نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 07 مرداد 1393
ساعت 14:26

دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero

تعداد بازدید: 15724
4.14 از 5
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero

دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero

320 Kbps
کیفیت
121
تعداد ترک
Harry Gregson-Williams
آهنگساز
443 Mb
حجم دانلود
6
تعداد دیسک
3:28:55
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
01. Ground Zeroes - Chico is Sighted
Harry Gregson-Williams
(00:08)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
02. Ground Zeroes - Chico Extraction
Harry Gregson-Williams
(00:39)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
03. Ground Zeroes - Helicopter Arrival
Harry Gregson-Williams
(00:18)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
04. Ground Zeroes - Paz Extraction
Harry Gregson-Williams
(02:40)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
05. Ground Zeroes - Extracting Paz (Enemy Combat Status)
Harry Gregson-Williams
(01:41)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
06. Ground Zeroes - Extracting Paz (Enemy Combat Status Escape)
Harry Gregson-Williams
(01:41)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
07. Ground Zeroes - Extracting Paz (Enemy Commencing Search)
Harry Gregson-Williams
(02:59)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
08. Ground Zeroes - Mission Complete
Harry Gregson-Williams
(01:17)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
09. Ground Zeroes - Aftermath
Harry Gregson-Williams
(00:47)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
10. Ground Zeroes - Ending Credits
Harry Gregson-Williams
(07:30)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
11. Ground Zeroes - Post-Credits Talk
Harry Gregson-Williams
(01:28)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
12. Ground Zeroes - Dates Recap
Harry Gregson-Williams
(01:01)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
13. Enemy Suspicion
Harry Gregson-Williams
(01:03)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
14. Enemy Entering Alert Status
Harry Gregson-Williams
(01:55)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
15. Enemy Entering Combat Status
Harry Gregson-Williams
(02:08)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
16. Enemy Combat Status Escape
Harry Gregson-Williams
(03:11)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
17. Enemy Commencing Search
Harry Gregson-Williams
(01:54)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
18. Heavy Damage Theme
Harry Gregson-Williams
(00:12)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
19. Defend the Helicopter
Harry Gregson-Williams
(01:25)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
20. Defend the Helicopter (Alternate Version)
Harry Gregson-Williams
(02:51)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
21. Time Paradox
Harry Gregson-Williams
(00:50)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
22. Mission Failed
Harry Gregson-Williams
(00:34)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
23. Extra-Ops - Mission Start
Harry Gregson-Williams
(01:19)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
24. Extra-Ops - Exfiltration by Land
Harry Gregson-Williams
(00:11)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
25. Extra-Ops - Mission Complete
Harry Gregson-Williams
(00:08)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
26. Extra-Ops - Mission Complete (S-Rank)
Harry Gregson-Williams
(00:06)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
27. Extra-Ops - Mission Ending Recap
Harry Gregson-Williams
(01:22)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
28. Extra-Ops - Ending Credits
Harry Gregson-Williams
(00:26)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
29. Intel Operative Rescue - Mission Start
Harry Gregson-Williams
(00:13)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
30. Intel Operative Rescue - Locate Intel Agent
Harry Gregson-Williams
(02:14)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
31. Intel Operative Rescue - Cover Intel Agent
Harry Gregson-Williams
(01:33)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
32. Intel Operative Rescue - Nothing Personnal
Harry Gregson-Williams
(01:38)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
33. Intel Operative Rescue - Anti-Air Emplacement
Harry Gregson-Williams
(01:51)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
34. Intel Operative Rescue - Extract Intel Agent to Chopper
Harry Gregson-Williams
(00:58)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
35. Intel Operative Rescue - Eliminate Armored Vehicle
Harry Gregson-Williams
(01:14)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
36. Intel Operative Rescue - Escape from the Facility by Chopper
Harry Gregson-Williams
(01:15)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
37. Intel Operative Rescue - Intel Agent Extracted
Harry Gregson-Williams
(00:35)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
38. Intel Operative Rescue - The Target is Safe
Harry Gregson-Williams
(00:08)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
39. Destroy the Anti-Air Emplacements - Destroy Armored Vehicle
Harry Gregson-Williams
(01:36)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
40. Destroy the Anti-Air Emplacements - Escape Facility by Chopper
Harry Gregson-Williams
(01:42)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
41. Deja Vu - Introduction
Harry Gregson-Williams
(00:57)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
42. Deja Vu - Intruder 2
Harry Gregson-Williams
(01:45)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
43. Deja Vu - Intruder 2 (Alternate Version) (01:16)
Harry Gregson-Williams
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
44. Deja Vu - Encounter
Harry Gregson-Williams
(02:50)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
45. Deja Vu - Game Over
Harry Gregson-Williams
(00:08)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
46. Deja Vu - Quizz Correct Answer
Harry Gregson-Williams
(00:03)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
47. Deja Vu - Quizz Wrong Answer
Harry Gregson-Williams
(00:12)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
48. Deja Vu - Quizz Victory
Harry Gregson-Williams
(00:06)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
49. Jamais Vu - Mission Start
Harry Gregson-Williams
(00:12)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
50. Jamais Vu - Raiden has Arrived
Harry Gregson-Williams
(00:13)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
51. Jamais Vu - Snatcher Theme
Harry Gregson-Williams
(00:15)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
52. Jamais Vu - Enemy in Alert Status
Harry Gregson-Williams
(02:29)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
53. Jamais Vu - Enemy in Combat Status
Harry Gregson-Williams
(02:28)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
54. Jamais Vu - Reach the Helicopter
Harry Gregson-Williams
(00:16)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
55. Jamais Vu - Eliminate the Enemy Reinforcements
Harry Gregson-Williams
(01:04)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
56. Jamais Vu - Eliminate the Enemy Chopper #1
Harry Gregson-Williams
(02:07)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
57. Jamais Vu - Eliminate the Enemy Chopper #2
Harry Gregson-Williams
(01:49)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
58. Jamais Vu - Chopper Extraction
Harry Gregson-Williams
(01:35)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
59. Jamais Vu - Mission Complete
Harry Gregson-Williams
(00:07)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
60. Jamais Vu - Mission Ending Recap
Harry Gregson-Williams
(01:54)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
61. Unknown Track
Harry Gregson-Williams
(02:55)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
62. Unknown Track
Harry Gregson-Williams
(00:20)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
63. Unknown Track
Harry Gregson-Williams
(02:33)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
64. Unknown Track
Harry Gregson-Williams
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
65. Unknown Track
Harry Gregson-Williams
(00:18)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
66. Unknown Track
Harry Gregson-Williams
(00:12)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
67. Unknown Track (Jamais Vu)
Harry Gregson-Williams
(00:07)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
68. Unknown Track (Jamais Vu)
Harry Gregson-Williams
(00:42)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
69. Unknown Track (Jamais Vu)
Harry Gregson-Williams
(00:16)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
70. Unknown Track (Jamais Vu)
Harry Gregson-Williams
(00:31)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
71. Unknown Track (Jamais Vu)
Harry Gregson-Williams
(01:56)
دانلود موسیقی متن بازی MGS V: Ground Zero
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
90 مگابایت
حجم
1,096
تعداد دفعات دانلود
دانلود
44 مگابایت
حجم
1,163
تعداد دفعات دانلود
دانلود
64 مگابایت
حجم
1,075
تعداد دفعات دانلود
دانلود
69 مگابایت
حجم
1,019
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1397
  نظرها: 55
  تشکر: 16
  تشکرشده: 66
  کنسول‌های بازی:

