Sheppard Metalworks
Jared Emerson
(01:33)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
5. Behind You
Jared Emerson
(01:58)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
6. The True Wolf
Jared Emerson
(03:19)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
7. Brought to the Community
Jared Emerson
(00:23)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
8. Finished
Jared Emerson
(00:31)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
9. Farewells
Jared Emerson
(03:00)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
10. Happily Ever After
Jared Emerson
(04:07)
موسیقی متن بازی Wolf Among Us
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
66.38 MB
حجم
1,565
تعداد دفعات دانلود
دانلود
24.66 MB
حجم
940
تعداد دفعات دانلود
دانلود
36.13 MB
حجم
979
تعداد دفعات دانلود
دانلود
26.37 MB
حجم
990
تعداد دفعات دانلود
دانلود
66.38 MB
حجم
1,063
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.