  خیلی ممنون... :blink:

  ‏reza maleki از این نوشته تشکر کرده است.
 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1397
  نظرها: 55
  تشکر: 16
  تشکرشده: 66
  کنسول‌های بازی:

  سلام چطور میشه کل آلبوم رو یکجا دانلود کرد؟

 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 2207
  تشکر: 1015
  تشکرشده: 1195
  پروفایل psn: Sir-Ghas
  رتبه لیدربرد psn: 112
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: دانته
  سلام چطور میشه کل آلبوم رو یکجا دانلود کرد؟

  متاسفانه باید جدا جدا دانلود کنید. سال 93 هنوز سرعت اینترنت کاربرها مثل الان نبود باید اون موقع البوم رو به حجم های کمتر تقسیم می کردیم :li-bl:

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: دی 1393
  نظرها: 1
  تشکر: 0
  تشکرشده: 0
  کنسول‌های بازی:

  سلام با تشکر از سایت خوبتون خسته نباشی

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 7
  تشکر: 0
  تشکرشده: 1

  دم شما گرم .....

  یه دونه اید ...

  بی زحمت سوند ترک های بقیه عنوان های سری Metal Gear رو هم به صورت فول بزارید ...

 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 2207
  تشکر: 1015
  تشکرشده: 1195
  پروفایل psn: Sir-Ghas
  رتبه لیدربرد psn: 112
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: mohammad_arkham
  دم شما گرم ..... یه دونه اید ... بی زحمت سوند ترک های بقیه عنوان های سری Metal Gear رو هم به صورت فول بزارید ...

  سلام
  شما لطف دارین :B
  کدوم عنوان مد نظرتون هست ؟ به جز Ground zero موارد زیر هم در سایت موجود هستن :
  MGS IV Guns of the patriots OST
  Metal Gear : Rising OST
  Metal Gear : Rising Vocal Tracks
  Metal gear solid peace walker OST

  آخرین بار در تاریخ حدود 9 سال قبل توسط SirGhas ویرایش شد
 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 7
  تشکر: 0
  تشکرشده: 1
  در پاسخ به: SirGhas
  سلام شما لطف دارین :B کدوم عنوان مد نظرتون هست ؟ به جز Ground zero موارد زیر هم در سایت موجود هستن : MGS IV Guns of the patriots OST Metal Gear : Rising OST Metal Gear : Rising Vocal Tracks Metal gear solid peace walker OST

  اینا که درست ...

  بی زحمت نسخه های Snake Eater ، Sons of Liberty و Twin Snakes ...

  البته اگر براتون مقدوره ...


  بازم ممنون .

 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 2207
  تشکر: 1015
  تشکرشده: 1195
  پروفایل psn: Sir-Ghas
  رتبه لیدربرد psn: 112
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: mohammad_arkham
  اینا که درست ... بی زحمت نسخه های Snake Eater ، Sons of Liberty و Twin Snakes ... البته اگر براتون مقدوره ... بازم ممنون .

  سلام بر شما . مواردی که خواسته بودید به آرشیو اضافه شدن . فقط MGS Twin Snake هنوز یک مقدار آپلودش باقی مونده . اون هم تمام بشه قرار میگیره انشاءالله
  :B

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 7
  تشکر: 0
  تشکرشده: 1
  در پاسخ به: SirGhas
  سلام بر شما . مواردی که خواسته بودید به آرشیو اضافه شدن . فقط MGS Twin Snake هنوز یک مقدار آپلودش باقی مونده . اون هم تمام بشه قرار میگیره انشاءالله :B

  مرسی از شما که اینقدر برای درخواست های کاربراتون ارزش قائلید ... :x

  خیلی خیلی ممنون ...

  ‏SirGhas از این نوشته تشکر کرده است.
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.